Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto
on maakunnallisten tavoitteiden
yhteensovittaja
ja rohkea mahdollistaja.

Liiton lakisääteisiin tehtäviin
kuuluvat aluekehittäminen ja
maakuntasuunnittelu,
ja sen muodostavat
18 jäsenkuntaa.

Lue lisää

Hankerahoitus

Maakuntakaavoitus

Maakunnan edunvalvonta

EU-tietokeskus

Etelä-Pohjanmaa lukuina

Päätöksenteko

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin johtava banneri
Ruokaprovinssi-sivulle johtava banneri