Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto
on maakunnallisten tavoitteiden
yhteensovittaja
ja rohkea mahdollistaja.
Liiton lakisääteisiin tehtäviin
kuuluvat aluekehittäminen ja
maakuntasuunnittelu,
ja sen muodostavat
18 jäsenkuntaa.

Lue lisää

Hankerahoitus

Maakuntakaavan uudistaminen

Maakunnan edunvalvonta

EU-tietokeskus

Etelä-Pohjanmaa lukuina

Päätöksenteko

TAPAHTUMAT

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin johtava banneri
Ruokaprovinssi-sivulle johtava banneri