Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava 2050:n
luonnos on nähtävillä.
Kaavaluonnoksesta on
mahdollista antaa palautetta
10.3.2023 saakka.
Tutustu kaavaluonnokseen
verkkosivuillamme!

Lue lisää

Hankerahoitus

Maakuntakaavan uudistaminen

Maakunnan edunvalvonta

EU-tietokeskus

Etelä-Pohjanmaa lukuina

Päätöksenteko

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin johtava banneri
Ruokaprovinssi-sivulle johtava banneri