Väestöennusteet

Koristeellinen.

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteissa lasketaan, mikä olisi alueen tulevan väestön määrä, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tämän sivun tilastoissa käytämme Tilastokeskuksen uusinta väestöennustetta, joka on laadittu syksyllä 2021.

Väestöennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väkiluku vuoden 2022 lopussa tulee olemaan 190 296 henkilöä. Väestö vähenisi vuodesta 202 1466 henkilöllä. Ennusteen mukaan väkiluku jatkaa siis vähenemistään. Ennusteen toteutuessa vuonna 2040 maakunnassa asuisi 173 749 henkilöä, mikä olisi lähes 10 prosentin vähennys vuoden 2021 väkilukuun.

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osuutta kaikista 15-64-vuotiasta. Se kuvaa siis sitä, montako lasta ja vanhuseläkeikäistä on sataa työikäistä kohti. Mitä korkeampi luku on, sitä heikompi on huoltosuhde.

Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen mukaan vuoden 2022 väestöllinen huoltosuhde tulee olemaan 75,3, kun koko maan vastaava luku on 62,9. Ennusteen mukaan vuonna 2040 Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde olisi jo 81,9 ja koko maan 67,3.