Väestöennusteet

Koristeellinen.

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteissa lasketaan, mikä olisi alueen tulevan väestön määrä, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tämän sivun tilastoissa käytämme Tilastokeskuksen uusinta väestöennustetta, joka on laadittu syksyllä 2019.

Väestöennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väkiluku vuoden 2020 lopussa tulee olemaan 187 713 henkilöä. Luku on 972 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2019 toteutunut väkiluku (1.1.2020 aluejaolla). Ennusteen mukaan väkiluku jatkaa siis vähenemistään, mutta muutos hidastuu.

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osuutta kaikista 15-64 vuotiasta. Se kuvaa siis montako lasta ja vanhuseläkeikäistä on sataa työikäistä kohti. Mitä korkeampi luku on, sitä heikompi on huoltosuhde.

Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde tulee vuonna 2020 olemaan 72,8. Luku on 0,7 yksikköä korkeampi kuin vuoden 2019 toteutunut huoltosuhde.