Mitä Tilastokeskuksen uusi väestöennuste kertoo Etelä-Pohjanmaasta vuonna 2040?

Tilastokeskuksen väestöennuste Etelä-Pohjanmaalle 2040.

Tilastokeskus julkaisi uuden väestöennusteensa 30.9.2021. Ennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan väkiluku, joka oli vuoden 2020 lopulla 192 150 henkeä, alentuisi vuoden 2040 loppuun mennessä 173 749 henkeen eli noin kymmenen prosenttia. Etelä-Pohjanmaa olisi edelleen väestöltään yhdeksänneksi suurin maakunta Satakunnan jälkeen, ennen Pohjanmaata. Koko Suomessa asuisi ennusteen mukaan tuolloin 5 588 011 henkeä.

Maakuntakeskus Seinäjoen asukasluku kasvaisi ennusteen mukaan 68 965 henkeen eli 7,5 prosenttia. Seinäjoki olisi tuolloin kaupungeistamme 13. suurin, kun se nykyään on 16. suurin. Nykyään sitä suuremmat Kouvola, Hämeenlinna ja Vaasa olisivat väestöltään Seinäjokea pienempiä.

Etelä-Pohjanmaan kunnista vain Seinäjoella ja Ilmajoella väkiluku olisi vuonna 2040 suurempi kuin tänään. Maakunnan kaksi suurinta kuntaa olisivat Seinäjoki ja Kurikka eli samat kuin nykyään. Lapua olisi tuolloin väestöltään kolmanneksi suurin (nyt 4.) ja Ilmajoki nousisi neljänneksi suurimmaksi. Kauhava ottaisi viidennen tilan Kauhajoelta, joka olisi kuudenneksi suurin.

Väestö vähenisi ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä suhteellisesti nopeiten Vimpelissä (- 28,8 %), Soinissa (- 28,6 %) ja Lappajärvellä (- 27,0 %). Karijoen asukasluku olisi tuolloin 892 ja se olisi ainoa alle tuhannen asukkaan kunta.

Myös maakunnan väestön ikärakenne muuttuisi. Vuoden 2020 lopulla työikäisiä eli 15-64-vuotiaita oli 57,7 prosenttia asukkaista, mutta vuonna 2040 heidän osuutensa väestöstä olisi laskenut 55 prosenttiin. Työikäisiä olisi yli 15 300 henkeä vähemmän kuin nykyään. Heidän osuutensa väestöstä olisi korkein Seinäjoella (61,0  %), ollen ainoana kuntana yli 60 prosenttia. Matalin osuus olisi Soinissa (45,2 %). Työikäisten osuus väestöstä alenisi nykyiseen verraten kaikissa kunnissa.

Nuoriin ikäryhmiin kuuluvia olisi nykyistä vähemmän. Maakunnassa asui vuoden 2020 lopulla noin 12 900 alle 7-vuotiasta. Vuoden 2040 loppuun mennessä tähän ikäryhmään kuuluvien määrä vähentyisi lähes 20 %. 7-14-vuotiaiden ryhmässä suhteellinen vähentyminen olisi vielä suurempaa, 30 prosenttia. 15-18-vuotiaiden ikäryhmä pienenisi samana aikana 24 prosenttia ja 19-24-vuotiaiden 19,5 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2020 lopulla 75 vuotta täyttäneitä 22 032. Vuoden 2040 lopulla tähän ikäryhmään kuuluvia asuisi ennusteen mukaan maakunnassa 34 381 eli ikäryhmään kuuluvien määrä kasvaisi 56 prosentilla vuosina 2021-40. Nopeinta tähän ikäryhmään kuuluvan väestön kuntakohtainen kasvu olisi Seinäjoella (84,0 %) ja Ilmajoella (76,8 %), joissa se myös ylittäisi kansallisen kasvun (65,1 %). Tähän ikäryhmään kuuluva väestö kasvaisi kaikissa kunnissa Etelä-Pohjanmaalla. Hitainta kasvu olisi Karijoella (12,0 %) ja Teuvalla (20,1 %).

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2020 lopulla 47 sata vuotta täyttänyttä. Vuonna 2040 heitä olisi ennusteen mukaan 101.

Teksti: Marko Rossinen