Teknologiaa ja omavaraisuutta

Visualisointi skenaarioon liittyvistä teemoista.

Globalisaation kriisin jälkeen monet maat ovat kääntyneet sisäänpäin ja miettivät tapoja selvitä itse. Myös Euroopan nionin välit rakoilevat ja kansainväliset verkostot ovat heikentyneet.

Suomen väestö on pienentynyt ja nettomaahanmuutto on tappiollista.

Kansainvälisen ja kansallisen ohjauksen ollessa heikkoa useat alueet ja kaupungit ovat ottaneet vahvemman roolin. aakuntien itsehallinto on lisääntynyt.

Alueiden välillä on hyvin suuria taloudellisia, elinkeinorakenteen ja väestökehityksen eroja. Maakunnat, jotka ovat nnistuneet säilyttämään kilpailukykynsä pärjäävät hyvin.

Työttömyyden käsite ja merkitys on muuttunut. Tekoäly hoitaa yhä suuremman osan myös asiantuntijatehtävistä ja pätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet. Suomen sosiaaliturvajärjestelmän on korvannut vastikkeellinen perustulo, osallistumistulo.

Juonenkuvaus

Vuosilukukuvaaja, vuodet 2025-2030.
 • Kriisit (esim. korona) saavat monet valtiot panostamaan omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen •Kauppasodat kiihtyvät ja protektionismi lisääntyy. Globalisaatio vähenee
 • Lähituotannon suosio räjähtää. Kuluttajat haluavat tukea paikallisia tuottajia, lähimatkailu kasvattaa suosiotaan •EU ei palaudu Brexitistä ja koronan seurauksista. Maat tekevät enenevässä määrin omia ratkaisuja EU:n linjauksista välittämättä. EU:n sisämarkkinan toiminta hankaloituu
 • Euroalueen taantuma ja Italian velkakriisi johtaa rahaliiton ongelmiin
 • Taantuma yhdessä väestön ikääntymisen kanssa rasittaa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää äärimmilleen
Vuosilukukuvaaja, vuodet 2025-2035..
 • Valtion rajojen sulkeminen poliittisena ”työkaluna” ja vastauksena esimerkiksi taloudellisiin kriiseihin tai pakolaiskriiseihin yleistyy
 • EU:n sisämarkkina puretaan. EU:n sisälle syntyy blokkeja (esim. Pohjoismaat, Baltian maat, Etelä-Eurooppa), joilla on omat kauppasopimuksensa
 • Etelä-Euroopan maita eroaa eurosta
 • Lisääntyvä epävarmuus saa maat kääntymään sisäänpäin. Omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen panostetaan. Kansainvälinen kauppa supistuu
 • Ihmiset hakevat turvaa paikallisyhteisöistä
 • Sosiaaliturvaa uudistetaan. Monesta etuudesta karsitaan ja vastikkeellisuutta lisätään
 • Maahanmuutto Suomeen on vähentynyt merkittävästi
Vuosilukukuvaaja, vuodet 2035-2050.
 • Euro hajoaa ja käytössä on uusi Suomen ja Baltian maiden yhteisvaluutta ja alueen yhteistyö on tiivistynyt
 • Elämäntyylistä ja arvoista tulee työpaikkaa merkittävämpiä tekijöitä kotipaikan valitsemisessa. Ihmiset alkavat hakeutua asumaan kaltaistensa lähelle
 • Lähiyhteisöjen ja perheiden rooli kasvaa
 • Osallistumistulo korvaa suurimman osan sosiaaliturvaetuuksista. Syyperusteisiksi ja vastikkeettomiksi etuuksiksi jäävät ainoastaan eläkkeet ja vanhempainetuudet