Kuntatalous

Kuntakonserni on kunnan ja yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa kunnalla on joko yksin tai yhdessä muiden kuntakonsernin yhteisöjen kanssa määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä. Kuntatalouden tunnuslukuja tarkastellaan seuraavaksi sekä kunnan, että kuntakonsernin osalta.

Lainakanta

Kunnan lainakanta tarkoittaa korollista vierasta pääomaa. Lukuun sisältyy myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Kuntien lainamäärät eivät ole välttämättä keskenään vertailukelpoisia, koska kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa lainakantaan.

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla kuntien keskimääräinen lainakanta oli 4 559 euroa asukasta kohden ja kuntakonsernien 8161 euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuoteen nähden 3,2 prosenttia. Samana vuonna kuntien lainakanta Manner-Suomessa oli keskimäärin 3 444 euroa.

Vuosikate

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi juoksevien menojen maksamisen jälkeen. Vuosikate on yksi keskeinen kateluku, kun arvioidaan tulorahoituksen riittävyyttä. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan kuntien vuosikate oli keskimäärin 366 euroa asukasta kohden. Kuntakonsernien keskimääräinen vuosikate oli puolestaan 892 euroa asukasta kohden.

Kunnista korkein vuosikate oli Alajärvellä (740 €/asukas) ja matalin vuosikate oli Ähtärissä (19 €/asukas). Tulorahoitus oli vuonna 2021 riittävä kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa.

Tilikauden 2021 tulos oli positiivinen kolmessatoista Etelä-Pohjanmaan kunnassa. Paras tulos oli Kuortaneella, 951 euroa asukasta kohden. Heikoin tulos oli Soinin kunnassa, -276 euroa asukasta kohden. Etelä-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen tulos oli 13 euroa asukasta kohden ja kuntakonsernien 133 euroa asukasta kohden. Etelä-Pohjanmaan tulos oli heikoin Manner-Suomen maakunnista. Ahvenanmaan tilikauden tulos oli negatiivinen (-1055 € /asukas).

Yli- ja alijäämä

Tuloslaskelman kertynyt yli- tai alijäämää kuvaa talouden tilannetta yhtä tilikautta pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2021 kaikissa maakunnissa kunnat sekä kuntakonsernit olivat keskimäärin ylijäämäisiä. Eniten ylijäämää kertyi Uudellamaalla (5 148 €/asukas). Etelä-Pohjanmaalla ylijäämää kertyi keskimäärin 653 euroa asukasta kohden. Etelä-Pohjanmaalla kaikki kunnat Kauhajokea (-395 €/asukas) lukuun ottamatta olivat ylijäämäisiä. Kuntakonserneja tarkastellessa Teuva ja Ähtäri olivat alijäämäisiä muiden ollessa ylijäämäisiä.

Tuloveroprosentti

Maksettava kunnallisvero määräytyy kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaan tuloveroprosentti oli keskimäärin 21,36 eikä näin ollen muuttunut vuoden 2021 tuloveroprosentista. Etelä-Pohjanmaan veroprosentti oli maakunnista neljänneksi korkein. Korkein oli Etelä-Savossa (21,79) ja alhaisin Ahvenanmaalla (17,52). Etelä-Pohjanmaan kunnissa korkein tuloveroprosentti oli 22,50, joka oli sama viidessä kunnassa (Evijärvi, Isojoki, Karijoki, Teuva ja Ähtäri). Matalin tuloveroprosentti oli Ilmajoella, Kuortaneella, Kurikassa ja Seinäjoella (21,00).