Elinkeinorakenne

Elinkeinot

Vuoden 2020 lopussa Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 75 352 työpaikkaa, mikä on reilu 2000 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän. Alkutuotannon työpaikkojen osuus oli 7,9 prosenttia (koko maa: 2,9 %), jalostuksen 24,3 (20,2) ja palvelujen 66,4 prosenttia (75,4). Alkutuotannon osuus työpaikoista on merkittävästi suurempi Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa ja palvelujen osuus puolestaan huomattavasti matalampi, kuin koko maassa. Jalostuksen työpaikkojen osuuksien ero koko maassa ja Etelä-Pohjanmaalla on kaventunut, kuitenkin siten, että osuus on isompi Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa.

Toimipaikat

Toimipaikka on yhden yrityksen omistama yksikkö, joka sijaitsee yhdessä paikassa ja on yhdellä toimialalla toimiva eli tuottaa pääasiassa vain yhdenlaisia tavaroita tai palveluja. Päätoimipaikka harjoittaa yrityksen normaalia tuotantotoimintaa. Tällaisia toimipaikkoja ovat esim. tehdas, myymälä, toimisto ja verstas. Yrityksellä voi olla myös aputoimipaikkoja.

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2020 yhteensä 17 743 yritysten toimipaikkaa, joka on 73 toimipaikkaa vähemmän kuin vuonna 2019. Toimialoittain tarkasteltuna suurin osuus maakunnan toimipaikoista oli maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla 34,2 prosentin osuudella. Toiseksi eniten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksen toimialalla (11,9 %) ja kolmanneksi suurin osuus rakentamisen toimialalla (10,5 %).

Henkilöstömäärässä mitattuna maakunnan suurimmat toimialat vuonna 2020 olivat teollisuus, jossa työskenteli 13 503 henkilöä ja henkilöstön osuus oli 28,3 prosenttia maakunnan kaikkien toimialojen henkilöstöstä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, tarkemmin moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksessa. Tämä toimiala työllisti 7322 henkilöä (11,9 %). Kolmantena oli rakentamisen toimiala, jossa työskenteli 4974 henkilöä (10,5 %).

Vuosien 2013–2017 toimipaikkatiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuosien 2007–2012 välisiä tietoja voidaan kuitenkin verrata keskenään. Lisätietoja muutoksesta saat Tilastokeskuksen sivuilta. Linkki: (http://tilastokeskus.fi/til/aly/aly_2014-07-24_uut_001.html ).

Matkailu ja majoitus

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2020 majoitus- ja ravitsemusalan toimipaikkoja 433, joka oli 2,4 prosenttia kaikista maakunnan toimipaikoista. Ala työllisti maakunnassa yhteensä 2018 henkilöä.

Vuonna 2021 koronapandemian vaikutukset matkailuun alkoivat helpottaa ja Etelä-Pohjanmaan majoitusliikkeiden yöpymisissä tapahtuikin kasvua 27,7 prosenttia vuoteen 2020 nähden. Yhteensä vuoden 2021 aikana yöpymisiä oli 761 011. Kotimaan matkailijoiden osuus kaikista yöpyjistä oli 96,7 prosenttia. Ulkomaalaisista matkailijoista suurin osa tuli Euroopasta. Merkittävin kasvu 2000-luvun alkuun verrattaessa on tapahtunut aasialaisten matkailijoiden yöpymisten määrässä, joiden muutos on ollut vuosien 2001–2021 aikana liki 800 prosenttia!

Etelä-Pohjanmaalle saapui vuonna 2021 2,2 matkailijaa yhtä paikallista kohden. Etelä-Pohjanmaan suhdeluku maakuntia vertaillessa oli viidenneksi suurin. Eniten matkailijoita suhteessa maakunnan asukaslukuun vieraili Lapissa (5,1), Ahvenanmaalla (4,7) ja Kainuussa (4,3). Määrällisesti eniten vierailijoita oli Uudellamaalla ja Lapissa.

Majoitusliikkeessä yöpymisen keskihinta vuonna 2021 oli korkein Lapissa, jossa yöpymisen keskihinta oli 124,18 euroa. Etelä-Pohjanmaalla yöpyminen oli edullisinta keskihinnan ollessa 86,43 euroa. Yöpymisen hinta oli myös koko maan keskihintaa selkeästi alhaisempi (100,70 €).