Elinkeinorakenne

Elinkeinot

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla oli 77 419 työpaikkaa. Työpaikoista alkutuotannon työpaikkoja oli 7,6 prosenttia, jalostuksen 24,1 prosenttia ja palvelujen 68,3 prosenttia. Koko maassa alkutuotannon työpaikkoja oli 2.7 prosenttia, jalostuksen 19,8 prosenttia ja palvelujen 77,5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla alkutuotannon ja jalostuksen osuus työpaikoista on huomattavasti koko maata korkeampi, kun taas palvelujen osuus työpaikoista on koko maata matalampi.

Toimipaikat

Toimipaikka on yhden yrityksen omistama yksikkö, joka sijaitsee yhdessä paikassa ja toimii yhdellä toimialalla.  Se tuottaa pääasiassa yhdenlaisia tavaroita ja palveluita. Varsinainen toimipaikka harjoittaa yrityksen normaalia toimintaa, ja aputoimipaikka tuottaa palveluja vain yritykselle itselleen. Yhdellä yrityksellä voi olla useita toimipaikkoja ja aputoimipaikkoja.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla oli 17 670 yritysten toimipaikkaa. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimipaikat kattoivat 34,3 prosenttia kaikista maakunnan toimipaikoista. Toiseksi eniten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan alalla (12,0 %) ja kolmanneksi eniten rakennusalalla (10,4 %).

Henkilöstömäärällä mitattuna vuonna 2019 yritysten toimialoista suurin maakunnassa oli teollisuus, joka työllisti 13 525 henkilöä. Toiseksi eniten työllisti tukku- ja vähittäiskauppa, 7 391 henkilöä, ja kolmanneksi eniten rakennusala, 4 870 henkilöä.

Vuosien 2013–2017 toimipaikkatiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuosien 2007–2012 välisiä tietoja voidaan kuitenkin verrata keskenään. Lisätietoja muutoksesta saat Tilastokeskuksen sivuilta. Linkki: (http://tilastokeskus.fi/til/aly/aly_2014-07-24_uut_001.html ).

Matkailu ja majoitus

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla oli 421 majoitus- ja ravitsemusalan toimipaikkaa ja ala työllisti 2 327 henkilöä. Ala kattoi 3,0 prosenttia maakunnan ja 3,8 prosenttia koko maan työpaikoista.

Matkailussa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle. Matkailija on henkilö, joka yöpyy alueella vähintään yhden yön. Yöpyminen kertoo kuinka monta yötä majoitustavasta riippumatta matkailija viettää alueella. Yksi yöpyminen on yksi yö, jonka matkailija on alueella viettänyt.

Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan majoitusliikkeissä oli yhteensä 596 070 yöpymistä. Koronapandemian vuoksi matkailu ja sen myötä yöpymiset vähenivät voimakkaasti vuosien 2019 ja 2020 välillä, 23,5 prosenttia. Vuonna 2020 kaikista yöpyjistä kotimaan matkailijoita oli 96,3 prosenttia ja ulkomaiden matkailijoita 3,7 prosenttia. Ulkomaiden matkailijoiden osuus oli suurimmillaan Etelä-Pohjanmaalla ennen koronapandemiaa vuonna 2019. Tällöin 5.9 prosenttia matkailijoista oli ulkomaalaisia.

Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaalle saapui 1,8 matkailijaa yhtä paikallista kohden. Maakuntia vertailtaessa suhdeluku on kuudenneksi suurin. Asukaslukuun suhteutettuna eniten matkailijoita vierailee Lapissa, Kainuussa ja Ahvenanmaalla ja määrällisesti eniten Uudellamaalla.