Elinkeinorakenne

Elinkeinot

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2018 työpaikkoja oli yhteensä 76 696. Työpaikoista alkutuotannon työpaikkoja oli 7,7 prosenttia, jalostuksen työpaikkoja 25,8 prosenttia ja palvelujen työpaikkoja 65,1 prosenttia. Koko maassa alkutuotannon työpaikkoja oli 2,7 prosenttia, jalostuksen 21,1 prosenttia ja palvelujen 74,8 prosenttia. Etenkin alkutuotannon työpaikkojen osuus on siis maakunnassa korkeampi kuin koko maassa. Palvelujen työpaikkaosuus on puolestaan matalampi.

Toimipaikat

Toimipaikka on yhden yrityksen omistama yksikkö, joka sijaitsee yhdessä paikassa ja toimii yhdellä toimialalla.  Se tuottaa pääasiassa yhdenlaisia tavaroita ja palveluita. Varsinainen toimipaikka harjoittaa yrityksen normaalia toimintaa, ja aputoimipaikka tuottaa palveluja vain yritykselle itselleen. Yhdellä yrityksellä voi olla useita toimipaikkoja ja aputoimipaikkoja.

Vuonna 2018 toimipaikkoja oli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 17 864. Selvästi suurin osuus toimipaikoista oli maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (6 156). Ala kattoi 34,5 prosenttia kaikista maakunnan toimipaikoista. Alan toimipaikat ovat kuitenkin vähentyneet 188:lla vuodesta 2018.Toiseksi eniten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan alalla (2 162) ja kolmanneksi eniten rakennusalalla (1 887).

Henkilöstömäärällä mitattuna toimialoista suurin Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2018 oli teollisuus, joka työllisti 13 595 henkilöä. Ala kattoi noin 29 prosenttia kaikkien alojen yhteenlasketusta henkilöstöstä. Toiseksi suurin ala oli tukku ja vähittäiskaupan ala 7 240 henkilöllä ja kolmanneksi suurin rakennusala 4 902 henkilöllä.

Vuosien 2013–2017 toimipaikkatiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuosien 2007–2012 välisiä tietoja voidaan kuitenkin verrata keskenään. Lisätietoja muutoksesta saat Tilastokeskuksen sivuilta. Linkki: (http://tilastokeskus.fi/til/aly/aly_2014-07-24_uut_001.html )

Matkailu ja majoitus

Vuonna 2018 majoitus- ja ravitsemusalan toimipaikkoja oli Etelä-Pohjanmaalla 398, ja se työllisti 1 488 henkilöä.  Ala kattoi 2,2 prosenttia kaikista alueen toimipaikoista. Koko maassa se kattoi 3,9 prosenttia kaikista toimipaikoista.

Matkailussa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle. Matkailija on henkilö, joka yöpyy alueella vähintään yhden yön. Yöpyminen kertoo kuinka monta yötä majoitustavasta riippumatta matkailija viettää alueella. Yksi yöpyminen on yksi yö, jonka matkailija on alueella viettänyt.

Vuonna 2019 yöpymisiä majoitusliikkeissä Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 741 792. Määrä on kasvanut vuodesta 2018 4,6 prosenttia. Kotimaan matkailijoita kaikista yöpyjistä oli 93,8 prosenttia ja ulkomaan matkailijoita 6,2 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalle saapui vuonna 2019 2,2 matkailijaa yhtä paikallista kohden. Maakuntia vertailtaessa suhdeluku on seitsemänneksi suurin ja yhtä suuri kuin koko maan keskiarvo. Kotimaisia matkailijoita suhteutettuna alueen väkilukuun saapui Etelä-Pohjanmaalle maakunnista kuudenneksi eniten. Ulkomaalaisia matkailijoita oli kuitenkin väkilukuun suhteutettuna vähiten kaikista maakunnista.