Asuminen

Asuntokunta muodostuu vakinaisesti samassa asuinhuoneistossa asuvista henkilöistä. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla oli 92 524 asuntokuntaa. Yhden hengen asuntokuntia oli 42,8 % asuntokunnista, vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (46,4 %). Pohjalaismaakunnat olivat vahvasti edustettuna monihenkisissä asuntokunnissa. Näiden maakuntien alle 15-vuotiaiden osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2022 myös suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

Etelä-Pohjanmaalla omakoti-, pari- ja rivitaloasumista on huomattavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla omakoti- tai paritalossa asui 60,2 prosenttia väestöstä, kun koko maassa vastaavan asumismuodon osuus oli noin 37,6 prosenttia. Kerrostaloasumisen kohdalla koko maassa asumismuoto kosketti 47,4 prosenttia väestöstä, kun Etelä-Pohjanmaan asukkaista vain 17,5 prosenttia asui kerrostalossa. Kunnittain tarkasteltuna omakoti- ja paritalossa asuvien osuus oli suurin Vimpelissä (85,3 % väestöstä), rivitaloissa asuvien osuus oli suurin Kauhajoella (23,6 %) ja kerrostalossa asuvien osuus oli suurin Seinäjoella (36,1 %).

Väljimmin Etelä-Pohjanmaan kunnista asuttiin Karijoella, Isojoella, Kuortaneella ja Lappajärvellä, joissa kaikissa oli pinta-alaa henkilöä kohden 50 neliömetriä tai enemmän. Ahtaimmin asuttiin Seinäjoella, jossa asuinpinta-alaa oli käytössä keskimäärin 42,9 neliömetriä asukasta kohden. Asumisväljyys Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 46,2 neliömetriä per henkilö. Koko maassa asuinpinta-alaa oli keskimäärin 41,7 neliömetriä henkilöä kohden vuonna 2022.

Asumismuotoja tarkastellessa omistusasuminen oli yleisempää Etelä-Pohjanmaalla (72,3 % asuntokunnista) kuin koko maassa (61,4 % asuntokunnista) vuonna 2022. Vuokra-asuntoja Etelä-Pohjanmaan asuntokannasta oli 26 % ja koko maan asuntokannasta 35,4 %. Vuosien 2012–2022 välillä omistusasumisen määrä Etelä-Pohjanmaalla on laskenut 0,7 prosenttia samalla, kun vuokra-asumisen määrä on kasvanut 25,8 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla asuntojen neliöhinnat ovat nousseet vuosina 2012–2022 7,6 prosenttia, keskimääräisen neliöhinnan ollessa 1691 euroa vuonna 2022. Suurin neliöhinnan muutos on tapahtunut Varsinais-Suomen asunnoissa, joissa neliöhinta on vuodesta 2012 vuoteen 2022 mennessä noussut 34 prosenttia. Etelä-Savossa on tapahtunut vastaavalla aikavälillä suurin muutos alaspäin, kun asuntojen neliöhinta on pudonnut 14,2 prosenttia. Koko maassa asuntojen keskimääräinen neliöhinta vuonna 2022 oli 2 848 euroa per neliömetri.

Väestöntiheys

Kaupunkimaiseksi kunnaksi määritellään kunnat, joiden taajama-aste on yli 90 prosenttia, tai suurimman taajaman väkiluku on yli 15 000. Taajaan asutun kunnan taajama-asteen tulee olla 60–90 prosentin välillä ja suurimman taajaman väkiluku vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Kun väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku jää alle 15 000:n, puhutaan maaseutumaisesta kunnasta. Etelä-Pohjanmaan kunnista vain Seinäjoki luokitellaan kaupunkimaiseksi kunnaksi. Sen taajama-aste vuonna 2022 oli 91,9. Taajaan asuttuja kuntia oli yhteensä seitsemän ja loput 11 kuntaa olivat maaseutumaisia. Matalin taajama-aste oli Evijärvellä (36,4 %).

Etelä-Pohjanmaan väestöntiheys vuonna 2022 oli 13,8 asukasta maaneliökilometriä kohti. Tiheimmin asuttu maakunta oli Uusimaa (190,4 as/km²) ja harvimmin asuttu Lappi (1,9 as/km²). Koko maan väestöntiheys oli 18,3 asukasta maaneliökilometrillä. Etelä-Pohjanmaan kunnista tiheimmin asuttiin Seinäjoella, jossa samalla neliökilometrillä asui 45,6 asukasta. Muuhun maakuntaan verrattuna ero on huomattava, kun seuraavaksi tiheimmin väestö asui Ilmajoella puolet väljemmin (21,4 as/km²). Harvimmin asuttu kunta oli Isojoki (2,9 as/km²).