Asuminen

Asuntokunta muodostuu vakinaisesti samassa asuinhuoneistossa asuvista henkilöistä. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla oli 92 502 asuntokuntaa. Yhden hengen asuntokuntia oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Pohjalaismaakunnat olivat vahvasti edustettuna useamman henkilön asuntokunnissa. Näiden maakuntien alle 15-vuotiaiden osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2021 myös suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

Etelä-Pohjanmaalla omakoti-, pari- ja rivitaloasumista on huomattavasti enemmän, kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla omakoti- tai paritalossa asui hieman yli 60 prosenttia väestöstä ja koko maassa vastaavan asumismuodon osuus oli noin 38 prosenttia. Kerrostaloasumisen kohdalla koko maassa asumismuoto kosketti lähes 48 prosenttia väestöstä, kun Etelä-Pohjanmaan asukkaista vain 17,3 prosenttia asui kerrostalossa. Kunnittain tarkasteltuna omakoti- ja paritalossa asuvien osuus oli suurin Vimpelissä (85,3 % väestöstä), rivitaloissa asuvien osuus oli suurin Kauhajoella (23,7 %) ja kerrostalossa asuvien osuus oli suurin Seinäjoella (35,9 %).

Väljimmin asuttiin Karijoella ja Isojoella, joissa molemmissa oli pinta-alaa henkilöä kohden yli 50 neliömetriä. Ahtaimmin asuivat seinäjokiset, joiden käytössä oli keskimäärin 42,8 neliömetriä asukasta kohden. Asumisväljyys Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 45,9 neliömetriä per henkilö. Vertailun vuoksi esimerkiksi Uudenmaan asumisväljyys oli 37,5 m²/asukas ja Helsingissä oli käytössä 34,5 m²/asukas.

Asumismuotoja tarkastellessa nähdään omistusasumisen määrän laskeneen vuonna 2021 aavistuksen sekä Etelä-Pohjanmaalla, että koko maassa verrattuna vuoteen 2020. Omistusasuminen oli yleisempää Etelä-Pohjanmaalla (72,2 % asuntokunnista) kuin koko maassa (61,7 %). Vuosien 2011-2021 välillä omistusasumisen määrä Etelä-Pohjanmaalla on laskenut 0,3 prosenttia samalla, kun vuokra-asumisen määrä on kasvanut lähes 30 prosenttia.

Suurin neliöhinnan muutos on tapahtunut Varsinais-Suomen asunnoissa, joissa neliöhinta on vuodesta 2011 vuoteen 2021 mennessä noussut 31,4 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla muutos on samalla aikavälillä ollut 10,5 prosenttia ylöspäin. Vuonna 2021 neliön keskihinta maakunnassa oli 1 638 euroa. Etelä-Savossa on tapahtunut suurin muutos alaspäin, kun asuntojen neliöhinta on tullut alas 13,5 prosenttia. Koko maassa keskimääräinen neliöhinta vuonna 2021 oli 2 794 euroa/m₂.

Väestöntiheys

Kaupunkimaiseksi kunnaksi määritellään kunnat, joiden taajama-aste on yli 90 prosenttia, tai suurimman taajaman väkiluku on yli 15 000. Taajaan asutun kunnan taajama-asteen tulee olla 60-90 prosentin välillä ja suurimman taajaman väkiluku vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Kun väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku jää alle 15 000:n, puhutaan maaseutumaisesta kunnasta.

Etelä-Pohjanmaan kunnista vain Seinäjoki luokitellaan kaupunkimaiseksi kunnaksi. Sen taajama-aste vuonna 2020 oli 91,5. Taajaan asuttuja kuntia oli yhteensä seitsemän ja loput kymmenen kuntaa olivat maaseutumaisia. Matalin taajama-aste oli Evijärvellä (36,1 %).

Väestöntiheys vuonna 2021 oli Etelä-Pohjanmaalla 13,9 asukasta maaneliökilometriä kohti. Tiheimmin asuttu maakunta oli Uusimaa (188,4 as/km²) ja harvimmin asuttu Lappi (1,9 as/km²). Koko maan väestöntiheys oli 18,3 asukasta maaneliökilometrillä. Etelä-Pohjanmaan kunnista tiheimmin asuttiin Seinäjoella, jossa samalla neliökilometrillä asui 45,2 asukasta. Muuhun maakuntaan verrattuna ero on huomattava, kun seuraavaksi tiheimmin väestö asui Ilmajoella puolet väljemmin (21,4 as/km²). Harvimmin asuttu kunta oli Isojoki (2,9 as/km²).