Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osuutta suhteessa 15–64-vuotiaaseen väestöön. Se kuvaa siis sitä, montako lasta ja vanhuseläkeikäistä on sataa työikäistä kohti. Mitä korkeampi luku on, sitä heikompi on huoltosuhde.

Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 2020 73,3, eli sataa työikäistä kohti oli noin 73 ei-työikäistä. Luku oli maakunnista neljänneksi heikoin. Eteläpohjalaisista kunnista heikoimmat huoltosuhdeluvut olivat Lappajärvellä (98,7) ja Teuvalla (93,9) ja vahvimmat Seinäjoella (60,0) ja Ilmajoella (71,2).

Viimeisen kymmenen vuoden aikana väestöllinen huoltosuhde on noussut koko maassa, eli työikäisten määrä on vähentynyt suhteessa ei-työikäisiin. Suomessa iäkkäiden osuus väestöstä on kasvanut. Etelä-Pohjanmaalla kehitys on ollut koko maan keskiarvoa voimakkaampaa – väestöllinen huoltosuhde kasvoi vuosien 2010–2020 välisenä aikana 25,1 prosenttia. Koko maassa väestöllinen huoltosuhde kasvoi 20 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla työikäisten määrä on vähentynyt koko maata nopeammin, mikä näkyy nopeampana huoltosuhdeluvun kasvuna. Vaikka väestöllinen huoltosuhde kokonaisuudessaan kasvaa, oli huoltosuhdeluku pienentynyt vuosien 2019 ja 2020 välisenä aikana Ilmajoella (0,4 %) ja Isossakyrössä (0,2 %).