Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osuutta suhteessa 15–64-vuotiaaseen väestöön. Se kertoo, montako lasta tai vanhuseläkeläistä on sataa työikäistä kohti. Mitä pienempi väestöllisen huoltosuhteen luku on, sitä parempi on väestöllinen huoltosuhde.

Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde oli 74,4, eli maakunnassa oli keskimäärin 74,4 ei-työikäistä jokaista sataa työikäistä kohti. Maakunnista vain Etelä-Savossa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla vastaava luku oli korkeampi. Etelä-Pohjanmaan kuntia tarkastellessa heikoimmat väestölliset huoltosuhteet olivat Lappajärvellä (104,3), Teuvalla (96,4) ja Soinissa (96,0). Vahvimmat huoltosuhteet olivat puolestaan Seinäjoella (60,1), Ilmajoella (71,9) ja Lapualla (74,0). Vuonna 2022 Kuortaneen, Lapuan, Isonkyrön, Kauhavan, Ilmajoen ja Evijärven kunnat olivat onnistuneet hieman parantamaan väestöllistä huoltosuhdettaan suhteessa edelliseen vuoteen.

Koko maassa väestöllinen huoltosuhde parani hieman suhteessa edelliseen vuoteen vuonna 2022, jolloin koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 62,3. Vuosien 2012–2022 aikana huoltosuhde on kasvanut koko maassa 14,7 prosenttia, kun Etelä-Pohjanmaalla kasvua on tapahtunut samalla aikavälillä 20,4 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Etelä-Pohjanmaan työikäisen väestön suhteellinen osuus koko väestöstä on tuolla aikavälillä vähentynyt nopeammin kuin koko maassa keskimäärin.