Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osuutta suhteessa 15-64-vuotiaaseen väestöön. Se kertoo, montako lasta tai vanhuseläkeläistä on sataa työikäistä kohti. Mitä alhaisempi luku on, sitä parempi huoltosuhde alueella on.

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde oli 74,3, eli maakunnassa oli 74,3 ei-työikäistä sataa työikäistä kohti. Maakunnista vain Etelä-Savossa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla vastaava luku oli korkeampi. Etelä-Pohjanmaan kuntia tarkastellessa heikoimmat luvut olivat Lappajärvellä (102,0) ja Teuvalla (95,7). Vahvin huoltosuhde oli puolestaan Seinäjoella (60,1) ja Ilmajoella (72,3). Isonkyrön kunta oli ainoana maakunnassa onnistunut parantamaan väestöllistä huoltosuhdetta suhteessa edelliseen vuoteen, kun luku oli pienentynyt 0,1 prosenttia.

Väestöllisen huoltosuhteen kehitys jatkui heikkenevänä koko maassa vuonna 2021. Vuosien 2011-2021 aikana huoltosuhde on kasvanut koko maassa 18 prosenttia, kun Etelä-Pohjanmaalla kasvua on tapahtunut samalla aikavälillä 23,6 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Etelä-Pohjanmaan työikäinen väestö vähenee nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin.