Rikokset

Rikosten määrä on ollut pitkän aikaa laskussa niin koko maassa kuin Etelä-Pohjanmaallakin. Vuosien 2012–2022 aikana viranomaisten tietoon tulleiden rikosten määrä Etelä-Pohjanmaalla laski 50,7 prosenttia, kun koko maassa rikosten määrä laski vastaavalla aikavälillä 42,4 prosenttia. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla viranomaisten tietoon tuli yhteensä 12882 rikosta, joka tarkoittaa noin 67,5 rikosta tuhatta asukasta kohti. Koko maassa rikoksia tuli viranomaisen tietoon 69,3 tuhatta asukasta kohti samana vuonna.

Kunnittain tarkasteltuna vuosien 2012–2022 aikana viranomaisten tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt suhteellisesti eniten Lappajärvellä (74,7 %), Vimpelissä (72,2 %) ja Isojoella (69,1 %). Vuonna 2022 eniten rikoksia tuhatta asukasta kohden tehtiin Evijärvellä (89,5), Kauhajoella (85,6) ja Seinäjoella (79,5). Vähiten rikoksia tuhatta asukasta kohden tehtiin Lappajärvellä (25,5), Isojoella (27,5) ja Vimpelissä (28,5).

Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla yleisimpiä rikoksia olivat liikennerikokset, joiden osuus oli reilu kolmannes (35,1 %) kaikista rikoksista ja rikkomuksista. Toiseksi yleisin rikostyyppi oli omaisuusrikokset 34,1 % osuudella kaikista rikoksista ja rikkomuksista. Liikennerikkomuksista yleisin oli liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä (23,1 % kaikista rikoksista).