Rikokset

Vaikka rikosten määrä vaihtelee hieman vuosittain, on niin Etelä-Pohjanmaan kuin koko maan rikosten trendi laskeva. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaalla tapahtui 15 918 viranomaisten tietoon tullutta rikosta. Koko maan vastaava luku oli 686 045. Vuosien 2010–2020 välisenä aikana rikosten määrä on laskenut Etelä-Pohjanmaalla 43 prosenttia ja koko maassa 26,7 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna rikosten määrä on vähentynyt suhteellisesti eniten Lappajärvellä (-60,1 %) ja Evijärvellä (-58,2 %). Kun tarkastellaan viranomaisten tietoon tulleita rikoksia tuhatta asukasta kohden, tehdään Etelä-Pohjanmaalla (84,82) selkeästi koko maan keskiarvoa (123,97) vähemmän rikoksia. Etelä-Pohjanmaalla tuhatta asukasta kohden rikoksia tehdään eniten Seinäjoella (100,97) ja vähiten Soinissa (36,37).

Etelä-Pohjanmaan rikoksista ja rikkomuksista noin yksi kolmasosa (29,3 %) oli liikennerikkomuksia vuonna 2020. Liikennerikkomuksista yleisin rikos oli liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä (2 824).