Koulutuksen kysyntä ja tarjonta

Koulutuskysyntä

Vuonna 2021 kaikki koulutusasteet yhteenlaskettuna Etelä-Pohjanmaalla oli 45 610 opiskelijaa. Opiskelijamäärässä on tapahtunut 7,9 prosentin kasvu vuoteen 2011 verrattuna. Perusasteen oppilaiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuosien 2011-2021 aikana. Kaikista opiskelijoista yhteensä noin puolet on perusasteen oppilaita. Kunnista vain Ilmajoella, Isossakyrössä, Kurikassa, Lapualla ja Seinäjoella perusasteen oppilaiden määrä on kasvanut vuosien 2011-2021 aikana.

Lukio-opiskelijoita vuonna 2021 oli yhteensä 3 453 ja ammattitutkintoa suoritti 3 124 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijoita oli samana vuonna 909, mikä on kolme prosenttia suurempi määrä kuin vuonna 2016.

Vuoden 2021 aikana maakunnassa suoritettiin yhteensä 989 lukiotutkintoa, 1 836 ammatillista perustutkintoa ja 900 ammattitutkintoa. Suoritetuista ammattitutkinnoista suurin osa (29 %) tehtiin kaupan ja hallinnon alalle. Toiseksi suosituin ala oli kone-, prosessi- ja sähkötekniikan ala, jolla suoritettiin 12,3 prosenttia tutkinnoista. Ammattikorkeakoulussa (pl. ylempi AMK-tutkinto) suoritettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 788 tutkintoa. Eniten tutkintoja tehtiin terveysalalle (24,1 % tutkinnoista) ja toisena kaupan ja hallinon alalle (23,2).

Koulutustarjonta

Koulutustarjontaan liittyy olennaisesti koulutusta tarjoavien oppilaitosten määrä. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 167 oppilaitosta. Näistä peruskouluja oli 122 kappaletta. Peruskoulujen määrä on vähentynyt samalla kun ikäluokat ovat pienentyneet. Vuosien 2012-2021 aikana peruskoulujen määrä maakunnassa on supistunut neljänneksellä.

Lukioita maakunnassa oli yhteensä 19 ja määrä on pysynyt samana vuodesta 2007 lähtien. Kunnista Isojoella, Karijoella ja Soinissa ei ole lukiota. Ammatillisia oppilaitoksia oli yhteensä neljä ja ne sijaitsivat Kauhajoella, Kauhavalla, Lappajärvellä ja Seinäjoella. Ammatillisilla oppilaitoksilla on toimipisteitä muuallakin maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan ainoa ammattikorkeakoulu sijaitsee Seinäjoella. Maakunnassa toimii myös viisi musiikkioppilaitosta, yhdeksän kansalaisopistoa ja kesäyliopisto.