Koulutuksen kysyntä ja tarjonta

Koulutuskysyntä

Kaikki koulutusasteet yhteenlaskettuna Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2022 46 302 opiskelijaa. Opiskelijamäärässä on tapahtunut 12,7 prosentin kasvu vuoteen 2012 verrattuna. Perusasteen oppilaiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuosien 2012–2022 aikana. Kaikista opiskelijoista yhteensä noin puolet oli perusasteen oppilaita. Kunnista eniten perusasteen oppilaiden määrä on kasvanut vuosien 2012–2022 aikana Seinäjoella (22,5 %). Perusasteen oppilaiden määrä on puolestaan vähentynyt eniten Isojoella (-33 %) vastaavalla aikavälillä.

Vuonna 2022 lukio-opiskelijoita maakunnassa oli yhteensä 3 420 ja ammattitutkintoa suoritti 3 194 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulun peruskoulutuksessa tutkinto-opiskelijoita oli 3 735, aikuiskoulutuksessa 1 395 ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamassa 598 opiskelijaa vuonna 2022.

Etelä-Pohjanmaalla suoritettiin yhteensä 1 091 ylioppilastutkintoa, 1 933 ammatillista perustutkintoa, 796 ammattitutkintoa ja 465 erikoisammattitutkintoa vuoden 2022 aikana. Suoritetuista ammattitutkinnoista suurin osa (29,8 %) tehtiin kaupan ja hallinnon alalle. Toiseksi suosituin ala oli terveysala, jolla suoritettiin 12,3 % prosenttia tutkinnoista. Ammattikorkeakoulussa suoritettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 766 perus- ja aikuiskoulutustutkintoa, minkä lisäksi suoritettiin 139 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Eniten tutkintoja suoritettiin terveysalalle (26,5 % tutkinnoista) ja toiseksi eniten kaupan ja hallinon alalle (21,8 % tutkinnoista).

Koulutustarjonta

Koulutustarjontaan liittyy olennaisesti koulutusta tarjoavien oppilaitosten määrä. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 169 oppilaitosta. Näistä peruskouluja oli 124, perusasteen erityiskouluja 2, lukioita 20 ja ammatillisia oppilaitoksia 4.

Peruskoulujen määrä on vähentynyt samalla kun peruskouluikäiset ikäluokat ovat pienentyneet. Vuonna 2022 peruskouluja oli 43 koulua vähemmän verrattuna vuoteen 2012. Lukioiden määrä on pysynyt 20:ssä vastaavalla aikavälillä.

Etelä-Pohjanmaan kunnista Isojoella, Karijoella ja Soinissa ei ole omaa lukiota. Maakunnan ammatilliset oppilaitokset sijaitsevat Kauhajoella, Kauhavalla, Lappajärvellä ja Seinäjoella. Ammatillisilla oppilaitoksilla on toimipisteitä ja kampuksia useissa maakunnan kunnissa. Etelä-Pohjanmaan ainoa ammattikorkeakoulu (SeAMK) sijaitsee Seinäjoella, jossa sijaitsee myös neljän eri yliopiston muodostama yliopistokeskus. Lisäksi maakunnassa toimii viisi musiikkioppilaitosta, yksi liikunnan koulutuskeskus, kolme kansanopistoa, kahdeksan kansalaisopistoa ja kesäyliopisto.