Koulutuksen kysyntä ja tarjonta

Koulutuskysyntä

Koulutusmarkkinoilla oppilaitokset tarjoavat koulutusmahdollisuuksia ja opiskelijat sekä opiskelemaan haluavat luovat kysynnän. Vuodesta 2021 eteenpäin Tilastokeskus yhdisti koulutustilastojaan, minkä vuoksi tilastovuodesta 2020 eteenpäin ei ole saatavilla koulutusala- ja tutkintokohtaisia tietoja maakunnittain. Lisätietoa Tilastokeskuksen sivuilta,

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 41 842 oppilasta ja opiskelijaa. Peruskoulussa oppilaita oli yhteensä 21 077. Määrä on pysynyt vakaana koko 2010-luvun. Kun määrässä huomioidaan vuonna 2021 maakuntaan liittynyt Isokyrö, on peruskoululaisia yhteensä 21 667.

Vuonna 2019 lukiokoulutuksessa opiskeli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 3 361 opiskelijaa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoita oli 12 787. Ammattikorkeakoulussa opiskelijoita oli puolestaan 4 540. Kaikkien kolmen koulutusalan opiskelijamäärät ovat vähentyneet edellisvuodesta, mutta lasku on ollut alle 3 prosenttia.

Vuonna 2019 lukiotutkintoja suoritettiin Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 1 061. Samana vuonna ammattikoulututkintoja suoritettiin yli kolminkertainen määrä (3 212 kpl). Tutkinnoista 30,3 prosenttia oli kaupan ja hallinnon alalle. Ammattikorkeatutkintoja suoritettiin 884. Myös niissä kaupan ja hallinnon tutkintojen osuus oli suurin (22,9 %).

Koulutustarjonta

Koulutustarjonta on koulutusmahdollisuuksista ja koulutuspaikkojen määrästä muodostuva kokonaisuus. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 171 oppilaitosta. Näistä peruskouluja oli 126, lukioita 19, ammatillisia oppilaitoksia 4, ammattikorkeakouluja 1, kansalaisopistoja 9 ja kansanopistoja 3. Muita oppilaitoksia olivat musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, perusasteen erityiskoulut ja kesäyliopisto.

Jokaisessa maakunnan kunnassa oli vähintään yksi peruskoulu. Isojoella, Karijoella ja Soinissa peruskouluja oli yksi, viidessä kunnassa kymmenen tai enemmän. Seinäjoella peruskouluja oli maakunnassa eniten, 29. Isojoella, Karijoella ja Soinissa ei ollut lukiota. 11 kunnassa oli yksi lukio, Kauhavalla kaksi ja Kurikassa ja Seinäjoella kolme. Ammatilliset oppilaitokset sijaitsivat Kauhajoella, Kauhavalla, Lappajärvellä ja Seinäjoella. Etelä-Pohjanmaan ainoa ammattikorkeakoulu sijaitsi Seinäjoella.