Väestön koulutusrakenne

Tilastokeskuksen aineistoissa tutkinnon suorittaneita ovat tilastovuoden loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneet. Tutkinnon suorittaneisiin luetaan myös Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja ulkomailla suoritetut tutkinnot.

Koulutustaso

Etelä-Pohjanmaan koulutustaso on kasvanut tasaisesti 2010-luvun tarkastelujakson aikana. Vuonna 2010 perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 63,9 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vuonna 2020 vastaava luku oli 72,4. Koko maassa perusasteen jälkeisen tutkinnon oli vuonna 2020 suorittanut 74,2 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä.

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä on Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa melko samalla tasolla, mutta Etelä-Pohjanmaalla on koko maata selkeästi pienempi korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus. Etelä-Pohjanmaalla ei ole yliopistoa, vaan Seinäjoella toimii neljän eri yliopiston muodostama yliopistokeskus. Vuonna 2020 koko maassa 32,6 prosentilla 15 vuotta täyttäneistä oli korkeakoulututkinto, kun Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli 26,2 prosenttia.

Suurin korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Etelä-Pohjanmaalla oli Seinäjoella (33,5 %), Lapualla (28,7 %) ja Ilmajoella (26,8 %). Alueellinen työpaikkarakenne vaikuttaa korkeakoulutettujen määrään Seinäjoella ja sen lähikunnissa. Muissa kunnissa alle neljäsosalla 15 vuotta täyttäneistä oli korkeakoulututkinto.  Pienin korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus väestöstä oli Karijoella (13,4 %) vuonna 2020.

Valmistuneet

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2019 peruskoulun 9. luokan päätti yhteensä 2 260 oppilasta. Näistä oppilaista 50,2 prosenttia sijoittui samana vuonna jatko-opiskelemaan lukioon ja 44,4 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Koko maassa lukiossa opintojaan jatkoi keskimäärin useampi (53,1 %) ja ammatillisessa koulutuksessa harvempi (40,3 %) kuin Etelä-Pohjanmaalla. Maakunnassa peruskoulunsa päättäneistä 2,9 prosenttia ei jatkanut opintojaan vuonna 2019. Koko maassa opintojaan ei jatkanut 3,2 prosenttia oppilaista.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla valmistui 973 ylioppilasta. Heistä 11,7 prosenttia jatkoi opintojaan suoraan ammattikorkeakoulussa ja 15,8 prosenttia yliopistossa. Vain pieni osa (1,5 %) ylioppilaista jatkoi opintojaan ammatillisessa koulutuksessa. Koko maassa ammattikorkeaan jatkaneiden osuus (9,9 %) oli melkein puolet vähemmän kuin yliopistoon jatkaneiden osuus (18,4 %).

Etelä-Pohjanmaalla ylioppilaista opintojaan ei jatkanut 70,9 prosenttia. Osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin (70,0 %). Opintojaan ei heti jatkaneiden ylioppilaiden osuus Etelä-Pohjanmaalla on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2019 yli 20 prosenttiyksikköä.