Väestön koulutusrakenne

Tilastokeskuksen aineistoissa tutkinnon suorittaneita ovat tilastovuoden loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneet. Tutkinnon suorittaneisiin luetaan myös Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja ulkomailla suoritetut tutkinnot.

Koulutustaso

Etelä-Pohjanmaan koulutustaso on 2010-luvulla ollut tasaisessa kasvussa. Vuonna 2009 perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 62,8 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Vuonna 2019 tutkinnon suorittaneiden osuus oli jo 71,7 prosenttia. Koko maassa tutkinnon oli suorittanut 73,8 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Etelä-Pohjanmaan koulutustaso on siis hieman koko maan keskiarvoa alhaisempi.

Suurin ero Etelä-Pohjanmaan koulutusasteessa verrattuna koko maahan on korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa. Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla 15 vuotta täyttäneistä 25,8 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Koko maassa osuus oli 32,2 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan kunnista eniten korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on Seinäjoella (33,1%), Lapualla (28,2%) ja Ilmajoella (26,3%). Kaikissa muissa kunnissa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on alle 25 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä. Vähiten suorittaneita on Karijoella (13,2%), jossa heitä on yli puolet vähemmän kuin Seinäjoella.

Valmistuneet

Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2019 peruskoulun 9. luokan päätti yhteensä 2 260 oppilasta. Näistä oppilaista 50,2 prosenttia sijoittui samana vuonna jatko-opiskelemaan lukioon ja 44,4 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Koko massa lukiossa opintojaan jatkoi keskimäärin useampi (53,1%) ja ammatillisessa koulutuksessa harvempi (40,3%) kuin Etelä-Pohjanmaalla. Maakunnassa peruskoulunsa päättäneistä 2,9 prosenttia ei jatkanut opintojaan vuonna 2019. Koko maassa opintojaan ei jatkanut 3,2 prosenttia oppilaista.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla valmistui 973 ylioppilasta. Heistä 11,7 prosenttia jatkoi opintojaan suoraan ammattikorkeakoulussa ja 15,8 prosenttia yliopistossa. Vain pieni osa (1,5%) ylioppilaista jatkoi opintojaan ammatillisessa koulutuksessa. Koko maassa ammattikorkeaan jatkaneiden osuus (9,9%) oli melkein puolet vähemmän kuin yliopistoon jatkaneiden osuus (18,4%).

Etelä-Pohjanmaalla ylioppilaista opintojaan ei jatkanut 70,9 prosenttia. Osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin (70,0%). Opintojaan ei heti jatkaneiden ylioppilaiden osuus Etelä-Pohjanmaalla on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2019 yli 20 prosenttiyksikköä.