Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tarkoittaa systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi uusien sovelluksien löytämiseksi. Toiminnan tavoitteena on oltava jotain oleellisesti uutta. Siihen sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Perustutkimus on uuden tiedon saavuttamiseen tähtäävää toimintaa, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Soveltava tutkimus puolestaan pyrkii johonkin tiettyyn käytännön sovellukseen. Kehitystyö tarkoittaa tiedon hyödyntämistä uusien aineiden, tuotteiden, prosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai nykyisten parantamiseen.

Vuonna 2020 tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Etelä-Pohjanmaalla 41,5 miljoonaa euroa. Menot kattoivat 0,6 prosenttia koko maan menoista. Asukaslukuun suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat koko maan kolmanneksi pienimmät, 216 euroa per asukas. Koko maan keskiarvo oli 1 253 euroa. Uudenmaan osuus koko maan menoista oli suurin (49,7 %). Pienin osuus taas oli Ahvenanmaalla (0,1 %).

Yksityissektori kattoi suurimman osan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, 29,9 miljoonaa euroa. Korkeakoulusektori kattoi 10,0 miljoonaa euroa ja julkinen sektori sekä yksityinen voittoa tavoittelematon sektori 1,5 miljoonaa euroa. Myös koko maassa yksityinen sektori kattaa suurimman ja julkinen sektori pienimmän osan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista.