Tutkimus ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tarkoittaa systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi uusien sovelluksien löytämiseksi. Toiminnan tavoitteena on oltava jotain oleellisesti uutta. Siihen sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Perustutkimus on uuden tiedon saavuttamiseen tähtäävää toimintaa, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Soveltava tutkimus puolestaan pyrkii johonkin tiettyyn käytännön sovellukseen. Kehitystyö tarkoittaa tiedon hyödyntämistä uusien aineiden, tuotteiden, prosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai nykyisten parantamiseen.

Vuonna 2019 tutkimus ja kehittämistoiminnan menot olivat Etelä-Pohjanmaalla 42,0 miljoonaa euroa. Tämä on 4,4 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2018. Etelä-Pohjanmaa kattoi 0,6 prosenttia koko maan tutkimus- ja kehittämismenoista. Osuus on viidenneksi alhaisin kaikista maakunnista.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla yksityissektori kattoi 72,4 prosenttia kaikesta alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Korkeakoulusektori kattoi 23,6 prosenttia ja julkinen sektori 3,8 prosenttia. Myös koko maassa yksityissektori kattaa keskimäärin suurimman osan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista ja julkinen sektori pienimmän.