Yritystoiminta

Yrittäjien määrä maakunnassa on laskenut 2010-luvun aikana ja 2020-luvulle tultaessa, jatkaen laskua edelleen. Vuonna 2021 maakunnassa oli 10 645 yrittäjää, mikä on 13,5 prosenttia maakunnan työssäkäyvistä. Etelä-Pohjanmaalla yrittäjien osuus työllisistä oli korkein kaikista maakunnista.

Yritykset toimialoittain

Etelä-Pohjanmaan yrityskanta kattoi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä koko maan yrityskannasta 3,7 prosenttia. Eniten yrityksiä maakunnassa oli tukku- ja vähittäiskaupan alalla (2518 yritystä), rakennusalalla (2414 yritystä) sekä maa-, metsä- ja kalatalouden alalla (2104 yritystä). Myös teollisuudessa oli huomattava määrä yrityksiä (1708).

Koko maan kaivostoiminnan ja louhinnan toimialan yrityskannasta jopa 13,7 % sekä maa-, metsä- ja kalatalouden yrityskannasta 8,3 % toimi Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialan osuus maakunnan yrityskannasta oli kuitenkin vain 0,9 %, kun maa-, metsä- ja kalatalouden toimialan yritysten osuus puolestaan oli 12,7 %.

Yritysten lukumäärä

Etelä-Pohjanmaan yrityskanta on kasvanut vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maakunnassa toimi yhteensä 16 578 yritystä. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla toimintansa aloitti yhteensä 1021 yritystä ja 780 yritystä lopetti toimintansa.

Yritysten digitalisaatio

Vuosittain tehtävä PK-yritysbarometri pyrkii selvittämään pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa. Samalla kartoitetaan ja arvioidaan yritysten digivalmiuksia ja kiinnostusta hyödyntää digitaalisia palveluita. Barometriä tekevät yhteistyössä Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera.

Uusimmasta, syksyn 2023 Pk-yritysbarometristä selviää, että 68 prosentilla eteläpohjalaisista yrityksistä on kotisivu. Laskua vuoden 2022 eteläpohjalaisten yritysten osuuteen on tapahtunut prosenttiyksikön verran. Verkossa olevat kotisivut ja sosiaalinen media ovat selkeästi suosituimpia yritysten käyttämiä digipalveluita niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassakin. Sosiaalisen median käyttöönottoa seuraavan vuoden aikana suunnitellaan 7 % eteläpohjalaisista yrityksistä.

Tekoälysovellusten ja ohjelmistorobotiikan käyttö on suhteellisen harvinaista eteläpohjalaisissa yrityksissä, sillä näitä teknologioita hyödyntää vain 8 % yrityksistä, kun koko maassa vastaava osuus on 11 % vuonna 2023. Teollisen internetin ja big datan hyödyntäminen yrityksissä on erittäin harvinaista Etelä-Pohjanmaalla, samoin yleisesti koko maassa.

Eteläpohjalaissa yrityksissä digitaalisten palveluiden mahdollisuudet arvioidaan enimmäkseen merkittäviksi etenkin yrityskuvan vahvistumisen, uusien asiakasryhmien tavoittamisen ja asiakaspalvelun parantamisen näkökulmista. Vastaavasti kansainvälistymiseen, tuotekehityksen tehostumiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen ei teknologialla arvioida olevan niin merkittävää vaikutusta suurimmassa osassa eteläpohjalaisia yrityksiä. Kokonaisuutena teknologian luomat mahdollisuudet yritystoiminnalle arvioidaan koko maan tasolla hieman merkittävämmäksi kuin Etelä-Pohjanmaalla.