Yritystoiminta

Yrittäjien määrä maakunnassa on laskenut 2010-luvun aikana ja jatkaa laskua edelleen. Vuonna 2020 maakunnassa oli 10 679 yrittäjää, mikä on 13,9 prosenttia maakunnan työssäkäyvistä. Etelä-Pohjanmaalla yrittäjien osuus työllisistä on korkein kaikista maakunnista.

Yritykset toimialoittain

Etelä-Pohjanmaan yrityskanta kattoi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä koko maan yrityskannasta 4,3 prosenttia. Eniten yrityksiä maakunnassa oli tukku- ja vähittäiskaupan alalla: 2 534 alan yritystä kattoi 15,6 % kaikista maakunnan yrityksistä. Toiseksi suurin toimiala oli rakentaminen (14,8 %).  Maa-, metsä ja kalatalouden toimialan yritysten osuus oli 8,6 prosenttia koko maan yrityskannasta. Etelä-Pohjanmaan sisällä toimialan osuus oli 12,6 % ollen kolmanneksi suurin toimiala. Koko maan kaivostoiminnan ja louhinnan toimialan yrityskannasta 13,5 % oli Etelä-Pohjanmaalla. Informaation ja viestinnän toimialan yritysten osuus maakunnassa oli pienin: 1,5 prosenttia.

Yritysten lukumäärä

Etelä-Pohjanmaan yrityskanta on kasvanut vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maakunnassa oli 16 284 yritystä. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan 1074 aloittaneista yrityksistä 40 prosenttia oli Seinäjoella. Vuoden 2021 aikana maakunnassa oli 787 toimintansa lopettanutta yritystä.

Yritysten digitalisaatio

Vuosittain tehtävä PK-yritysbarometri pyrkii selvittämään pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa.  Samalla kartoitetaan ja arvioidaan yritysten digivalmiuksia ja kiinnostusta hyödyntää digitaalisia palveluita. Barometriä tekevät yhteistyössä Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera.

Uusimmasta, syksyn 2022 barometristä selviää, että 69 prosentilla eteläpohjalaisista yrityksistä on kotisivu. Kasvua vuoden 2021 tulokseen on tapahtunut prosenttiyksikön verran. Verkossa olevat kotisivut ovat selkeästi suosituin digipalvelu, myös koko maassa (77 %).

Tekoälysovellusten ja ohjelmistorobotiikan käytön määrä yrityksissä on pienentynyt 14 prosentista 11 prosenttiin. Myös big dataa hyödyntävien yritysten määrä oli laskenut prosentilla vuodentakaisesta ollen nyt 2 prosenttia. Yleisesti yritysten suhtautuminen digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen vaikuttaa positiiviselta, mutta innostus on tuntunut ottaneen pientä takapakkia aiempiin vuosiin nähden.