Yritystoiminta

Vuonna 2018 yrittäjiksi lukeutui 10 901 henkilöä Etelä-Pohjanmaalla. Tämä on 14 prosenttia kaikista alueen työllisistä. Luku on ollut laskussa koko 2010-luvun. Tästä huolimatta yrittäjien osuus työllisistä on Etelä-Pohjanmaalla korkeampi kuin missään muussa maakunnassa.

Yritykset toimialoittain

Etelä-Pohjanmaan yrityskannan osuus koko maan yrityskannasta oli noin 3,9 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Pohjanmaan osuus vaihtelee kuitenkin toimialoittain paljon. Esimerkiksi kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla Etelä-Pohjanmaan osuus on 14,4 prosenttia, kun informaation ja viestinnän toimialalla osuus on vain 1,5 prosenttia.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Etelä-Pohjanmaalla oli eniten yrityksiä tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Yrityksiä oli yhteensä 2 523. Muita yrittäjien suosimia toimialoja olivat rakentaminen, maatalous, metsätalous ja kalatalous sekä teollisuus.

Yritysten lukumäärä

Etelä-Pohjanmaan yritysten lukumäärä on kasvanut melkein joka vuosi 2013-2020 aikana. Erityisen jyrkkää kasvu on ollut 2010-luvun loppupuolella. Vuosien 2019 ja 2020 ensimmäisten neljännesten välillä yrityskanta on kasvanut jo 394 yrityksellä.

Vuodesta 2013 yrityksiä on aloittanut Etelä-Pohjanmaalla vuosittain alle tuhat ja lopettanut vain hieman vähemmän. Yritysmäärä ei siis ole juuri kasvanut. Vuodesta 2018 lähtien lopettavien yritysten määrä on kuitenkin vähentynyt ja aloittaneiden kasvanut. Vuonna 2019 yrityksiä aloitti jo yli tuhat.

Melkein kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa yritysten määrä kasvoi vuonna 2019. Ainoastaan Kuortaneella yritysten määrä väheni (11kpl). Aloittaneista yrityksistä 40 prosenttia oli Seinäjoella, jossa yritysten määrä kasvoi 186:lla. Seinäjoen yrityskanta oli myös maakunnan suurin vuonna 2019.

Yritysten digitalisaatio

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeino ministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa Pk-yritysbarometrin. Se kartoittaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa. Pk-yritysbarometrissä arvioidaan myös yritysten digivalmiutta sekä kiinnostusta hyödyntää digitaalisia palveluita.

Syksyn 2020 Pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Pohjanmaalla 65 prosentilla yrityksistä on kotisivut. Koko maassa vastaavasti kotisivut ovat keskimäärin 74 prosentilla yrityksistä. Etelä-Pohjanmaan luku on kuitenkin kasvanut 4 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, kun koko maan lukema on pysynyt samana.

Syksyllä 2020 sosiaalista mediaa Etelä-Pohjanmaan Pk-yrityksistä käytti 53 prosenttia, joka on saman verran kuin syksyllä 2019. Myös pilvipalveluiden käyttäjien osuus pysyi samana (36%). Koko maan sosiaalisen median käyttäjien osuus lisääntyi ja pilvipalveluiden käyttäjien määrä väheni.

Pk-yritysten suhtautuminen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kohtaan on selvästi kasvanut Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2019 vain 60 prosenttia alueen yrityksistä koki digitaalisuudella olevan suurta vaikutusta yrityskasvuunsa. Vuonna 2020 näin koki jo 68 prosenttia, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin (67%).