Yritystoiminta

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla oli 11 007 yrittäjää, mikä on 13,9 prosenttia kaikista maakunnan työllisistä. Yrittäjien määrä on vähentynyt koko 2010-luvun. Tästä huolimatta yrittäjien osuus työllisistä on Etelä-Pohjanmaalla korkeampi kuin missään muussa maakunnassa.

Yritykset toimialoittain

Etelä-Pohjanmaan yrityskannan osuus koko maan yrityskannasta oli noin 3,9 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Pohjanmaan osuus vaihtelee kuitenkin toimialoittain paljon. Esimerkiksi kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla Etelä-Pohjanmaan osuus on 14,4 prosenttia, kun informaation ja viestinnän toimialalla osuus on vain 1,5 prosenttia.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Etelä-Pohjanmaalla oli eniten yrityksiä tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Yrityksiä oli yhteensä 2 523. Muita yrittäjien suosimia toimialoja olivat rakentaminen, maatalous, metsätalous ja kalatalous sekä teollisuus.

Yritysten lukumäärä

Etelä-Pohjanmaan yritysten lukumäärä on kasvanut melkein joka vuosi vuosien 2013-2020 välisenä aikana. Vuosien 2019 ja 2020 ensimmäisten neljännesten välillä yrityskanta on kasvanut jo 394 yrityksellä. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaalla aloitti 1 024 ja lopetti 725 yritystä.

Melkein kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa yritysten määrä kasvoi vuonna 2019. Ainoastaan Kuortaneella yritysten määrä väheni (11kpl). Aloittaneista yrityksistä 40 prosenttia oli Seinäjoella, jossa yritysten määrä kasvoi 186:lla. Seinäjoen yrityskanta oli myös maakunnan suurin vuonna 2019.

Yritysten digitalisaatio

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeino ministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa Pk-yritysbarometrin. Se kartoittaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa. Pk-yritysbarometrissä arvioidaan myös yritysten digivalmiutta sekä kiinnostusta hyödyntää digitaalisia palveluita.

Syksyn 2020 Pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Pohjanmaalla 65 prosentilla yrityksistä on kotisivut. Koko maassa vastaavasti kotisivut ovat keskimäärin 74 prosentilla yrityksistä. Etelä-Pohjanmaan luku on kuitenkin kasvanut 4 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, kun koko maan lukema on pysynyt samana.

Syksyllä 2020 sosiaalista mediaa Etelä-Pohjanmaan Pk-yrityksistä käytti 53 prosenttia, joka on saman verran kuin syksyllä 2019. Myös pilvipalveluiden käyttäjien osuus pysyi samana (36 %). Koko maan sosiaalisen median käyttäjien osuus lisääntyi ja pilvipalveluiden käyttäjien määrä väheni.

Pk-yritysten suhtautuminen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kohtaan on selvästi kasvanut Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2019 vain 60 prosenttia alueen yrityksistä koki digitaalisuudella olevan suurta vaikutusta yrityskasvuunsa. Vuonna 2020 näin koki jo 68 prosenttia, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin (67 %).