Pendelöinti

Pendelöinnillä eli sukkuloinnilla tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopendelöinti ilmaisee alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta. Positiivinen nettopendelöintiluku tarkoittaa, että alueelle tulevien työllisten määrä on suurempi kuin alueelta sen ulkopuolella työssäkäyvien määrä.

Suurin pendelöivien työllisten osuus Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2020 oli Ilmajoella (60,5 % alueen työllisistä) Isossakyrössä (55,7). Näiden kuntien suhteellinen työpaikkaomavaraisuus oli myös maakunnan alhaisimpia. Pendelöinti on lisääntynyt 2010-luvulla etenkin Seinäjoen suuntaan. Kauhavalle pendelöivien määrä on laskenut määrällisesti eniten (-399 pendelöivää työssäkävijää). Etelä-Pohjanmaalla työssäkäyvistä 28,1 prosenttia pendelöi töihin maakunnan ulkopuolelta.