Pendelöinti

Pendelöinnillä eli sukkuloinnilla tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopendelöinti ilmaisee alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta. Positiivinen nettopendelöintiluku tarkoittaa, että alueelle tulevien työllisten määrä on suurempi kuin alueelta sen ulkopuolella työssäkäyvien määrä. Nettopendelöintiä tarkasteltaessa Etelä-Pohjanmaalla suurinta nettopendelöintiä nautti Seinäjoki, jonne pendelöi 3426 henkilöä vuonna 2021. Myös Kauhajoelle (185), Kauhavalle (91), Ähtäriin (41) ja Alajärvelle (37) kohdistui positiivista nettopendelöintiä. Oman asuinkunnan ulkopuolelle pendelöitiin selkeästi eniten Ilmajoelta (-1925 henkilöä) vuonna 2021.

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla suurin pendelöivien työllisten osuus alueella asuvista työllisistä oli Ilmajoella (61,5 %) ja Isossakyrössä (57,5 %). Näiden kuntien suhteellinen työpaikkaomavaraisuus oli myös maakunnan alhaisimpia. Pendelöinti on lisääntynyt vuosina 2011–2021 etenkin Seinäjoen suuntaan (1285 pendelöivää), ja Kauhavalle pendelöivien määrä on laskenut määrällisesti eniten vastaavalla ajanjaksolla (-251 pendelöivää työssäkävijää). Etelä-Pohjanmaalla työssäkäyvistä 28,5 prosenttia pendelöi töihin maakunnan ulkopuolelta vuonna 2021.