Työttömyys

Työttömyys voidaan määritellä useammallakin eri kriteerillä. Tilastokeskuksen antama kattavin määritelmä käsittää työttömyyden siten, että työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa. Työttömäksi luetaan myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää edellä mainitut kriteerit. Esimerkiksi päätoimisesti opiskelevaa ei kuitenkaan lueta työttömäksi.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoissa työttömyyttä tarkastellaan 18-64-vuotiaasta väestöstä, kun työ- ja elinkeinoministeriön työvoimatutkimuksessa tarkasteltava ikäryhmä on 15-74 vuotiaat.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston lisäksi työttömyyteen liittyviä tietoja käsitellään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia erilaisten tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.

Työttömyysaste

Työttömyysaste kuvaa työttömien osuutta työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön työvoimatutkimuksen mukainen työttömyysaste oli vuonna 2021 koko maassa 7,7 % ja Etelä-Pohjanmaalla 5,8. Työvoimatutkimukseen liittyvät uudistukset vuodelta 2021 saattavat vaikuttaa jonkin verran tilaston tunnuslukuihin, kuten työllisyys- ja työttömyysasteisiin. Voit lukea uudistuksesta lisää Tilastokeskuksen sivuilta.

Työssäkäyntitilaston mukainen 18-64-vuotiaiden työttömyysaste oli Etelä-Pohjanmaalla 8,7 % vuonna 2020. Kunnittain tarkasteltuna matalin työttömyysaste oli Isojoella (5,0 %) ja Kuortaneella (5,6). Korkein työttömyysaste oli puolestaan Kauhajoella (10,8) ja Alajärvellä (9,6). Isojoella ja Kuortaneella yli 93 prosenttia työvoimasta oli työllisiä.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%)

Työvoiman kysyntä ja tarjonta

Kahdesti vuodessa julkaistava Ammattibarometri tarjoaa tietoa eri ammattien työmarkkinatilanteesta sekä työvoimapulan ja ylitarjonnan ammattiryhmistä. Ammattibarometri on työ- ja elinkeinoministeriön, TE-palveluiden ja ELY-keskuksien tuottama ja tarkastelu tehdään ELY-keskusalueittain. Lisätietoa Ammattibarometrisivustolta.

Vuosien 2016-2022 välisen tarkasteluajanjakson aikana niiden ammattien määrä, joista on pulaa on kasvanut. Etelä-Pohjanmaalla oli 1/2022 ammattibarometrissä peräti 93 ammattia, joissa oli pulaa tekijöistä. Määrä on laskenut huomattavasti syksyn 2022 barometrissä, jossa luku oli 67. Ylitarjontaa oli 2/2022 barometrin mukaan 19 ammatissa.

Syksyn 2022 barometrin perusteella haastavin tilanne on Hämeen ELY-keskuksen alueella, jossa pulaa työntekijöistä on peräti 77 ammatissa. Myös Pohjanmaalla, Kainuussa, Lapissa ja Pirkanmaalla oli 70 työvoimapulasta kärsivää ammattia. Vähiten työvoimapulaa ammattien lukumäärien perusteella oli Etelä-Savossa (23 ammattia, joissa pulaa tekijöistä) ja Varsinais-Suomessa (33).