Työttömyys

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyys tarkoittaa sitä, ettei henkilöllä ole voimassa olevaa työsuhdetta tai työllistävää yritystoimintaa. Työnvälitystilastossa myös pitkäaikaisesti lomautetut kuuluvat työttömiin. Päätoimisesti opiskelevat eivät kuitenkaan ole työttömiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston lisäksi työttömyyteen liittyviä tietoja käsitellään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia erilaisten tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat tilastokeskuksen sivuilta.

Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaalla Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneita työnhakijoita oli kuukautta kohden keskimäärin 3 597 enemmän kuin vuonna 2019. Työnhakijoiden määrä kasvoi nopeasti maaliskuussa 2020 koronapandemian myötä. Korkeimmillaan työnhakijoiden määrä oli huhtikuussa: 21 963 työnhakijaa, joista työttömiä työnhakijoita 11 602.

Työttömyysaste

Työttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli 9,7 prosenttia. Lukema on viimeksi ollut vähintään yhtä korkea vuonna 2016 (10,5 %). Koko maan työttömyysaste oli 13 prosenttia. Ennen vuotta 2020 Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste on ollut laskussa. Korkeimmillaan työttömyysaste oli vuonna 2015 (10,8 %). Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan korkein työttömyysaste mitattiin Kauhajoella (11,5 %) ja matalin Evijärvellä (6,7 %).

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työttömien osuus työvoimasta oli suurin Soinissa (12,5 %) ja Ähtärissä (11,1 %) vuonna 2019. Vähiten työttömiä oli Isojoella (5,4 %) ja Karijoella (5,7 %). Molemmissa kunnissa yli 94 prosenttia työvoimasta oli työllistyneenä. Keskimäärinkin Etelä-Pohjanmaalla työllisten osuus työvoimasta oli 92,1 prosenttia.

Alla oleva tilasto on toistaiseksi poissa käytöstä.

Maakunnan työttömyysaste

Työvoiman kysyntä ja tarjonta

Työ- ja elinkeinotoimistot laativat kaksi kertaa vuodessa Ammattibarometrin, jonka avulla tarkastellaan ammattien työmarkkinanäkymiä. Barometrissa julkaistaan niin työvoimapulaa kuin ylitarjontaa kohtaavat ammatit ELY-keskusalueittain. Lisätietoa Ammattibarometrisivustolta.

Tarkastelujakson 2016–2021 aikana työvoimapula-ammattien määrä on noussut 15:stä 73 ammattinimikkeeseen Etelä-Pohjanmaalla. Samanaikaisesti ylitarjonta-ammattien määrä on vähentynyt 45:stä 16 nimikkeeseen. Vuoden 2021 toisella puolikkaalla eniten työvoimapulaa ammateittain tarkasteltuna oli sosiaali- ja terveysalalla (19 ammattia). Teollisuuden alalla pulaa on 14 eri ammatin työntekijöistä, ja kuljetus- ja varastointialalla pulaa on kuuden eri ammatin työntekijöistä.

ELY-keskuksittain tarkasteltuna eniten työvoimapulaa vuoden 2021 toisella puolikkaalla oli Hämeessä (81 ammattia). Seuraavaksi eniten työvoimapulaa oli Pohjanmaalla ja Kainuussa (76 ammattia) sekä Etelä-Pohjanmaalla (73 ammattia). Ammateittain tarkasteltuna vähiten työvoimapulaa oli Satakunnassa (22 ammattia) ja Etelä-Savossa (23 ammattia).