Työttömyys

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyys tarkoittaa, ettei henkilöllä ole voimassa olevaa työsuhdetta tai työllistävää yritystoimintaa. Työnvälitystilastossa myös pitkäaikaisesti lomautetut kuuluvat työttömiin. Päätoimisesti opiskelevat eivät kuitenkaan ole työttömiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2020 syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli 89 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 59 700 henkilöä. Tämä on 48 400 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Lomautettujen määrä oli kuitenkin vähentynyt elokuusta.

Työ- ja Elinkeinoministeriön työnvälitystilaston lisäksi työttömyyteen liittyviä tietoja käsitellään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia erilaisten tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat tilastokeskuksen sivuilta.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työttömien osuus työvoimasta oli suurin Soinissa (10,7%) ja Alajärvellä (10,1%) vuonna 2018. Vähiten työttömiä oli Ilmajoella (5,7%) ja Kuortaneella (5,7). Molemmissa kunnissa yli 94 prosenttia työvoimasta oli työllistyneenä. Keskimäärinkin Etelä-Pohjanmaalla työllisten osuus työvoimasta oli yli 90 prosenttia (91,9%).

Työttömyysaste

Työttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Lukema on alempi kuin koskaan 2010-luvulla. Vuonna 2019 koko maan lukema (9,2%) oli melkein kolme prosenttiyksikköä Etelä-Pohjanmaata korkeampi.

Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste on aiemmin 2010-luvulla vaihdellut 10,8 prosentin ja 7,3 prosentin välillä. Korkeimmillaan lukema on ollut vuonna 2015. Etelä-Pohjanmaan kunnissa työttömyysaste nousi vuonna 2019 vuoden takaisesta ainoastaan neljässä kunnassa. Korkein lukema oli Ähtärissä ja Soinissa (8,0%) ja matalin Evijärvellä (4,9%).

Maakunnan työttömyysaste