Työttömyys

Työttömyys voidaan määritellä useammallakin eri kriteerillä. Tilastokeskuksen antama kattavin määritelmä käsittää työttömyyden siten, että työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa. Työttömäksi luetaan myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää edellä mainitut kriteerit. Esimerkiksi päätoimisesti opiskelevaa ei kuitenkaan lueta työttömäksi.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoissa työttömyyttä tarkastellaan 18-64-vuotiaasta väestöstä, kun Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa tarkasteltava ikäryhmä on 15-74 vuotiaat. Lisäksi työttömyyteen liittyviä tilastoja käsitellään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa.

Työttömyysaste

Työttömyysaste kuvaa työttömien osuutta työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukainen työttömyysaste oli vuonna 2022 koko maassa 6,8 % ja Etelä-Pohjanmaalla 5,7 %. Työvoimatutkimukseen liittyvät uudistukset vuodelta 2021 saattavat vaikuttaa jonkin verran tilaston tunnuslukuihin, kuten työllisyys- ja työttömyysasteisiin. Voit lukea uudistuksesta lisää Tilastokeskuksen sivuilta.

Työssäkäyntitilaston mukainen 18–64-vuotiaiden työttömyysaste oli Etelä-Pohjanmaalla 6,2 % vuonna 2021, kun se koko maassa oli 8,4 % samana vuonna. Kunnittain tarkasteltuna matalin työttömyysaste oli Kuortaneella (3,7 %) ja Ilmajoella (4,6 %). Korkein työttömyysaste oli puolestaan Kauhajoella (7,9 %) ja Kurikassa (7,0 %). Kuortaneella ja Ilmajoella yli 95 prosenttia työvoimasta oli siis työllisiä vuonna 2021.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%)

Työvoiman kysyntä ja tarjonta

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema uudistettu Työvoimabarometri tarjoaa alueellista tietoa eri ammattien ja toimialojen työmarkkinatilanteesta sekä työvoimapulaa ja työvoiman ylitarjontaa koskevia tietoja eri ammattiryhmistä. Työvoimabarometri korvasi työ- ja elinkeinoministeriön, TE-toimistojen ja ELY-keskuksien tuottaman Ammattibarometrin joulukuussa 2023.

Työvoimabarometriä edeltävän Ammattibarometrin tietojen mukaan vuosien 2016–2022 välisen tarkasteluajanjakson aikana niiden ammattien määrä, joissa oli ilmennyt työvoimapulaa, oli kasvanut. Etelä-Pohjanmaalla oli 1/2022 Ammattibarometrissä peräti 93 ammattia, joissa oli pulaa tekijöistä. Määrä oli laskenut huomattavasti syksyn 2022 barometrissä, jossa luku oli 67. Ylitarjontaa oli 2/2022 barometrin mukaan 19 ammatissa.

Työvoimabarometrin mukaan syyskuussa 2023 Etelä-Pohjanmaalla vallitsi voimakkuudeltaan kohtalainen työvoiman kohtaanto-ongelma, eli osaavaa työvoimaa ei riitä kaikkiin avoimiin työpaikkoihin. Yksittäisistä ammattiryhmistä eniten pulaa on tuoreimman tiedon mukaan lähihoitajista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, sairaanhoitajista, koneenasentajista ja koneistajista sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä. Osaamisen näkökulmasta työvoiman kohtaanto-ongelmaa selittävät puutteet erityisesti kelpoisuusvaatimusten täyttämisessä ja ammatillisessa osaamisessa. Lokakuulle 2024 ulottuvassa ennusteessa työvoiman kohtaanto-ongelman odotetaan jatkuvan Etelä-Pohjanmaalla samankaltaisena. Lisää Työvoimabarometrin tarjoamia tietoja Etelä-Pohjanmaan osalta voi tarkastella tästä linkistä.