Työpaikat ja työvoima

Työvoimaan kuuluvat kaikki henkilöt, jotka ovat olleet vuoden viimeisenä arkipäivänä työllisiä tai työttömiä. Vastaavasti työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt eivät ole vuoden lopussa olleet työllisiä tai työttömiä. Vuonna 2018 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Etelä-Pohjanmaan työvoimaan kuului 84 532 henkilöä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimaan ja työpaikkoihin liittyviä tietoja käsitellään työvoimatutkimuksessa sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.

Työllisyysaste

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta työvoimasta. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa työllisyysaste lasketaan 18–64-vuotiaasta väestöstä. Tilaston mukaan Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli 73,4 prosenttia vuonna 2018. Lukema on selvästi korkeampi kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla. Maakuntien välisessä vertailussa Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli viidenneksi korkein.

2000-luvulla suurin muutos Etelä-Pohjanmaan työllisyysasteessa tapahtui vuonna 2009. Tuolloin se laski 70,2 prosentista 67,5 prosenttiin maailmanlaajuisen pankki- ja rahoituskriisin seurauksena. Vuoden 2009 jälkeen maakunnan työllisyysaste näyttää nousseen pysyvästi korkeammalle kuin koko maassa keskimäärin.

Työvoimatutkimuksessa työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten osuudesta samanikäisestä väestöstä.  Sen mukaan Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli vuonna 2019 76,9 prosenttia ja koko maassa 72,6 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on korkeampi kuin millään muulla Manner-Suomen maakunnalla.

Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman välisen suhteen. Yli 100% työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa, että alueella on enemmän työpaikkoja kuin työllistä työvoimaa. Jos työpaikkaomavaraisuus on alle 100 prosenttia, työpaikkoja on vähemmän kuin työllisiä.

Koko Etelä-Pohjanmaan työpaikkaomavaraisuus oli 98,2 vuonna 2018. Luku oli maakunnista kahdeksanneksi matalin. Luku on pysynyt yli 98 prosentin vuodesta 2009 lähtien ja on trendiltään nouseva.

Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaan kunnissa työpaikkaomavaraisuus oli yli 100 prosenttia Seinäjoella (110,2%), Kauhavalla (108,3%), Kauhajoella (102,8%) ja Alajärvellä (102,2%). Pienin työpaikkaomavaraisuus oli Ilmajoella (65,1%). Kunnista suurimman osan työpaikkaomavaraisuus sijoittuu 100 ja 80 prosentin välille.

Työpaikat

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli 78 067 työpaikkaa vuoden 2018 lopussa. Tämä on 763 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2017. Kaikissa luvuissa on huomioitu vuonna 2021 maakuntaan liittyvä Isokyrö.

Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaalla eniten työpaikkoja oli terveys- ja sosiaalipalveluissa, joka kattoi 20 prosenttia alueen työpaikoista. Osuus on sama kuin vuonna 2017. Myös koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut kattoivat suurimman osan työpaikoista (17%).

Suurimmat erot Etelä-Pohjanmaan ja koko maan työpaikkojen osuuksien kesken oli teollisuudessa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Kummankin toimialan osuus vei alueen työpaikoista Etelä-Pohjanmaalla viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maassa. Varsinkin maa-, metsä- ja kalatalous on Etelä-Pohjanmaalla neljänneksi suurin toimiala, kun koko maassa keskimäärin se on vasta 12sta suurin.

Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde kertoo kuinka monta työvoiman ulkopuolista ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Suuri indeksiluku kuvaa heikkoa huoltosuhdetta. Kun työllisyys taas paranee, taloudellinen huoltosuhde laskee.

Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaan taloudellinen huoltosuhde oli 144,3. Koko maassa vastaava luku oli 132,5. Etelä-Pohjanmaan kunnissa pienin huoltosuhde oli Seinäjoella (123,6) ja suurin Lappajärvellä (179,3).