Muuttoliike

Koko maan muuttoliikkeen näkökulmasta poikkeuksellisen vuoden 2021 jälkeen palattiin normaalimpaan kehityskulkuun vuonna 2022. Kuntien välistä nettomuuttoa tarkasteltaessa muuttovoitollisia maakuntia oli kuusi, joista suurimmat muuttovoitot saivat Pirkanmaa (3814 henkilöä), Uusimaa (1074 henkilöä) ja Varsinais-Suomi (1061 henkilöä). Etelä-Pohjanmaa oli aikaisempiin vuosiin nähden edelleen muuttotappiollinen maakunta, jossa muuttotappiota oli 480 henkilöä. Muuttotappio Etelä-Pohjanmaalla oli 350 henkilöä enemmän kuin vuonna 2021. Suurimmat muuttotappiot kohdistuivat Etelä-Karjalaan (863 henkilöä), Kymenlaaksoon (809 henkilöä) ja Pohjanmaalle (700 henkilöä).

Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalle muutettiin eniten Pirkanmaan (741 muuttoa), Uudenmaan (712 muuttoa) ja Pohjanmaan (680 muuttoa) maakunnista. Samoihin maakuntiin muutettiin eniten Etelä-Pohjanmaalta siten, että Pirkanmaalle suuntautui 1 115 muuttoa, Uudellemaalle 776 muuttoa ja Pohjanmaalle 599 muuttoa. Vähiten tulomuuttoa Etelä-Pohjanmaalle suuntautui Ahvenanmaalta (1 muutto), Etelä-Karjalasta (13 muuttoa) ja Kymenlaaksosta (32 muuttoa). Maakunnasta pois muuttaessa pienimmät osat suuntautuivat Ahvenanmaalle (3 muuttoa), Kymenlaaksoon (21 muuttoa) ja Etelä-Karjalaan (24 muuttoa).

Kuntien välisessä nettomuutossa tarkastellaan kuntien tulo- ja lähtömuuton erotusta ja muuttoliiketilastoissa tarkastellaan muuttojen lukumäärää. Etelä-Pohjanmaan kuntien välistä nettomuuttoa tarkastellessa merkittävimmät lähtömuuttajien ikäryhmät vuonna 2022 olivat 15–19-vuotiaat sekä 20–24-vuotiaat, mistä voidaan päätellä opiskelun ja työn perässä muuttamisen olevan merkittävä muuttoliikkeen taustavoima. Etelä-Pohjanmaalla kokonaisnettomuutto on ollut vuodesta 2013 lähtien tappiollista, mutta viime vuosina kokonaisnettomuutto on kääntynyt voitolliseksi (vuonna 2021 264 muuttoa ja vuonna 2022 205 muuttoa).

Maahanmuutolla on ollut merkitystä etenkin maakunnan muuttotappiota tasaavana tekijänä jo 2000-luvun alusta lähtien, jonka jälkeen nettomaahanmuutto on ollut joka vuosi voitollista Etelä-Pohjanmaalla. Maahanmuutossa on tapahtunut voimakas kasvu vuonna 2022, jolloin nettomaahanmuuttoa kertyi maakuntaan 685 henkilöä. Edeltävänä vuonna nettomaahanmuuttoa kertyi 394 henkilöä.