Syntyvyys ja kuolleisuus

Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla syntyi elävänä 1463 lasta, joka tarkoittaa 9,6 prosentin laskua vuoteen 2021 verrattuna. Yhteensä kuudessa kunnassa syntyi enemmän lapsia kuin vuonna 2021. Etenkin vähäväkisissä kunnissa prosentuaaliset muutokset voivat näyttäytyä hyvinkin suurina johtuen kuntaan syntyvien lapsimäärien pienuudesta. Maakunnan syntyvyys on laskenut 30 prosenttia vuosina 2002–2022. Vastaavalla aikavälillä koko maassa syntyvyys on laskenut 19,1 prosenttia.

Kuolleita oli Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2021 yhteensä 2251. Yleisimmät kuolinsyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet (pl. alkoholiperäiset), joka oli kuolinsyynä 33,1 prosentissa kuolemista. Yleisimpänä kuolemaan johtaneena verenkiertoelinten sairautena oli iskeemiset sydäntaudit. Toiseksi ja kolmanneksi yleisimpiä syitä olivat kasvaimet (24,6 %) sekä syövät (23,8 %). Yleisin syöpä oli kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä. Etelä-Pohjanmaalla nämä osuudet noudattavat pitkälti koko maan vastaavia osuuksia.

Huomioitavaa on, että koronapandemian myötä Tilastokeskuksen ylläpitämään kuolinsyytilastoon on lisätty kuolinsyyksi Covid-19-virusinfektio. Etelä-Pohjanmaalla kyseisen viruksen aiheuttamia kuolemia oli vuonna 2020 yhteensä 8, vuonna 2021 puolestaan 16 kappaletta.