Syntyvyys ja kuolleisuus

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla syntyi elävänä 1619 lasta, joka tarkoittaa 7,7 prosentin kasvua vuoden takaiseen. Yhteensä 12 kunnassa syntyi enemmän lapsia kuin vuonna 2020. Etenkin vähäväkisissä kunnissa prosentuaaliset muutokset voivat näyttäytyä hyvinkin suurina johtuen kuntaan syntyvien lapsimäärien pienuudesta. Maakunnan syntyvyys on laskenut 24,6 prosenttia vuosina 2001–2021. Vastaavalla aikavälillä koko maassa syntyvyys on laskenut 11,7 prosenttia.

Kuolleita oli Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2020 yhteensä 2266. Yleisimmät kuolinsyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet (pl. alkoholiperäiset), joka oli kuolinsyynä 36,9 prosentissa kuolemista. Yleisimpänä kuolemaan johtaneena verenkiertoelinten sairautena oli iskeemiset sydäntaudit. Toiseksi ja kolmanneksi yleisimpiä syitä olivat kasvaimet (22,8 %) sekä syövät (21,8 %). Yleisin syöpä oli kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä. Osuudet ovat hyvin saman suuntaisia koko maan vastaavien osuuksien kanssa.

Huomioitavaa on, että koronapandemian myötä Tilastokeskuksen ylläpitämään kuolinsyytilastoon on lisätty kuolinsyyksi Covid-19 virusinfektio. Etelä-Pohjanmaalla kyseisen viruksen aiheuttamia kuolemia oli vuonna 2020 yhteensä 8.