Syntyvyys ja kuolleisuus

Etelä-Pohjanmaalla syntyi elävänä 1 501 lasta vuonna 2020, mikä on 7,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden lukumäärä on alentunut vuodesta 2000 vuoteen 2020 29,3 prosenttia. Vuosien 2015 ja 2019 välillä syntyvyys on noussut ainoastaan Alavudella. Vähäväkisissä kunnissa syntyvyyden prosentuaalinen vaihtelu voi olla suurta vuosittain pienen syntyvän lapsimäärän johdosta.

Etelä-Pohjanmaalla kuolleita oli 2 165 vuonna 2019. Kuolleiden määrän muutoksessa on satunnaisvaihtelua, mutta ei laskevaa tai nousevaa trendiä. Vuonna 2018 yleisin kuolinsyy maakunnassa oli verenkiertoelinten sairaudet (pois lukien alkoholiperäiset), joiden osuus oli 37,6 prosenttia kaikista kuolemista. Toiseksi yleisimmät kuolinsyyt olivat kasvaimet, jotka kattoivat 23,9 prosenttia kaikista kuolemista. Osuudet vastaavat koko maan keskiarvoja.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla itsemurha oli kuolinsyynä 1,15 prosenttia tapauksissa. Maakuntia vertaillessa luku on neljänneksi alhaisin. Keskimäärin koko maassa itsemurha oli kuolinsyynä 1,38 prosentissa tapauksissa.