Väestönmuutos

Etelä-Pohjanmaan vuosittainen väestönmuutos on vaihdellut tasaisesti -1 ja +1 prosentin välillä vuosien 1992–2022 välisellä tarkastelujaksolla, mutta vuoden 2012 jälkeen väkiluku on ollut pysyvästi laskussa. Vuonna 2022 maakunnan väkiluku pieneni 988 henkilöllä (-0,5 %). Edellisvuoteen nähden väkiluku kasvoi suhteellisesti eniten Seinäjoella (0,9 %) ja pieneni suhteellisesti voimakkaimmin Vimpelissä (-3,1 %).

Vuosien 2012–2022 välillä Seinäjoki ja Ilmajoki ovat pystyneet kasvattamaan väkilukuaan, vaikka Ilmajoen väestönkasvu ei olekaan ollut vuosittaista. Seinäjoella väkiluku on kasvanut kyseisellä ajanjaksolla 5 767 henkilöllä (9,7 %) ja Ilmajoella 347 henkilöllä (2,9 %). Suhteellisesti eniten väestöä ovat menettäneet Karijoki (-20,7 %), Isojoki (-19,3 %) ja Vimpeli (-16,7 %) vuosina 2012–2022.

Alla olevassa kuviossa on esitetty väkiluvun ennakkotiedosta uusin tieto.

Väkiluvun ennakkotieto