Väestönmuutos

Etelä-Pohjanmaan vuosittainen väestönmuutos on vaihdellut tasaisesti -1 ja +1 prosentin vuosien 1990–2020 välisellä tarkastelujaksolla, mutta vuoden 2012 jälkeen väkiluku on kääntynyt laskuun. Vuonna 2020 väkiluku pieneni 1 057 henkilöllä (0,5 %).

Seinäjoki on ainoa kunta Etelä-Pohjanmaalla, jonka väkiluku on kasvanut joka vuosi vuosien 2010–2020 välillä. Kyseisenä ajanjaksona väliluku on lisääntynyt 6 319 henkilöllä (10,9 %). Ilmajoen väestö ei ole kasvanut joka vuosi, mutta vuosina 2010–2020 väkiluku on kuitenkin kasvanut 3,8 prosentilla. Muissa kunnissa väestö on vähentynyt. Suhteellisesti suurimman väestökadon on vuosien 2010–2020 välillä kokenut Karijoki (-20,6 %).

Alla olevassa kuviossa on esitetty väkiluvun ennakkotiedosta uusin tieto.

Väkiluvun ennakkotieto