Väestökehityksen skenaariot

MDI Public Oy toteutti Etelä-Pohjanmaalle vaihtoehtoisen väestöennusteen laatimisen vuonna 2019.

Taulukossa on kuvattu kolme yksittäisiin väestönkehityksen osatekijöihin liittyvää skenaariota, jotka johtaisivat Etelä-Pohjanmaalla huomattavasti positiivisempaan väestönkehitykseen vuosien 2018-2040 aikana:

Skenaario Olettamat
PitovoimaLähtömuuttojen määrä laskee tulomuuttojen tasolle maan sisäisessä muuttoliikkeessä (nettomuutto = 0).
SyntyvyysSyntyvyys nousee takaisin 2010-luvun alun tasolle (+27%).
NettosiirtolaisuusEtelä-Pohjanmaan maahan- ja maastamuuton taso kasvaa koko maan tasoa vastaavaksi. Vaatii molempiin yli 100 prosentin kasvua.

Kuviossa on kuvattu kolmea vaihtoehtoista skenaariota, jotka johtaisivat huomattavasti vähemmän negatiiviseen väestönkehitykseen Etelä-Pohjanmaalla:

Pitovoimaisuuden skenaariossa (nettomuutto maan sisällä = 0) Etelä-Pohjanmaan väestönlisäys jäisi kohtuullisen negatiiviseksi vuosien 2018-2040 aikana: väestö vähenisi 6 841 henkilöllä eli 3,6 prosentilla. Skenaario vaatisi toteutuakseen kuitenkin huomattavia muutoksia nykytilaan: Etelä-Pohjanmaan muuttoliikkeen tase on ollut negatiivinen koko 2000-luvun.

Syntyvyyden skenaarion vaikutukset jäisivät huomattavasti vähäisemmiksi: Etelä-Pohjanmaan väkiluku laskisi 6 prosentilla syntyvyyden ollessa vuoden 2010-luvun alun tasolla. Nettosiirtolaisuuden skenaarion vaikutukset olisivat vähäisimmät: väestönkehitys jäisi -8,5 prosenttiin.

Yksittäin yksikään skenaario ei riitä kasvattamaan Etelä-Pohjanmaan väestönkehitystä positiiviseksi vuosien 2018-2040 aikana. Etelä-Pohjanmaan väestönkehityksen kääntäminen positiiviseksi vaatiikin huomattavia muutoksia kaikissa väestönkehityksen osatekijöissä. Keskeisin tekijä on kääntää muuttotappiot muuttovoitoiksi tai edes vähentää muuttotappioiden määrää, sillä tällä on merkittäviä vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan syntyvyyteen. Lisäksi etenkin 25-34-vuotiaat muuttajat tekevät suhteellisen pysyviä asuinpäätöksiä, joten muuttotappioiden väheneminen tuottaa merkittäviä kerrannaisvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Jos samalla Etelä-Pohjanmaan syntyvyys kasvaa sekä alueelle kohdistuva maahanmuutto lisääntyy, voi Etelä-Pohjanmaan väestönkehitys jäädä huomattavasti vähemmän negatiiviseksi.