Kansainvälinen yhteistyö

Etelä-Pohjanmaan liitto toimii useissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, mitkä edistävät kansainvälistymistä ja liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön.

Euroopan kartta, jossa verkostot ovat pääkaupunkeja yhdistettyinä nastoilla ja narulla.

Alueelliset ja kansalliset verkostot  

 • Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen Excellence Forum on maakunnan keskeisten tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on kansainvälisten tutkimus-, kehittämis- ja koulutus- ja osaamisen vientihankkeiden saaminen alueelle, ja hankerahoituksen merkittävä kasvattaminen.
 • Team Finland on valtakunnallinen yritysten julkisten kansainvälistymispalveluiden verkosto, johon kuuluvat mm. Tekes, Finpro ja Finnvera. 
 • Team Finland Etelä-Pohjanmaa on alueellinen Team Finlandin toimintaa tukeva yhteistyöverkosto. Verkosto koordinoi kansainvälisiä tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla ja jakaa tietoa niin alueellisista kuin valtakunnallisistakin kansainvälistymismahdollisuuksista.
 • Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto osallistuu Kuntaliiton koordinoimaan kuntien ja maakuntaliittojen yhteistyöverkostoon sekä maakuntaliittojen kansainvälisiä asioita hoitavien työntekijöiden verkoston toimintaan.  

Kansainväliset verkostot:  

 • eHealth for Regions -verkosto tukee kansainvälistä terveysteknologiaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää yhteistyötä ja kehittämistoimintaa. Hanke- ja tiedotusyhteistyö ovat verkoston keskeisiä toimintamuotoja.
 • ERIAFF – The European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry – on 2012 perustettu 50 eurooppalaisen alueen vapaamuotoinen verkosto. Sen tarkoituksena on edistää maatalouden, elintarvikealan ja metsätalouden kehittämistä osana eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa. ERIAFFilla on 11 työryhmää, joista Etelä-Pohjanmaa on mukana neljässä. Etelä-Pohjanmaa koordinoi vuonna 2021 perustettua “Food Systems” -työryhmää, minkä käytännön toimintaa johtaa yhteistyösopimuksen pohjalta Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kolme muuta työryhmää ovat akkreditoituneet myös Euroopan komission Älykkään erikoistumisen teemaverkostoiksi.  
 • Merenkurkun neuvosto (Kvarkenrådet) on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien, Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien sekä Ruotsin Västerbottenin alueen ja Örnsköldsvikin kunnan yhteistyöelin. Neuvosto tukee Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä, vähentää ja poistaa rajaesteitä, lisää alueen näkyvyyttä kansallisesti ja Euroopan tasolla, työskentelee aktiivisesti useissa eurooppalaisissa verkostoissa, hyödyntää alueen vahvuuksia ja tukee alueen kehitystä.

Ystävyysalueet  

 • Etelä-Pohjanmaan liitto on solminut yhteistyösopimukset Saksassa Schleswig-Holsteinin alueen, Irlannissa Louthin kreivikunnan sekä Vietnamissa Hanoin kaupungin kanssa. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehdään Puolassa Kujawsko-Pomorskien alueen kanssa.  

Älykkään erikoistumisen teemaverkostot 

 • Etelä-Pohjanmaan liitto on alueena yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa mukana neljässä Euroopan komission Älykkään erikoistumisen maatalous- ja elintarvikealan teemaverkostossa:
 • High-tech Farming 
 • Consumer involvement in Agri-Food 
 • Traceability and big data  
 • Smart Sensors for Agri-Food  

Lisätietoa älykkäästä erikoistumisesta löydät englanniksi Euroopan komission sivuilta.