Maakuntakaavan uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnos on nähtävillä on aika vaikuttaa!

Etelä-Pohjanmaan uuden maakuntakaavan valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että pyydämme kaikilta osallisilta mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on kokonaismaakuntakaava, joka sisältää aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiantuotannon ja kulttuuriympäristöjen teemat.

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston muodostavat:

Kaavaan liittyviin selvityksiin voi tutustua Maakuntakaavan selvitykset -sivulla. Lisäksi olemme koonneet valmisteluvaiheen kaavamerkinnät karttapalveluun »

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 1.2.2023 – 10.3.2023. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki. 

Yleisötilaisuudet

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon aikana järjestämme kaavakahviloita eri puolilla maakuntaa. Kaavakahviloissa voi keskustella kaavan valmistelijoiden kanssa valmisteluvaiheen aineistosta ja jokaisessa kahvilassa on klo 18 maakuntakaavan yleinen esittely. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden maankäytöstä!

  • Seinäjoki ma 20.2. klo 16–19 (ravintola Idea, Framin D-talon 1. kerros, os. Tiedekatu 2. Huom. ilmainen pysäköinti klo 16 alkaen) 
  • Kauhajoki ti 21.2. klo 16–19 (Logistia-sali, Teknologiakeskus Logistia, os. Teknologiapuisto 1)
  • Lapua ke 22.2. klo 16–19 (Tammisali, STEP-koulutus, os. Siiriläntie 11–13)
  • Alajärvi to 23.2. klo 16–19 (iso kabinetti, Alvariini, os. Paavolantie 1)
  • Alavus pe 24.2. klo 16–19 (iso kokoustila, Hotelli Onnentähti, Tuuri, os. Onnentie 7)
Banneri, jossa on teksti: Kysy kaavasta -teams, liity mukaan!

Lisäksi järjestämme Kysy kaavasta! -esittelytilaisuuden etäyhteydellä (Teams) 9.2.2023 klo 17–18.30. Voit osallistua tilaisuuteen tämän linkin kautta!

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Kotisivujemme lisäksi valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan kunnissa ja Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla (os. Kampusranta 9 C, 4. kerros, Seinäjoki).

Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta (pdf)

Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää?

Tutustu maakuntakaavan laadintaan alla olevalla videolla!

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Miten maakuntakaavan laadinta on edennyt ennen valmisteluvaiheen kuulemista?

Aloitimme maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt Etelä-Pohjanmaan liitossa keväällä 2020 laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin, joka toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina maakuntakaavan uudistamisessa. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi (2020) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa todettiin seuraavaksi olevan tarve kaikki teemat yhdistävälle uudelle kokonaismaakuntakaavalle.

Kaavan käynnistymisen jälkeen laadimme osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kerrotaan mm. kaavoituksen etenemisen vaiheista, kaavan tavoitteista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Suunnitelmasta saatiin runsaasti palautetta. Maakuntahallitus hyväksyi 28.3.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin laaditut vastineet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavan valmistumisen edetessä. Päivitetty suunnitelma on maakuntaavan valmisteluvaiheen aineistossa.

Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadusta palautteesta ja vastineista (pdf).

Tärkein maakuntakaavan laadintaan vaikuttava strategia on maakuntavaltuuston joulukussa 2021 hyväksymä Huomisen lakeus -maakuntastrategia, jossa määritellään maakunnan yhteiset pitkän aikavälin kehittämistavoitteet. Maakuntastrategia sisältää maakunnan pitkän aikavälin kehittämisvision ja strategiset tavoitteet vuoteen 2050 sekä lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelman painopisteet vuosille 2022–2025.

Huomisen lakeus -maakuntastrategian sivusto »

Miten maakuntakaavan laadinta etenee valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen?

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaluonnoksesta saatu palaute käsitellään ja siihen laaditaan vastineet. Kaavaan tehdään palautteen, lisäselvitysten ja käydyn vuorovaikutuksen perusteella tarpeelliset muutokset. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa.  Vuoropuhelu asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken pyritään järjestämään tiiviissä yhteistyössä eri menetelmiä ja -kanavia hyödyntäen koko kaavan laadinnan ajan.