Alueellinen kehittämistehtävä

Kulttuurin paikka logo, jossa tekstit Alueellinen kehittämistehtävä Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen, Etelä-Pohjanmaa, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoki.

Alueellinen kehittämistehtävä Kulttuurin paikka – Maaseutukulttuurin hybridiosaaminen koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamisen kehittämisestä ja Seinäjoen kaupunki vastaa kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä.

Kulttuurityöntekijöiden osaamista kehitetään hankkeessa mentoroinnin avulla. Mentoroinnin teemoja ovat muun muassa: oman työn organisointi, oma motivaatio ja tavoitteet, tiedolliset sisällöt ja tiedon hankintaverkostoituminen sekä kansainvälisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja löytäminen. Mentoroinnissa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä osallistujien toiveita kuunnellen ja tavoitteena on ennakkoluulottomasti päästä kokeilemaan myös taidelähtöisin menetelmin tehtävää mentorointia.

Lisäksi tavoitteena on löytää paikallinen malli taiteen ja kulttuurin välittäjätoiminnalle. Välittäjätoiminnalla pyritään muun muassa edistämään taide- ja kulttuuritoimijoiden työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia, kehittämään toimijoiden liiketoimintaosaamista, kehittämään kulttuurin ja taiteen digitaalista myyntiä sekä asiakas- ja yleisötyön kehittämistä. Välittäjätoiminnan kannalta olennaista on tunnistaa alueen taide- ja kulttuuritoimijat sekä löytää alueellisesti tärkeimmät kehittämistarpeet

Alueellisen kehittämistehtävän toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on jatkossakin mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvointia edistävää elämää.

Kunta tarvitsee kulttuuria kuntalaisten hyväksi, taiteen itseisarvon vuoksi ja esimerkiksi matkailun lisäämiseksi.

Jatkuvasti kehittyvä kulttuuriosaaminen turvaa kuntien kulttuuritekijöiden kautta tasapuolisuutta kulttuurin kokemiseen ja kunnille menestyvää elinkeinoelämää. Vahva kulttuurisisältö on tärkeä askel kohti viihtyvämpää miljöötä ja uusia asukkaita houkuttelevaa kuntaa.

Lue lisää, anna mielipiteesi tai seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa Facebook @kulttuurinpaikka.

Kehittämistehtävää koordinoi ja hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. 

  • Kehittämistehtävä on kaksivuotinen, ja sitä toteutetaan 1.1.2020–31.12.2021.
  • Budjetti: 237 632,00 € (OKM rahoitus 82%)
  • Alueellinen kehittämistehtävä liittyy uuden kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanoon (Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin). Avustuksella edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista, erityisesti sen 6 §:n mukaisen kehittämistehtävän toimeenpanoa.