Alueellinen kehittämistehtävä

Kulttuurin paikka logo ja Etelä-Pohjanmaan liiton sekä opetus- ja kulttuuriministeriön logot

Kulttuurin paikka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama alueellinen kehittämistehtävä, joka liittyy kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lakiin (166/2019). 

Kulttuurin paikka II käynnistyy vuoden 2023 alussa ja kestää vuoden 2024 loppuun saakka. Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa tehtävässä luodaan kuntien kulttuuritoiminnan opas ja pyritään luomaan jokaiseen seutukuntaan erillisrahoitteinen kulttuurihanke. Etelä-Pohjanmaan kaikki 18 kuntaa ovat sekä kehittämistehtävän kohdealuetta että yhteistyökumppaneita. 

Alan käsitteistöä ja käytäntöjä kokoava opas tukee kulttuuripalveluiden yhdenvertaista järjestämistä ja saatavuutta erikokoisissa kunnissa niin Etelä-Pohjanmaalla kuin laajemmin Suomessa. Hakemistolla varustettu teemoitettu käsikirja auttaa erityisesti uusia työntekijöitä ja päätöksentekijöitä hahmottamaan kuntien kulttuuripalveluiden kokonaisuuden mahdollisuuksineen. Opas tekee näkyväksi kuntien kulttuuritoimintalain antamia puitteita kannustaen suunnittelemaan palveluita lain hengessä. Käsikirja antaa pohjaa tulevaisuuden kuntien resursoinnille ja vahvistaa iskunkestävyyttä meneillään olevassa kuntamurroksessa.  

Kehittämistehtävän aikana pyritään lisäksi luomaan maakunnan jokaiseen neljään (4) seutukuntaan yhteinen, erillisrahoitteinen kulttuurihanke, joka kiinnittyy johonkin oppaan teemoista. Neljällä hankkeella tuetaan maakunnallisen yhteistyöverkoston vahvistumisen lisäksi seutukunnallisten yhteistyöverkostojen syntymistä nyt, kun uusia toimijoita on tullut runsaasti alalle ja alueelle. Tavoitteena on työllistää jokaisessa hankkeessa alueen taiteen ja kulttuurin tekijöitä, ja parantaa samalla edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kulttuurin paikalla halutaan turvata, että maaseudulla voidaan elää kulttuurisesti rikasta elämää. 

Kulttuurin paikka I toteutettiin vuosina 2020–2022 Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden yhteistyönä. Tehtävä koostui kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Etelä-Pohjanmaan liitto vastasi kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamisen kehittämisestä mentoroinnin avulla ja Seinäjoen kaupunki kulttuurin välittäjätoiminnan kehittämisestä. Tuloksina syntyivät mm. Etelä-Pohjanmaan kulttuuripalvelutarjotin ja Etelä-Pohjanmaan kulttuurikartta

Seuraa Kulttuurin paikkaa sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Instagramissa @kulttuurinpaikka. 

Kulttuurin paikka II lukuina: 

  • Kaksivuotinen kehittämistehtävä, joka toteutetaan ajalla 1.1.2023–31.12.2024. 
  • Budjetti: 180.000 € (josta OKM:n rahoitus 90 %). 
  • Kulttuurin valtakunnalliset ja alueelliset kehittämistehtävät liittyvät kuntien kulttuuritoimintalakiin (166/2019). Niiden avulla “tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa” (OKM).