Kansainvälinen rahoitus

Euroopan unioni tarjoaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioiden edistämiseen, yritystoimintaan ja koulutukseen. Neuvomme Etelä-Pohjanmaan liitossa eteläpohjalaisia toimijoita muissa kuin suoranaisesti yritysten liiketoimintaan ja investointeihin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on vahvin kokemus ja osaaminen Interreg-ohjelmista rahoitetuista hankkeista. Interreg-rahoituksen lisäksi eteläpohjalaiset toimijat ovat osallistuneet erityisesti Erasmus+, Horisontti ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoavat myös muun muassa Luova Eurooppa sekä LIFE -ohjelmat. 

Euroopan parlamentin opas EU -rahoitukseen vuodelle 2023 on julkaistu. Se tulee myöhemmin saatavaksi näiltä sivuilta myös suomeksi.

Euron merkki tähtien ympäröimänä kaupungin valot taustalla.

Interreg Aurora

Uusi raja-alueohjelma Interreg Aurora korvaa aiemmat Interreg Botnia Atlantica ja Interreg Nord -rahoitusohjelmat. Niiden alueet Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saamenmaalta kuuluvat ohjelmakaudella 2021-2027 uuteen rahoitusohjelmaan. Etelä-Pohjanmaa on näin Interreg Auroran eteläisin maakunta.

Interreg Auroran hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin läänihallitus Ruotsissa. Sen sihteeristön jäsenistä kaksi työskentelee Suomessa, Pohjanmaan ja Lapin liitoissa. Olemme Etelä-Pohjanmaan liitosta osallistuneet aktiivisesti uuden ohjelman valmisteluun, ja tulemme myös ohjelman toteutusaikana tiedottamaan maakuntamme toimijoille ohjelman tapahtumista ja hankehauista, tuemme hankkeiden ideoinnissa, hankekumppaneiden löytämisessä ja hakuprosessissa ja osallistumme myös hankehakemusten arviointiin.

Ohjelman kieli on englanti, ja kaikki sitä koskeva materiaali on vain englanniksi.

Ohjelman verkkosivut.

Interreg Baltic Sea Region 

Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta tuetaan kehityshankkeita Itämeren valtioiden alueella.  

Uusi ohjelmakausi 2021-2027 (englanniksi). Monipuolisesti tietoa ja ohjeita!

Interreg Europe 

Interreg Europe -rahoitusohjelma kattaa EU-jäsenmaiden lisäksi Norjan ja Sveitsin.  

Uusi ohjelmakausi 2021-2027 (englanniksi).

Erasmus+

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilusektorin kehittämishankkeita sekä liikkuvuutta.  

Lisätiedot:

Horisontti Eurooppa  

Horisontti Eurooppa on EU:n puiteohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita ohjelmakaudella 2021-2027.  

Lisätiedot:

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (CERV)

Uusi Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma rakentuu pääpiirteittän aiempien Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelman pohjalle. Näiden lisäksi ohjelmaan lisättiin Euroopan parlamentin esityksestä kokonaan uusi unionin arvoja käsittelevä ohjelmalohko.

Uuden ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksissa vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Lisätiedot:

Luova Eurooppa 

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa.

Lisätiedot:

LIFE 

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point).  

Lisätiedot: