Kansainvälinen rahoitus

Euroopan unioni tarjoaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioiden edistämiseen, yritystoimintaan ja koulutukseen. Neuvomme Etelä-Pohjanmaan liitossa eteläpohjalaisia toimijoita muissa kuin suoranaisesti yritysten liiketoimintaan ja investointeihin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on vahvin kokemus ja osaaminen Interreg-ohjelmista rahoitetuista hankkeista. Interreg-rahoituksen lisäksi eteläpohjalaiset toimijat ovat osallistuneet erityisesti Erasmus+, Horisontti ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoavat myös muun muassa Luova Eurooppa sekä LIFE -ohjelmat.

Euroopan unionin uuden ohjelmakauden 2021–2027 osalta rahoitusohjelmien sisällöt, tavoitteet ja rahoituksen määrät ovat vielä valmisteltavina ja siksi myös niiden kuvaukset yleisellä tasolla. Päivitämme kuvauksia ja linkkejä verkkosivuille sitä mukaa kuin tiedot tarkentuvat.  

Euron merkki tähtien ympäröimänä kaupungin valot taustalla

Interreg Aurora

Päättyvällä Euroopan unionin ohjelmakaudella Etelä-Pohjanmaan maakunta on ollut mukana EU:n raja-alueohjelmassa Interreg Botnia-Atlantica. Alkavalle ohjelmakaudelle luodaan uusi ohjelma, mihin tulevat mukaan Botnia Atlantican sekä Interred Nord -ohjelman nykyiset alueet Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saamenmaalta. Etelä-Pohjanmaan liiton edustajat ovat mukana uuden ohjelman suunnittelussa sekä sen sisällön kirjoittamisessa.

Lisätiedot: https://www.interregnord.com/interreg-aurora/ (englanniksi)

26.2.2021 järjestetyn Interreg Auroran avauswebinaarin materiaalit: https://www.interregnord.com/next-step-in-the-programming-process-interreg-aurora/ (englanniksi)

HUOM!! Interreg Aurora-ohjelman julkinen kuuleminen on avautunut

Interreg Auroran ohjelmaluonnos 2021-2027, julkinen kuuleminen on käynnistynyt. Kuulemiseen voi osallistua vastaamalla verkkokyselyyn 20. toukokuuta 2021 mennessä. Lisäksi 5. toukokuuta klo 13-15 (EET) järjestetään julkista kuulemista tukeva webinaari, jossa esitellään uuden ohjelman poliittiset tavoitteet luonnoksen pohjalta. Lisätietoa: https://www.interregnord.com/share-your-opinion-and-contribute-to-the-future-interreg-aurora-programme/

Interreg Baltic Sea Region 

Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta tuetaan kehityshankkeita Itämeren valtioiden alueella.  

Lisätiedot: http://www.interreg-baltic.eu/home.html (englanniksi)

Interreg Europe 

Interreg Europe -rahoitusohjelma kattaa EU-jäsenmaiden lisäksi Norjan ja Sveitsin.  

Lisätiedot: http://www.interregeurope.eu/ (englanniksi)

Erasmus+ 

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilusektorin kehittämishankkeita sekä liikkuvuutta.  

Lisätiedot:

Horisontti 2020 

Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Uudella ohjelmakaudella toimintoja jatkaa Horisontti Eurooppa.  

Lisätiedot:

Kansalaisten Eurooppa (Europe for Citizens)  

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta tuetaan hankkeita, joilla tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistaan kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaista muistiperintöä tukevia hankkeita sekä demokraattiseen toimintaan osallistumista ja kansalaisvaikuttamista. Ohjelmasta on mahdollista hakea tukea kuntien väliseen yhteistyöhön, kuntien välisten verkostoitumishankkeiden ja kansalaishankkeiden rahoitukseen.

Lisätiedot:

Luova Eurooppa 

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelma jakautuu kulttuuriohjelmaan ja mediaohjelmaan. Kulttuuriohjelmasta annetaan tukea muun muassa toimijoiden yhteisille hankkeille, verkostoille, hyvien käytänteiden vaihtamiselle, kiertäville näyttelyille konserteille sekä kirjallisuuden kääntämiselle. Mediaohjelmasta taas on mahdollista saada tukea AV-teosten tuotannolle, markkinoille levittämiselle, koulutukselle ja digitoinnille. Lisäksi Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan muun muassa palkintoja, kulttuuripääkaupunkeja ja kulttuuriperintötunnustusta.

Lisätiedot:

LIFE 

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point).  

Lisätiedot: