Maakunnan kansainväliset toimijat

Kansainvälinen yhteistyö ja -toiminta tapahtuu eri muodoissa organisaatiosta riippuen. Etelä-Pohjanmaalla yritysten kansainvälisen liiketoiminnan lisäksi useat koulut ja oppilaitokset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöt sekä hallinnon toimijat työskentelevät kansainvälisesti. Työmuotoina ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeet, opiskelija- tai henkilöstövaihto, ulkomaalaisille opiskelijoille soveltuvan koulutuksen järjestäminen ja osaamisen vienti sekä kansainvälisissä verkostoissa toimiminen.

Tässä kuvattujen aktiivisten kansainvälisyystoimijoiden joukko täydentyy ja laajenee koko ajan.

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu on laaja-alainen ja yhteisöllinen ammattikorkeakoulu, jossa kuuden koulutusalan koulutustarjonta yhdistyy tasokkaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin. Koulutusalat ovat kulttuuri ja liiketalous, ravitsemis- ja luonnonvarat, sosiaali- ja terveysalat sekä tekniikka. 
  • Seinäjoen yliopistokeskuksen tehtävänä on yliopistojen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen edistäminen yhteiskunnallisesti merkittävällä ja tieteellisesti laadukkaalla tutkimuksella ja jatkuvan oppimisen palveluilla sekä kehittämishankkeilla. Osaamisaloja on neljä: agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvointi ja luovuus, sekä yrittäjyys ja kasvu.

Yliopistokeskuksen yliopistot:

  • Epanet-tutkimusverkosto toimii osana Seinäjoen yliopistokeskusta. Siihen kuuluu 25 tutkimusryhmää, joista osa niin kutsuttuina Epanet-hankkeina, joita koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Tutkimus kohdistuu kaikille yliopistokeskuksen neljälle osaamisalalle.
  • Etelä-Pohjanmaan kauppakamari edistää yritysten, yksilöiden ja koko alueen menestymistä tarjoamalla ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja elinkeinoelämän ongelmiin. Kauppakamari auttaa yrityksiä rakentamaan itselleen oikeat ja toimivat verkostot ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden, päätöksentekijöiden ja median kanssa.
  • Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, jonka asiakkaita ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. 
  • Etelä-Pohjanmaan energiatoimiston Thermopolis Oy:n tavoitteena on parantaa energiateollisuuden toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja energiaomavaraisuutta, jakaa tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista ja energiansäästötavoista sekä edistää kestävän kehityksen toteutumista.
  • Sedu koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen oppilaitoksista. Se tarjoaa ammatillisia tutkintoja 22 eri koulutusalalla sekä lisä- ja täydennyskoulutusta.
  • Suomen yrittäjäopiston koulutustarjonta ja kehittämistoiminta painottuvat vahvasti yrittäjyyteen ja yrittäjyyden edistämiseen. Koulutusta tarjotaan eri muodoissa kuudella koulutusalalla. 
  • Etelä-Pohjanmaan opisto on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista kansanopistoista. Se on perustettu jo vuonna 1892. Opisto tarjoaa koulutusta vuoden kestävillä opintolinjoilla, avoimessa yliopistossa, ammatillisissa tutkinnoissa sekä kymppiluokalla. Opistolla on erityisosaamista maahanmuuttajien kouluttamisessa. 
  • SnowPanda Education and Research Consortium SERC  on kumppaniverkosto, joka toteuttaa erilaisia ja eri kokoisia hankkeita Kiinaan. Verkostoon kuuluu koulutus- ja tutkimusorganisaatioita sekä yrityksiä, jotka yhteistyössä toteuttavat hankkeita. Kohdealue on ensisijaisesti Sichuanin maakunta, mutta Dujiangyanin kaupungin välityksellä toiminta-alue voi olla laajempi.