Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 18 jäsenkuntaa.

Asiantuntijamme työskentelevät muun muassa aluesuunnitteluun, aluekehitykseen ja kulttuurin kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Toimintamme ydinajatuksena on virittää ja toteuttaa laaja-alaista eri sektorit ylittävää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi. Teemme tiivistä yhteistyötä niin alueellisten, kansallisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa.

Toteutamme maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja liiton muiden toimielinten päätösten mukaisesti:

  1. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan mukaisia tehtäviä
  2. kansallisessa ja Euroopan unionin aluepoliittisessa lainsäädännössä tarkoitettuja maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisia tehtäviä
  3. muulla lainsäädännöllä maakunnan liitolle määrättyjä tehtäviä
  4. maakunnan edunvalvontaa sekä jäsenkuntien liitolle antamia kulttuuriin, kansainvälistymiseen, koulutukseen ja kunta-asioihin liittyviä tehtäviä.