Kulttuurin kehittäminen

Kulttuurin tehtäviin kuuluvat maakunnan kulttuurielämän, taiteen ja kulttuurialan kehittäminen sekä niitä koskevien hankkeiden edistäminen ja tukeminen, yhteistyö kulttuurialan viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kanssa sekä kulttuuria koskevan koulutuksen ja tutkimustoiminnan edistäminen.

Osallistumme aktiivisesti kotiseututyön ja kulttuuriperintötyön edistämiseen maakunnassa. Lisäksi tehtävänämme on edistää kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Annamme kulttuuritoimijoille tukea viestintään ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Kuvassa ilmapalloviiri, jossa eriväirisiä ilmapalloja. Teatteriesitys jossa ihmiset istuvat lattialla.
Kuva: Katariina Vestergård

Kulttuuristrategia

Kehittämistyötä ohjaa Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia: Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa. Tutustu Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan tästä.

Kulttuuristrategian visio on ”Hyvinvoivien ihmisten kulttuurimaakunta”. Kulttuuristrategia rakentuu Etelä-Pohjanmaan kulttuurin toimintaympäristön ja kuntien erityispiirteiden pohjalta. Visio kertoo yhteisen tavoitteen ja toivotun tulevaisuudenkuvan kulttuurimaakunnasta vuonna 2025.

Kehittämisen kulmakivet vuosille 2019–2025 kertovat, mitä asioita alueen kulttuurin edistämisessä ja kehittämisessä painotetaan seuraavien vuosien aikana. Kehittämisen kulmakivet ovat: yhteistyö, hyvinvointi, liiketalous ja kansainvälisyys sekä läpileikkaavana teemana kestävä kehitys.

Haastamme alueen kulttuuritoimijoita mukaan osallistumaan kulttuuristrategian toteuttamiseen.

Kulttuurin toimintamalli

Kulttuurilautakunta vastaa kulttuurin kehittämisen poliittisesta ohjauksesta vuoden 2020 loppuun saakka. Kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Toimintamalli koostuu kulttuurifoorumista, kulttuurikaffeista sekä monipuolisesta verkostoyhteistyöstä. Kulttuurifoorumi kokoaa yhteen maakunnan kuntia, päätöksentekijöitä ja kulttuuritoimijoita saman pöydän ääreen. Kulttuurikaffit nostavat esiin meille tärkeitä kulttuurin kehittämisen teemoja, edistävät vuoropuhelua ja verkostoitumista.

Toimimme monenlaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kulttuurin verkostoissa. Keskeisiä verkostoja ovat kuntien kulttuurivastaavat, galleriaverkosto, Taikusydämen valtakunnallinen ja alueellinen-verkosto sekä kulttuuriperintöverkostot. Verkostoyhteistyössä olemme joustavia ja toimimme pyöreän pöydän tarjoajana tarpeen mukaan.

Kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista olemme koonneet tietoja tänne

Ajankohtaista

17.9.2021 | Ajankohtaista

Lämpimästi tervetuloa Etelä-Pohjanmaan liiton Kulttuurikaffeille!

Syksyn Kulttuurikaffeille kokoonnutaan keskiviikkona 13.10.2021 klo 9.00–11.30 teemalla Raffia puhetta rahoituksesta. Mitä apurahoja ja avustuksia on jaossa juuri nyt ja tulossa…

15.9.2021 | Ajankohtaista

Lastenkulttuuria levitetään koko maakuntaan MaaMa 2021 -hankkeessa

Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat mukana lastenkulttuuria levittävässä ja kehittävässä MaaMa 2021 − Maakunnalliset mahdollisuudet -hankkeessa. Tavoitteena on samalla kartoittaa, voisiko Lastenkulttuurikeskus…

14.9.2021 | Ajankohtaista

CLAY-hankkeessa alkaa toimenpidevaihe

Keramiikan alan kehittämiseen tähtäävä CLAY-hanke on edennyt tärkeään välivaiheeseen. Hanke pääsi vauhtiin syksyllä 2018, ja toukokuun lopussa päättyi sen ensimmäinen vaihe.…

2.9.2021 | Ajankohtaista

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä juhlitaan myös Etelä-Pohjanmaalla

European Heritage Days on Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa esiin kulttuuriperinnön rikkautta ja moninaisuutta ympäri…

16.6.2021 | Ajankohtaista

Tuomas Linnan näyttely liiton verkkosivuilla

Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija -kilpailun vuonna 2019 voittaneen Tuomas Linnan näyttely on avautunut. Näyttelyyn Työhuoneeni kärpäset heräävät henkiin Roomasta tuodulta marmorilaatalta…