Kulttuurin kehittäminen

Kulttuurin tehtäviin kuuluvat maakunnan kulttuurielämän, taiteen ja kulttuurialan kehittäminen sekä niitä koskevien hankkeiden edistäminen ja tukeminen, yhteistyö kulttuurialan viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kanssa sekä kulttuuria koskevan koulutuksen ja tutkimustoiminnan edistäminen.

Osallistumme aktiivisesti kotiseututyön ja kulttuuriperintötyön edistämiseen maakunnassa. Lisäksi tehtävänämme on edistää kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Annamme kulttuuritoimijoille tukea viestintään ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Kuvassa ilmapalloviiri, jossa eriväirisiä ilmapalloja. Teatteriesitys jossa ihmiset istuvat lattialla.
Kuva: Katariina Vestergård

Kulttuuristrategia

Kehittämistyötä ohjaa Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia: Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa. Tutustu Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan tästä.

Kulttuuristrategian visio on ”Hyvinvoivien ihmisten kulttuurimaakunta”. Kulttuuristrategia rakentuu Etelä-Pohjanmaan kulttuurin toimintaympäristön ja kuntien erityispiirteiden pohjalta. Visio kertoo yhteisen tavoitteen ja toivotun tulevaisuudenkuvan kulttuurimaakunnasta vuonna 2025.

Kehittämisen kulmakivet vuosille 2019–2025 kertovat, mitä asioita alueen kulttuurin edistämisessä ja kehittämisessä painotetaan seuraavien vuosien aikana. Kehittämisen kulmakivet ovat: yhteistyö, hyvinvointi, liiketalous ja kansainvälisyys sekä läpileikkaavana teemana kestävä kehitys.

Haastamme alueen kulttuuritoimijoita mukaan osallistumaan kulttuuristrategian toteuttamiseen.

Kulttuurin toimintamalli

Kulttuurilautakunta vastaa kulttuurin kehittämisen poliittisesta ohjauksesta vuoden 2020 loppuun saakka. Kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Toimintamalli koostuu kulttuurifoorumista, kulttuurikaffeista sekä monipuolisesta verkostoyhteistyöstä. Kulttuurifoorumi kokoaa yhteen maakunnan kuntia, päätöksentekijöitä ja kulttuuritoimijoita saman pöydän ääreen. Kulttuurikaffit nostavat esiin meille tärkeitä kulttuurin kehittämisen teemoja, edistävät vuoropuhelua ja verkostoitumista.

Toimimme monenlaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kulttuurin verkostoissa. Keskeisiä verkostoja ovat kuntien kulttuurivastaavat, galleriaverkosto, Taikusydämen valtakunnallinen ja alueellinen-verkosto sekä kulttuuriperintöverkostot. Verkostoyhteistyössä olemme joustavia ja toimimme pyöreän pöydän tarjoajana tarpeen mukaan.

Kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista olemme koonneet tietoja tänne

Ajankohtaista

21.9.2023 | Tiedotteet

Sana-aarteita vie aikamatkalle muistoihin

Kesä ja kärpäset, vanha traktori, maitotonkat tallin pielessä, heinäpelto, hiekkatie, hevosten hirnunta ja lintujen laulu. Idyllinen maisemakuvaus menneestä ajasta tulee todeksi…

3.8.2023 | Kynäälyjä-BLOGI

Etelä-Pohjanmaan ainutlaatuisuus esiin – matkailun myyntivaltit tunnistettu!

Etelä-Pohjanmaan matkailun ainutlaatuiset myyntivaltit julkaistiin viime keväänä. Hyvien vaihtoehtojen joukosta tunnistettiin asiantuntijaryhmätyöskentelyn jälkeen selkeästi kolme vahvaa ja ainutlaatuista Etelä-Pohjanmaan matkailun vetovoima-…

21.6.2023 | Tiedotteet

Sana-aarteista kulttuurihyvinvointia

Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre on Taiteen edistämiskeskus Taiken rahoittama hanke, jonka avulla tehdään valtakunnalliseen tv-levitykseen OnniTV:n kautta sanataideohjelmaa. Ikäihmisille…

4.5.2023 | Kynäälyjä-BLOGI

Pyöreän pöydän ritarit merkityksellistä elämää mahdollistamassa

Kun nämä pyöreän pöydän ritarit kohtaavat, keskustelu virtaa ja polveilee. Välillä nauretaan ja sitten liikututaan. Keskusteluissa ovat läsnä ihmisyys, elämä ja…

20.2.2023 | Tiedotteet

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 20.2.2023

Etelä-Pohjanmaan edunvalvontatavoitteiden kärkenä koulutustason nostaminen  Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut edunvalvontatyön tavoitteet ja kärkihankkeet vuodelle 2023. Yhdeksi tärkeimmäksi edunvalvonnalliseksi tavoitteeksi on nostettu…