Kulttuurin kehittäminen

Kulttuurin tehtäviin kuuluvat maakunnan kulttuurielämän, taiteen ja kulttuurialan kehittäminen sekä niitä koskevien hankkeiden edistäminen ja tukeminen, yhteistyö kulttuurialan viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kanssa sekä kulttuuria koskevan koulutuksen ja tutkimustoiminnan edistäminen.

Osallistumme aktiivisesti kotiseututyön ja kulttuuriperintötyön edistämiseen maakunnassa. Lisäksi tehtävänämme on edistää kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Annamme kulttuuritoimijoille tukea viestintään ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Kuvassa ilmapalloviiri, jossa eriväirisiä ilmapalloja. Teatteriesitys jossa ihmiset istuvat lattialla.
Kuva: Katariina Vestergård

Kulttuuristrategia

Kehittämistyötä ohjaa Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia: Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa. Tutustu Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan tästä.

Kulttuuristrategian visio on ”Hyvinvoivien ihmisten kulttuurimaakunta”. Kulttuuristrategia rakentuu Etelä-Pohjanmaan kulttuurin toimintaympäristön ja kuntien erityispiirteiden pohjalta. Visio kertoo yhteisen tavoitteen ja toivotun tulevaisuudenkuvan kulttuurimaakunnasta vuonna 2025.

Kehittämisen kulmakivet vuosille 2019–2025 kertovat, mitä asioita alueen kulttuurin edistämisessä ja kehittämisessä painotetaan seuraavien vuosien aikana. Kehittämisen kulmakivet ovat: yhteistyö, hyvinvointi, liiketalous ja kansainvälisyys sekä läpileikkaavana teemana kestävä kehitys.

Haastamme alueen kulttuuritoimijoita mukaan osallistumaan kulttuuristrategian toteuttamiseen.

Kulttuurin toimintamalli

Kulttuurilautakunta vastaa kulttuurin kehittämisen poliittisesta ohjauksesta vuoden 2020 loppuun saakka. Kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Toimintamalli koostuu kulttuurifoorumista, kulttuurikaffeista sekä monipuolisesta verkostoyhteistyöstä. Kulttuurifoorumi kokoaa yhteen maakunnan kuntia, päätöksentekijöitä ja kulttuuritoimijoita saman pöydän ääreen. Kulttuurikaffit nostavat esiin meille tärkeitä kulttuurin kehittämisen teemoja, edistävät vuoropuhelua ja verkostoitumista.

Toimimme monenlaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kulttuurin verkostoissa. Keskeisiä verkostoja ovat kuntien kulttuurivastaavat, galleriaverkosto, Taikusydämen valtakunnallinen ja alueellinen-verkosto sekä kulttuuriperintöverkostot. Verkostoyhteistyössä olemme joustavia ja toimimme pyöreän pöydän tarjoajana tarpeen mukaan.

Kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista olemme koonneet tietoja tänne

Ajankohtaista

25.2.2021 | Ajankohtaista

Tervetuloa kulttuurikaffeille 11.3.2021!

Kaffit nautitaan mielenkiintoisen ohjelman parissa to 11.3.2021 klo 12.00-13.30. Teemana kaffeilla on kulttuurihyvinvointi. Tilaisuudessa kuulemme teatteritaiteen tohtori ja dosentti Pia Hounin…

24.2.2021 | Tiedotteet

Kuluerä vai investointi? Etelä-Pohjanmaan liitto laatii kulttuuriperinnön rahoituksesta e-oppaan

Kulttuuriperintö on hellitty juhlapuheiden aihe, mutta usein empiminen alkaa, kun tulee puhe rahasta. Tähän epäsuhtaan vastaa kulttuuriperintöpolitiikka, joka luo pohjan ja…

16.2.2021 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan liitto avaa apurahahaun koronakriisistä kärsineille kulttuuritoimijoille

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on avannut apurahahaun ja kohdistanut sen koronaviruksen vaikutuksista kärsineille kulttuuritoimijoille. Kulttuurin apurahoja voivat hakea Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kulttuuritoimintaa ammattimaisesti…

27.1.2021 | Ajankohtaista

Sata taiteen paikkaa Etelä-Pohjanmaalta

“Sotkan kuntoportaat Kauhajoella”“Kurikan keskustan jokiranta-alue ulkoilu- ja liikunta reitteineen”“Urheilukentän katsomo Isokyröss䔓Palvelutalot kuten Asuulikoti Kauhajoella ja Iloniemikoti Jalasjärvell䔓Ilmajoella Ala-Kuhnalan lasten päiväkodin seinä”…

27.1.2021 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterin ilme uudistuu

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterin ilme uudistuu helmikuussa. Verkkosivustoa on lähdetty kehittämään uuden saavutettavuusdirektiivin mukaisesti sujuvoittamaan sivuston käytettävyyttä. Samassa yhteydessä päädyttiin raikastamaan sivuston värimaailmaa…