Kansainväliset hankkeet

Olemme Etelä-Pohjanmaan liitossa halunneet omalta osaltamme ja myös omalla esimerkillämme kannustaa ja rohkaista maakunnan toimijoita kansainväliseen hankeyhteistyöhön. Euroopan unionin ohjelmakaudella 2014–2020 olimme mukana 11 hankkeessa, joista yhdessä hankkeen hakijana ja johtajana.

Hankkeittemme toimintoihin on osallistunut lukuisia eteläpohjalaisia asiantuntijoita, jotka ovat edustaneet kulloisenkin hankkeen teeman kannalta tärkeitä organisaatioita ja yrityksiä. Yhdessä heidän kanssaan olemme hakeneet oppia ja ideoita muilta eurooppalaisilta osaajilta, miettineet miten soveltaa opittua omassa maakunnassa ja myös tehneet käytännön kokeiluja.

Uusi ohjelmakausi tuo uudet mahdollisuudet. Voimme rakentaa jo tehdyn päälle uutta, jatkaa yhteistyötä vanhojen hankekumppaneiden kanssa, täydentää verkostojamme uusilla tuttavuuksilla, päivittää tietojamme ja taitojamme yhdessä muiden eurooppalaisten kanssa, viedä eteläpohjalaista osaamista maailmalle ja tehdä maakuntaamme tunnetuksi.

käsi mustia nuolia projektien tekemiseen liittyviä sanoja