Maakuntakaavat

Piirrettyjä ihmishahmoja, jotka pitelevät kylttejä, joissa lukee kaavoitukseen liittyviä sanoja.

Olemme uudistamassa maakuntakaavaa! Voit tutustua valmisteluumme Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n sivuilla! >>>

Maakuntakaavoituksella ohjataan maakunnan alueiden käytön suunnittelua ja luodaan linjauksia koko maakuntaa koskevalle maankäytölle. Maakunnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.  

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan muodostaa kaavakartta ja siihen liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavakarttaan liittyvä kaavaselostus selventää ja täydentää kaavakarttaa, siihen kuuluvia merkintöjä ja määräyksiä. Selostuksessa kuvataan mm. kaavan tavoitteita ja keskeisiä suunnitteluprosessin vaiheita sekä maakuntakaavan toteuttamista. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa alueen kuntien yleis- ja asemakaavoja, ja se ohjaa myös viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. 

Etelä-Pohjanmaalla on voimassa seuraavat maakuntakaavat:  

Isonkyrön kunta on liittynyt Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta. Isossakyrössä on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava, johon voi tutustua Pohjanmaan liiton sivuilla täällä >>>

Valmistelemme parhaillaan uutta Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa, jonka valmisteluun voit tutustua täällä >>> Voimaan astuessaan uusi maakuntakaava kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.