Laajakaista-asiat

Valokuitukaapeleita mustalla taustalla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksen mukaan nopea, latausnopeudeltaan vähintään yhden gigan eli 1000 Mbit/s kiinteä nettiyhteys oli saatavilla 71 prosentille suomalaisista kotitalouksista syyskuun 2023 lopussa. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli 67 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelmassa kuvataan alueen tietoliikenteen nykytila, asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kehitykselle ja hahmotellaan konkreettisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan liitto edistää alueellaan laajakaistayhteyksien rakentamista. Laajakaistayhteyksien rakentamista on alueella tuettu laajakaistarakentamisen tukilain (Nopea laajakaista -hanke), ELYjen ja Ruokaviraston kautta. Lisäksi rakennushankkeita on toteutettu maakunnan Leader-ryhmien tuella.

Hankkeissa laajakaistaverkot on toteutettu valokuidulla, ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron myös tulevaisuudessa. Verkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä on tukien avulla saatu toteutettua sekä kotitalouksille että yrityksille alueilla, joille markkinanehtoisesti ei laajakaistarakentamista ole toteutettu.