Laajakaista-asiat

Valokuitukaapeleita mustalla taustalla

Laajakaistan saatavuus (vähintään 100 Mbit/s) oli Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2019 lopussa 40 prosenttia alueen kotitalouksista. Koko Suomen keskiarvo on 64 prosenttia, eli Etelä-Pohjanmaan luku on merkittävästi alle maan keskiarvon.

Etelä-Pohjanmaan liitto edistää alueellaan laajakaistayhteyksien rakentamista. Laajakaistayhteyksien rakentamista on alueella tuettu laajakaistarakentamisen tukilain (Nopea laajakaista -hanke), ELYjen ja Ruokaviraston kautta. Lisäksi rakennushankkeita on toteutettu maakunnan Leader-ryhmien tuella.

Hankkeissa laajakaistaverkot on toteutettu valokuidulla, ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron myös tulevaisuudessa. Verkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä on tukien avulla saatu toteutettua sekä kotitalouksille että yrityksille alueilla, joille markkinanehtoisesti ei laajakaistarakentamista ole totutettu.

Laajakaistarakentamisen valtakunnallisen tukiohjelma jatkuu vuonna 2021

Nykyisen hallitusohjelman mukaan laajakaistarakentamisen tukiohjelmaa tullaan jatkamaan. Tuki tullaan osoittamaan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistarakentamista ennen vuotta 2025. Lain sisältö vastaa pääosin Nopea laajakaista -hankkeen vuoden 2017 lakimuutoksen sisältöä. Hallituksen budjettiesityksessä valtion tukeen on varattu 5 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa noin 10 miljoonan euron hankkeet.

Osana  EU:n elpymisvaroja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta haettavana rahoitettaville kyläverkkojen laajakaistainvestoinneille 16 miljoonaa euroa. Lisätietoja rahoituksesta löytyy laajakaistainfo.fi-sivustolta. ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain, joista ensimmäiset ovat 20.5.–14.6.2021 ja 15.6.–30.9.2021.

Lisäksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaan tarkoitus on saada EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittämiseen sekä huippunopeiden yhteyksien kehittämiseen 50 miljoonaa euroa.

Laajakaistatukiohjelman jatkamisen yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden toteutumista Suomessa. Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Kysely laajakaistayhteyksien parantamisesta

Etelä-Pohjanmaan liitto ja alueen Leader-ryhmät toteuttavat hankkeita, joiden päätavoitteena on edistää nopeiden, vähintään 100 Mbit/s, laajakaistayhteyksien rakentamista. Tavoitteet kohdistuvat Etelä-Pohjanmaalla erityisesti haja-asutusalueille mutta myös taajama-alueille, joissa laajakaistayhteyksien kattavuus ei ole riittävä.

Asukkailla on mahdollisuus auttaa alueiden kartoittamisessa kertomalla, missä Etelä-Pohjanmaalla ja sen kunnissa he kokevat olevan alueita, joissa laajakaistayhteyksien kattavuus ja nopeus eivät ole riittäviä. Kyselyyn pyydetään vastauksia 30.9.2021 mennessä.

Kiinteä nopea laajakaista on perinteistä kiinteää puhelinverkon yhteyttä nopeampi yhteys ja toteutetaan nykyään käytännössä valokuidun avulla. Valokuituyhteyksillä kyetään saavuttamaan vakaat yli 100 Mbit/s ja jopa 1000 Mbit/s tiedonsiirtonopeudet, kun taas perinteisen kiinteän kupariverkon ja esim. langattoman 4G-verkon yhteyksien tiedonsiirtonopeudet jäävät tyypillisesti alle 100 Mbit/s vaihdellen 5 ja 100 Mbit/s nopeuksien välillä.