Laajakaista-asiat

Valokuitukaapeleita mustalla taustalla

Kiinteiden laajakaistaliittymien saatavuus (vähintään 100 Mbit/s) oli Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2021 lopussa 45 prosenttia alueen kotitalouksista. Koko Suomen keskiarvo oli 71 prosenttia, eli Etelä-Pohjanmaan luku on merkittävästi alle maan keskiarvon.

Etelä-Pohjanmaan liitto edistää alueellaan laajakaistayhteyksien rakentamista. Laajakaistayhteyksien rakentamista on alueella tuettu laajakaistarakentamisen tukilain (Nopea laajakaista -hanke), ELYjen ja Ruokaviraston kautta. Lisäksi rakennushankkeita on toteutettu maakunnan Leader-ryhmien tuella.

Hankkeissa laajakaistaverkot on toteutettu valokuidulla, ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron myös tulevaisuudessa. Verkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä on tukien avulla saatu toteutettua sekä kotitalouksille että yrityksille alueilla, joille markkinanehtoisesti ei laajakaistarakentamista ole toteutettu.

Uusi laajakaistatukihanke tukee kiinteiden verkkojen rakentamista 2022 alkaen

Laajakaistatukihankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.

Nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeuden on saapuvassa liikenteessä oltava vähintään 300 megabittiä sekunnissa ja lähtevässä liikenteessä 100 megabittiä sekunnissa. Tukiohjelmalle on osoitettu rahaa EU:n elpymisvälineestä 32 miljoonaa euroa ja sitä on haettavissa vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Ohjelma käynnistyi laajakaistarakentamisen tukea koskevan lakimuutoksen voimaantulon myötä 3.2.2022.

Tukirahoitusta saadakseen tukihakemusten on oltava valmiina viimeistään syksyyn 2023 mennessä. Suhteellisen tiukka aikataulu vaatii ripeää toimintaa Etelä-Pohjanmaan liiton, kuntien ja verkonrakentajien taholta.

Uudesta laajakaistatukihankkeesta löytyy tietoa mm. Traficomin verkkosivuilta

Kysely laajakaistayhteyksien parantamisesta

Etelä-Pohjanmaan liitto ja alueen Leader-ryhmät toteuttavat hankkeita, joiden päätavoitteena on edistää nopeiden, vähintään 300 Mbit/s, laajakaistayhteyksien rakentamista. Tavoitteet kohdistuvat Etelä-Pohjanmaalla erityisesti haja-asutusalueille mutta myös taajama-alueille, joissa laajakaistayhteyksien kattavuus ei ole riittävä.

Asukkailla on mahdollisuus auttaa alueiden kartoittamisessa kertomalla, missä Etelä-Pohjanmaalla ja sen kunnissa he kokevat olevan alueita, joissa laajakaistayhteyksien kattavuus ja nopeus eivät ole riittäviä.

Kiinteä nopea laajakaista on perinteistä kiinteää puhelinverkon yhteyttä nopeampi yhteys ja toteutetaan nykyään käytännössä valokuidun avulla. Valokuituyhteyksillä kyetään saavuttamaan vakaat yli 100 Mbit/s ja jopa 1000 Mbit/s tiedonsiirtonopeudet, kun taas perinteisen kiinteän kupariverkon ja esim. langattoman 4G-verkon yhteyksien tiedonsiirtonopeudet jäävät tyypillisesti alle 100 Mbit/s vaihdellen 5 ja 100 Mbit/s nopeuksien välillä.