Älykkään erikoistumisen strategia

koristeellinen

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) tarkoittaa alueiden taloudellista erilaistumista siten, että ne keskittyvät omien vahvuus- ja kasvualojensa sekä näihin aloihin liittyvän yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Älykkään erikoistumisen strategia rohkaisee yrityksiä ja muita toimijoita kansainvälisyyteen ja kasvuun. Tavoitteena on rakentaa valituilla erikoistumisaloilla korkeatasoinen ekosysteemi, joka tukee erityisesti uusien yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen elinkeinopainoalat ovat

  • Kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut
  • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Uudistuva palvelu- ja elämystuotanto

Päivitämme älykkään erikoistumisen strategian vuoden 2021 loppuun mennessä. Strategiasta tulee osa Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa.