Älykkään erikoistumisen strategia

Koristeellinen.

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) tarkoittaa alueiden taloudellista erilaistumista siten, että ne keskittyvät omien vahvuus- ja kasvualojensa sekä näihin aloihin liittyvän yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Älykkään erikoistumisen strategia rohkaisee yrityksiä ja muita toimijoita kansainvälisyyteen ja kasvuun. Tavoitteena on rakentaa valituilla erikoistumisaloilla korkeatasoinen ekosysteemi, joka tukee erityisesti uusien yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia 2021-2027 on osa Huomisen lakeus – maakuntastrategiaa. Maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021. Älykkään erikoistumisen strategiasta on laadittu erillinen kooste, joka on käännetty englanniksi.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen elinkeinopainoalat ovat

  • Kestävä ruokaekosysteemi ja biotalouden uudet ratkaisut
  • Älykkäät teknologiat
  • Hyvinvointi-ja elämystalous

Tutustu: