Selviytymissuunnitelma

Henkilöt lyövät kädet yhteen yhteistyön merkiksi

Vuoden 2020 koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen ja elinkeinoelämän kehittämisen edellytyksiin. Korjaavat toimenpiteet käynnistyivät välittömästi suuntaamalla kansallista koronarahoitusta yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Myöhemmin mukaan tulivat laajemmat kansalliset aluekehittämisen ja EU:n elvytyspaketit.

Käynnistimme Etelä-Pohjanmaalla jo alkukesällä 2020 oman alueellisen selviytymissuunnitelman valmistelun. Valmistelua on tehty alueellisessa koronatyöryhmässä, jonka työtä koordinoimme.

Suunnitelmassa kootaan yhteistä maakunnallista tilannekuvaa erityisesti elinkeinoelämän, osaamisen ja työllisyyden näkökulmista sekä kartoitetaan kriisin akuutissa vaiheessa tarvittavia toimenpiteitä ja näiden toteuttamiseen käytettävissä olevia resursseja.  

Pidemmän aikavälin tavoitteet ja jälleenrakennustoimet positiivisen talous-, työllisyys- ja investointikehityksen aikaansaamiseksi ja muutosjoustavuuden vahvistamiseksi huomioimme maakuntaohjelmatyössä.