Ohjausasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnallisista strategioista ja ohjelmista kaksi kohdentuu erityisesti kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen. Kansainvälistymisen toimintaohjelma ja Älykkään erikoistumisen strategia noudattavat molemmat maakuntastrategian ja -ohjelman linjauksia, mutta niiden sisällöissä ja tavoitteissa painottuu kansainvälistymisen näkökulma. Asiakirjojen tarkoituksena on toisaalta kuvata ja vahvistaa kansainvälistymisen tahtotilaa maakunnassa ja toisaalta tarjota viitekehys, millä kansainvälistä toimintaa voidaan perustella.

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma ”Elinvoimaa kansainvälisyydestä” on päivitetty vuonna 2019 (Maakuntahallitus 17.9.2019). Sen tarkoituksena on edistää kansainvälistymiskeskustelua sekä kansainvälistymiseen liittyvää vuorovaikutusta maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia ”Älykäs ja erottuva” on laadittu 2014 (Maakuntahallitus 16.6.2014). Strategialla pyritään edistämään maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä, kansainvälisyyteen tähtäävän kasvuyrittäjyyden lisääntymistä sekä alueelle suuntautuvien kansainvälisten investointien kasvua. Strategia päivitetään maakuntastrategian päivityksen yhteydessä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.