Ohjausasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnallisista strategioista ja ohjelmista kaksi kohdentuu erityisesti kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen. Kansainvälistymisen toimintaohjelma ja Älykkään erikoistumisen strategia noudattavat molemmat maakuntastrategian ja -ohjelman linjauksia, mutta niiden sisällöissä ja tavoitteissa painottuu kansainvälistymisen näkökulma. Asiakirjojen tarkoituksena on toisaalta kuvata ja vahvistaa kansainvälistymisen tahtotilaa maakunnassa ja toisaalta tarjota viitekehys, millä kansainvälistä toimintaa voidaan perustella.

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma ”Elinvoimaa kansainvälisyydestä” on päivitetty vuonna 2019 (Maakuntahallitus 17.9.2019). Sen tarkoituksena on edistää kansainvälistymiskeskustelua sekä kansainvälistymiseen liittyvää vuorovaikutusta maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia 2021-2027

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia 2021-2027 on osa Huomisen lakeus – maakuntastrategiaa. Maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021. Älykkään erikoistumisen strategiasta on laadittu erillinen kooste, joka on käännetty englanniksi.

EP:n Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027 (suomeksi, pdf)

Strategy for Smart Specialisation 2021-2027 (in English, pdf)

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelma

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa 19.9.2022. Ohjelman päätavoitteena on tasapainottaa maakunnan väestönkehitystä kaksinkertaistamalla nettomaahanmuutto vuoden 2019 tasoon verrattuna. Ohjelmalla vahvistetaan maakunnan pitovoimaa vieraskielisten keskuudessa, varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja parannetaan maahanmuuttajien työllisyyttä ja koulutustasoa sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelma (pdf)