Ohjausasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnallisista strategioista ja ohjelmista kaksi kohdentuu erityisesti kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen. Kansainvälistymisen toimintaohjelma ja Älykkään erikoistumisen strategia noudattavat molemmat maakuntastrategian ja -ohjelman linjauksia, mutta niiden sisällöissä ja tavoitteissa painottuu kansainvälistymisen näkökulma. Asiakirjojen tarkoituksena on toisaalta kuvata ja vahvistaa kansainvälistymisen tahtotilaa maakunnassa ja toisaalta tarjota viitekehys, millä kansainvälistä toimintaa voidaan perustella.

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma ”Elinvoimaa kansainvälisyydestä” on päivitetty vuonna 2019 (Maakuntahallitus 17.9.2019). Sen tarkoituksena on edistää kansainvälistymiskeskustelua sekä kansainvälistymiseen liittyvää vuorovaikutusta maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia 2021-2027 on osa Huomisen lakeus – maakuntastrategiaa. Maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021. Älykkään erikoistumisen strategiasta on laadittu erillinen kooste, joka on käännetty englanniksi.

EP:n Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027 (suomeksi, pdf)

Strategy for Smart Specialisation 2021-2027 (in English, pdf)