Liikennejärjestelmätyö

Ilmakuva vt19 yläpuolelta Nurmon kohdalta
Liikennejärjestelmä muodostuu muun muassa liikenneverkoista ja liikkumisen ja kuljettamisen palveluista. Kuva: Väylävirasto

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 

Liikennejärjestelmä on osa kaikkien suomalaisten arkea. Se on siis osa ympäristöä, jossa toimimme ja liikumme. 

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu monista osista ja niiden yhteensovittamisesta: 

 • Liikenneverkoista
  • Tiet, kadut, radat, vesiväylät, satamat, lentoasemat
  • Kunnossapito ja kehittäminen
 • Liikennejärjestelmän tukitoimista
  • Liikenteen ohjaus ja hallinta 
  • Liikenteen palvelut
  • Liikennevälineet
  • Tieto
 • Liikkumisen ja kuljettamisen palveluista asiakkaille
  • Joukkoliikenne 
  • MaaS, yhteiskäyttö
  • Tavaraliikenne 
  • Info- ja maksujärjestelmät 
 • Liikennejärjestelmää tukevasta infrastruktuurista
  • Viestintä- ja sähköverkot 
  • Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko 

Liikennejärjestelmää suunnitellaan ja liikennejärjestelmätyötä tehdään monella tasolla 

 • Valtakunnallinen liikennejärjestelmä (Liikenne12)
  Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen etenemistä voit seurata Valtioneuvoston hankeikkunasta. Valtioneuvoston on määrä päättää suunnitelmasta kesään 2021 mennessä. 
 • Länsi-Suomen kuuden maakunnan yhteistyö:
  Kuuden maakunnan yhteinen liikennestrategia valmistui syksyllä 2020. Strategian tarkoitus on auttaa maakuntia ratkaisemaan kaikkia yhdessä koskettavia liikenteen kehittämiskysymyksiä. Samalla maakunnat voivat kertoa yhteisistä näkemyksistään valtakunnan liikennejärjestelmän laatimisen ja päivittämisen yhteydessä. Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia (pdf) 
 • Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma:
  Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa liikennejärjestelmän kehittämisestä maakunnan alueella. Keväällä 2021 päivitettyyn liikennejärjestelmäsuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä.
   
  Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä. 
 • Kuntien omat liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja liikenneturvallisuussuunnitelmat:
  Kunnat ja seutukunnat voivat laatia liikennejärjestelmäsuunnitelmia tai esimerkiksi liikenneverkkoselvityksiä. Liikenneturvallisuussuunnitelmissa käydään läpi kunnan tai alueen liikenteen kehittämistavoitteet turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.