Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan jaettua kokemusta siitä,
että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja ovat yhteydessä terveyteen.

Kulttuurihyvinvointihankkeita Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan liitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä kulttuurihyvinvoinnin eteen alueellamme. Maakuntaliitolla on ollut useita omia ja yhteisiä hankkeita kulttuurihyvinvointiin liittyen: esimerkkeinä Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja (2015–2017), kuuden maakunnan yhteinen Kulttuurisote (2018) ja sen jatkona Kulttuurisote II. Hankkeissa on pyritty monin eri tavoin edistämään kulttuuri- ja sote-sektorin yhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on tilannut alueellisen kulttuurihyvinvoinnin selvityksen. Pia Hounin kokoama ”Taide keskellä arkea! Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin selvitys 2015–2020” on julkaistu vuonna 2021. Sen toivotaan toimivan maakunnassa kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen suunnannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä.

Liitto on vahvasti mukana Taikusydämen valtakunnallisessa verkostossa ja lisäksi Taikusydämen Länsi-Suomen tiimissä. Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto, jonka verkkosivuihin voi tutustua täällä.

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueen tiimi on koonnut Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman osaksi Etelä-Pohjanmaan alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 vastaten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä.

Toiminnan tueksi laadittu Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 on hyväksytty aluevaltuustossa 20.6.2022. Samalla hyväksyttiin erilliseksi liitteeksi koottu Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka tarjoaa tietoa ja tukea kulttuurihyvinvoinnin hyvistä käytännöistä levitettäväksi alueellamme. Suunnitelma sisältää tavoitteita, toimenpiteitä, indikaattoreita ja listaa asioita edistävät tahot.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin osalta, että:

1) kulttuurihyvinvoinnin käsite ja merkitys ymmärretään laajasti, ja

2) kulttuurihyvinvoinnin monipuoliset menetelmät vakiintuvat käyttöön osaksi

monialaista yhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma (pdf)


Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma verkossa.

Lisätietoja

Ajankohtaisia kulttuurihyvinvointialan uutisia ja tietoja kokoaa kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto Taikusydän verkkosivuilleen.

Tutustu myös Sitran kulttuurihyvinvoinnin tietokortteihin verkossa.