Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan jaettua kokemusta siitä,
että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja ovat yhteydessä terveyteen.

Sanataidetta ikäihmisille -sanataidehetken materiaali

Tältä sivulta voi ladata maksutta ikäihmisille suunnatun sanataidehetken materiaalin. Materiaali sisältää sekä ohjevihkosen että isot kuvakortit, jotka kannattaa tulostaa värillisenä ja kaksipuoleisena.

Materiaali on vapaasti käytettävissä ikäihmisten kanssa esimerkiksi asumispalveluyksiköissä, kirjastoissa tai kulttuuritilaisuuksissa. Sanataidehetki sopii sekä isommalle ryhmälle että kahdenkeskiseen keskusteluun.

Materiaalia voi hyödyntää katsomalla ensin Sana-aarteita – Ordskatter -ohjelman jaksot liiton YouTube-kanavalta ja jatkamalla ohjelman teemoista keskustelua materiaalin avulla, tai toteuttamalla sanataidehetken pelkästään tämän materiaalin kanssa. Tarkemmat ohjeet ja vinkit toteutukseen löydät ohjemateriaalista.

”Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre” on Etelä-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan liiton sekä KulturÖsterbottenin yhteinen, vuoden 2023 aikana toteutettava hanke. Rahoitus on saatu Taiteen edistämiskeskukselta.

Materiaaliohjekirja löytyy ruotsinkielisinä Pohjanmaan liiton verkkosivuilta www.obotnia.fi/ordkonst.

Kulttuurihyvinvointihankkeita Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan liitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä kulttuurihyvinvoinnin eteen alueellamme. Maakuntaliitolla on ollut useita omia ja yhteisiä hankkeita kulttuurihyvinvointiin liittyen: esimerkkeinä Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja (2015–2017), kuuden maakunnan yhteinen Kulttuurisote (2018) ja sen jatkona Kulttuurisote II. Hankkeissa on pyritty monin eri tavoin edistämään kulttuuri- ja sote-sektorin yhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on tilannut alueellisen kulttuurihyvinvoinnin selvityksen. Pia Hounin kokoama ”Taide keskellä arkea! Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin selvitys 2015–2020” on julkaistu vuonna 2021. Sen toivotaan toimivan maakunnassa kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen suunnannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä.

Liitto on vahvasti mukana Taikusydämen valtakunnallisessa verkostossa ja lisäksi Taikusydämen Länsi-Suomen tiimissä. Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto, jonka verkkosivuihin voi tutustua täällä.

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalueen tiimi on koonnut Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman osaksi Etelä-Pohjanmaan alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 vastaten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä.

Toiminnan tueksi laadittu Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 on hyväksytty aluevaltuustossa 20.6.2022. Samalla hyväksyttiin erilliseksi liitteeksi koottu Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka tarjoaa tietoa ja tukea kulttuurihyvinvoinnin hyvistä käytännöistä levitettäväksi alueellamme. Suunnitelma sisältää tavoitteita, toimenpiteitä, indikaattoreita ja listaa asioita edistävät tahot.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin osalta, että:

1) kulttuurihyvinvoinnin käsite ja merkitys ymmärretään laajasti, ja

2) kulttuurihyvinvoinnin monipuoliset menetelmät vakiintuvat käyttöön osaksi

monialaista yhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma (pdf)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma verkossa.

Lisätietoja

Ajankohtaisia kulttuurihyvinvointialan uutisia ja tietoja kokoaa kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto Taikusydän verkkosivuilleen.
Tutustu myös Sitran kulttuurihyvinvoinnin tietokortteihin verkossa.