Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

11.8.2022 | Ajankohtaista

SAVE THE DATE Ilmastotekoja yhdessä -ilmastoseminaari 7.10.2022

Perjantaina 7.10.2022 järjestetään Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien ilmastoseminaari Härmän kylpylässä. Seminaarissa pääset kuulemaan ajankohtaista tietoa ja mielenkiintoista keskustelua kuntien ilmastotyöhön…

2.6.2022 | Kynäälyjä-BLOGI

Etelä-Pohjanmaa seuraavalle levelille

Kenellekään Etelä-Pohjanmaan liiton tiedotusta seuraavalle ei toivon mukaan ole jäänyt epäselväksi, että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) uuden ohjelmakauden hankerahoitusta voi nyt viimeinkin…

23.5.2022 | Tiedotteet

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma käyntiin 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA) Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma on hyväksytty komissiossa ja ohjelman toimeenpano on päässyt käyntiin.  Hankehaut…

11.5.2022 | Ajankohtaista

EAKR-hankehaku on auki

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut EAKR-hankehaun. Haussa on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot hakuajoista, hakujen painopisteistä ja tavoitteista näet EURA-järjestelmässä julkaistusta…

20.4.2022 | Ajankohtaista

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma käynnistymässä

Uusi ohjelmakausi on tämän tämänhetkisen arvion mukaan käynnistymässä toukokuun alussa. Hakuilmoitusten julkaisu on mahdollista EURA2021 -järjestelmässä aikaisintaan viikolla 18. − Etelä-Pohjanmaan…