Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

20.1.2021 | Ajankohtaista

EAKR-hakuun 14 hakemusta

Saimme 15.1.2021 sulkeutuneeseen EAKR-hakuun 14 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin liki 2 miljoonan euron edestä. Jaossa oli 1,4 miljoonaa euroa. Olemme aloittaneet hakemusten…

16.12.2020 | Ajankohtaista

Mihin suuntaan Etelä-Pohjanmaata halutaan kehittää vuosina 2022−2025?

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman työstäminen vuosille 2022−2025 on täydessä vauhdissa. Valmistelutyössä luodaan suuntaviivat sille, mihin kehittämisen voimavaroja erityisesti kohdennetaan tulevalla maakuntaohjelmakaudella. Tavoitteena on…

10.12.2020 | Ajankohtaista

Kansallista aluekehitysrahoitusta (AKKE) haettavana

Kansallista aluekehitysrahoitusta (AKKE) on nyt haettavana. Haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn määräajoin (pl. kansainvälisten hankkeiden valmisteluun tarkoitettu rahoitus, jota…

10.12.2020 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käynnistynee syksyllä Tällä hetkellä varaudutaan siihen, että Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuuden, eli Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027…

7.12.2020 | Ajankohtaista

EAKR-haku auki 15.1.2021 saakka

EAKR-rahoitushaku on avoinna Etelä-Pohjanmaan rahoituskehyksestä 15.1.2021 saakka. Tässä haussa mukana olevat maakunnan liitot osoittavat tukea toimintaan, jonka kohderyhminä ovat erityisesti yritykset.…