Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

22.5.2023 | Tiedotteet

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 22.5.2023

 Maakuntakaavaluonnoksesta eniten palautetta keräsi luonnonvarojen ja energian teema   Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnos oli nähtävillä helmikuun alusta alkaen reilun kuukauden ajan. Kuulemisaikana…

19.4.2023 | Kynäälyjä-BLOGI

Vihreän siirtymän mahdollisuudet – Vetoa ja vetyä maakuntaan!   

Energiantuotannon murros luo mittavia mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalle.  Maakunta saa tällä hetkellä poikkeuksellista huomiota investoijilta. Viime vuosikymmenellä Etelä-Pohjanmaalla koko yksityisen sektorin investoinnit ovat…

17.4.2023 | Ajankohtaista

Kestävän kaupunkikehittämisen toinen EAKR-haku on avattu

Tällä hakukierroksella Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana noin 277 000 euroa EAKR-rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaan liittyvään kestävän kaupunkikehittämisen teemaan. Haussa on…

17.4.2023 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 14.4.2023

Etelä-Pohjanmaalla kaivataan lisää panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan Maakunnan yhteistyöryhmässä pohdittiin, miten eteläpohjalaiset pienet ja keskisuuret yritykset voitaisiin saada monipuolisemmin hyödyntämään…

14.4.2023 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-haku on auki

Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskeva haku on avoinna koko kevään ajan 14.4.-5.6.2023. Haettavana on yhteensä noin 6 miljoonaa…