Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

25.6.2024 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR- ja JTF-haut avautuvat 2.9.2024

Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR- ja JTF-hankehaut ovat avoinna 2.9.–31.10.2024. EAKR-haussa rahoitusta on haettava yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa ja JTF-haussa noin 0,6…

19.6.2024 | Tiedotteet

Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman käynnistäminen ja vaikutusten arviointi

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntaohjelman laadinnan. Maakuntaohjelma on maakunnan poliittinen kannanotto keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Ohjelman on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi…

14.6.2024 | Ajankohtaista

Avoin työtehtävä: tutkimusharjoittelija

Etelä-Pohjanmaan liitto hakee tutkimusharjoittelijaa ensisijaisesti ajalle 2.9.­­­­­–29.11.2024 tai erikseen sovittavaksi kolmen kuukauden ajanjaksoksi vuoden 2024 aikana. Harjoittelijan päätehtävä on päivittää Etelä-Pohjanmaan…

11.6.2024 | Ajankohtaista

EU:n koheesiopolitiikan tulevia suuntaviivoja piirretään nyt

EU:n monivuotinen rahoituskehys ohjaa unionin toimintaa merkittävästi, sillä siinä määritellään, minkä verran EU-rahaa käytetään eri asioihin. Uutta rahoituskehystä vuosille 2028–2034 valmistaudutaan…

10.6.2024 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 10.6.2024

Alajärven biotalousterminaalille rahoitusta  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee suurimmat Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeet. Yhteistyöryhmä näytti tänään kokouksessaan vihreää…