Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

2.3.2021 | Ajankohtaista

Rahoitusmahdollisuudet esillä infotilaisuudessa 15.3.2021

Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus avaavat 15.3. EAKR- ja ESR-haun, joka on auki 7.5. asti. Maalis-toukokuussa voi hakea REACT-EU-rahoitusta EAKR- ja…

2.3.2021 | Ajankohtaista

Lisää AKKE-rahoitusta haettavana

Etelä-Pohjanmaan liitto sai helmikuussa lähes 400 000 euroa lisää kansallisen aluekehittämisen hankerahoitusta (AKKE-rahoitus). Hakuohjetta on nyt päivitetty. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Hakujakso…

23.2.2021 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -suunnitelmaa päivitetty

Etelä-Pohjanmaan alueellista selviytymissuunnitelmaa, joka tunnetaan nimellä ”EPKE – Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin”, on päivitetty. Suunnitelma sisältää toimintaympäristön kuvauksen sekä elinkeinoelämän, osaamisen ja…

16.2.2021 | Ajankohtaista

Hankehakemusruuhkaa

Päättyneet haut Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettiin loppuvuodesta 2020 hanketoimintaan aluekehittämisen koronaelvytysvaroja. EAKR-hankkeille kohdennettavaa rahoitusta saatiin 1,45 miljoonaa euroa ja kansallista alueiden kehittämisrahaa…

3.2.2021 | Kynäälyjä-BLOGI

Auroran matkassa Interregien ihmemaassa

Olen työskennellyt kansainvälisten kehittämishankkeiden parissa vuodesta 2001 lähtien roolissa ja toisessa, mutta koskaan aiemmin ei ole ollut mahdollista osallistua rahoitusohjelman laadintaan…