Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

21.6.2021 | Tiedotteet

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 21.6.2021

Energiantuotanto Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 2050 -selvitys on valmistunut Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton tilaama selvitys maakuntien energiantuotannon tulevaisuudesta vuoteen 2050 on valmistunut.…

16.6.2021 | Kynäälyjä-BLOGI

Ovatko eteläpohjalaiset luovuttajaheimo myös tulevaisuudessa?

Eräs ystäväni toteaa aina kovan paikan tullen, että mehän emme ole luovuttajaheimoa. Kirjoituksen otsikolla en kuitenkaan nyt viittaa heimomme asenteeseen, vaan…

16.6.2021 | Ajankohtaista

Aluekehittämiskierros tuotti evästyksiä Etelä-Pohjanmaan strategiatyöhön

Jokakeväiseen tapaan toukokuussa järjestettiin aluekehittämisen kierros yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa. Tällä kertaa tilaisuuksien asiasisältö oli tavallista painavampi, koska meneillään…

16.6.2021 | Ajankohtaista

REACT-EU-hankehaku auki (EAKR)

Pirkanmaan liitossa on avattu viimeinen ohjelmakauden 2014-2020 EAKR-rahoitushaku Etelä-Pohjanmaan rahoituskehyksestä. Hakuohje löytyy rakennerahastot.fi -sivustolta. Haku koskee REACT-EU-rahoitusta erityistavoitteessa 12.2 Tutkimus- ja…

14.6.2021 | Tiedotteet

Rahoitushaku osaavan työvoiman saamiseksi seutukaupunkeihin on käynnistynyt

Seutukaupungeilla on nyt mahdollisuus hakea rahoitusta hankkeisiin, joiden teemana on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Teemahankkeiden ohella rahoitusta voi hakea koordinaatio-osioon. Sen…