Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

15.9.2021 | Ajankohtaista

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käyntiin marraskuussa

Uuden EU-ohjelmakauden alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Suomessa on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston…

15.9.2021 | Ajankohtaista

Huomisen Lakeus -maakuntastrategia on uudistamisen ja elinvoiman asiakirja!

Huomisen Lakeus -maakuntastrategian valmistelu on edennyt pitkälle. Valmistelua pohjustivat vuoden 2020 alussa toteutetut vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut eli skenaariot. Tänä päivänä olemme siinä…

10.9.2021 | Tiedotteet

Maakuntajohtajat EU:n alue ja rakennepolitiikan rahoitusmallista: ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva

Maakuntajohtajat kokoontuivat ministeri Lintilän kutsusta 9.9.2021 keskustelemaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta seuraavalle seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle. Rahoituksella tuetaan muun muassa pienten ja…

23.8.2021 | Tiedotteet

Digitukiviikolla puhutaan tulevaisuuden supervoimasta 

Toista kertaa järjestettävällä Digitukiviikolla halutaan lisätä keskustelua tulevaisuuden supervoimista eli arjen digitaidoista. 30.8.-3.9.2021 pidettävä teemaviikko kannustaa jokaista meistä kehittämään digitaitojamme. Monipuolisesta…

20.8.2021 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hanke on käynnistynyt

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt hankkeen, jossa laaditaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta yhdessä sidosryhmien kanssa. Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka…