Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

31.1.2023 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan JTF-treffit hanketoimijoiden verkostoitumiseen ja hankeideointiin

Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota hanketoteuttajille mahdollisuus verkostoitua, pohtia yhdessä oikeudenmukaiseen siirtymään liittyviä kehittämistarpeita sekä ideoida yhteisiä ryhmähankkeita. Lisäksi luvassa on tietoa…

23.1.2023 | Tapahtumat

Moninaista työelämää rakentamassa -webinaari

Ratkaisuja osaajapulaan pohjalaismaakunnissa Koulutus ja työelämä ovat Suomessa jakautuneet voimakkaasti sukupuolen ja etnisen taustan mukaan. Miten tämä vaikuttaa pohjalaismaakuntien elinvoimaan ja…

10.1.2023 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta

Katsaus ohjelmakauden 2021−2027 toimeenpanoon  Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahasto plussan ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hanketuet   Etelä-Pohjanmaan liiton toinen EAKR-haku päättyi 9.12.2022. Rahoitusta…

21.12.2022 | Tiedotteet

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on hyväksytty – hankerahoitus käyntiin alkuvuonna

Euroopan komissio on hyväksynyt oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Toimeenpano…

14.12.2022 | Ajankohtaista

Toinen EAKR-haku päättyi 

Hankerahoituksen kysyntä vilkasta  Järjestyksessään toinen Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku päättyi 9.12.2022. Määräaikaan mennessä saapui 33 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 18 hankekokonaisuuteen.…