Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

30.11.2023 | Ajankohtaista

Toimenpidesuunnitelma Etelä-Pohjanmaan mielikuvan kehittämisestä on julkaistu

Etelä-Pohjanmaan liitto on julkaissut toimenpidesuunnitelman maakunnan mielikuvan kehittämisestä. Suunnitelman sisältämät kymmenen toimenpide-ehdotusta perustuvat keväällä 2023 teetettyyn imago- ja tunnettuustutkimukseen, joka kartoitti…

1.11.2023 | Ajankohtaista

AKKE- ja AIKO-rahoitusta haettavana

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusten määräaikaisen haun. Hakemuksia…

27.10.2023 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 27.10.2023

Etelä-Pohjanmaalle lähes 14 miljoonaa euroa alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta vuonna 2024 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää vuosittain EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen…

16.10.2023 | Ajankohtaista

EAKR-haku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut vuoden 2023 ensimmäisen EAKR-hakujakson 16.10.2023. Hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 5.12.2023 saakka. Haettavana on yhteensä noin 3,1 miljoonaa…

13.10.2023 | Ajankohtaista

JTF-haku kuntien perusrakenteen investointihankkeille

Etelä-Pohjanmaan liitto avaa JTF-haun kuntien ja kuntayhtymien toteuttamille, yritysten toimintaedellytyksiä tukeville, perusrakenteen investointihankkeille 16.10.2023. Hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 5.12.2023 saakka. Haettavana…