Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

19.4.2021 | Tiedotteet

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 19.4.2021

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman. Päivitetyn suunnitelman tavoitteena on vastata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteisiin.…

31.3.2021 | Kynäälyjä-BLOGI

Hankerahoituksen uusia tuulia

Olen aloittanut hankkeiden rahoittajatehtävissä Etelä-Pohjanmaan liitossa helmikuun alussa. Jotkut ehkä muistavat, että olen ollut näissä samoissa tehtävissä liitossa aiemminkin. Tässä välissä…

29.3.2021 | Ajankohtaista

Komissaarin kyselytunti – Osa 1: Koronakriisi ja EU:n elpymissuunnitelma

Euroopan unionin (EU) kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen teki virtuaalisen maakuntavierailun Etelä-Pohjanmaalle tiistaina 23.3.2021. Vierailu koostui kahdesta osasta: kouluvierailusta ja…

16.3.2021 | Ajankohtaista

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierroksella

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi…

16.3.2021 | Ajankohtaista

REACT-EU -välineen EAKR-hankerahoitusta haettavana 7.5.2021 saakka

REACT-EU -toimenpiteet on hyväksytty lisäyksenä Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ohjelmakaudelle 2014 – 2020 mahdollistamaan rahoituksen suuntaamista koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. Etelä-Pohjanmaan liiton kautta…