Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

20.9.2022 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Kurikan kaupungin alueelle

Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Kurikan kaupungin alueelle. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon…

14.9.2022 | Ajankohtaista

Hankerahoituksessa vilkas ajanjakso

Etelä-Pohjanmaan liitossa tapahtuu tällä hetkellä paljon kehittämisen ja rahoituksen vastuualueella. Hankehaut ovat käynnistyneet vilkkaasti, ja käytettävissä on monenlaisia rahoitusvälineitä. Alla kerrotaan…

2.9.2022 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 2.9.2022

Uuden EU-ohjelmakauden ohjelmat käynnistyvät vaiheittain  Alkaneella kaudella Etelä-Pohjanmaalla on käytettävissä runsaasti rahoitusta yleisiin kehittämishankkeisiin ja yritysten hankkeisiin. Rahoitushaut ovat alkaneet osassa…

11.8.2022 | Ajankohtaista

SAVE THE DATE Ilmastotekoja yhdessä -ilmastoseminaari 7.10.2022

Perjantaina 7.10.2022 järjestetään Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien ilmastoseminaari Härmän kylpylässä. Seminaarissa pääset kuulemaan ajankohtaista tietoa ja mielenkiintoista keskustelua kuntien ilmastotyöhön…

2.6.2022 | Kynäälyjä-BLOGI

Etelä-Pohjanmaa seuraavalle levelille

Kenellekään Etelä-Pohjanmaan liiton tiedotusta seuraavalle ei toivon mukaan ole jäänyt epäselväksi, että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) uuden ohjelmakauden hankerahoitusta voi nyt viimeinkin…