Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

29.11.2021 | Ajankohtaista

Avoin työpaikka: Kehittämisasiantuntija

Haemme joukkoomme määräaikaista kehittämisasiantuntijaa ajalle 1.2.2022-31.12.2025. Kehittämisasiantuntija sijoittuu kehittäminen ja rahoitus -tehtäväalueelle. Kehittämisasiantuntijan pääasiallinen tehtävä on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen…

9.11.2021 | Ajankohtaista

Uuden ohjelmakauden infotilaisuus 23.11.2021 (Länsi-Suomi)

Aika:          Tiistai 23.11.2021 klo. 12.00 –15.30 Paikka:      Teams-etäyhteyden avulla, linkki jaetaan ilmoittautuneille Tilaisuus on avoin kaikille Länsi-Suomen hanketoimijoille ja muille…

9.11.2021 | Kynäälyjä-BLOGI

Maakunnan hankerahat hyötykäyttöön

Pitkään odotettu päätös EU:n hankerahojen maakunnittaisesta jaosta saatiin syyskuun lopulla. Etelä-Pohjanmaalle se tarkoittaa aluekehitysrahoituksen merkittävää kasvua vuosina 2021–2027. Oleellista valtioneuvoston päätöksessä…

8.11.2021 | Ajankohtaista

Kansallista AKKE-rahoitusta haettavana

Maakunnan liittojen kehittämishankerahoitusta ohjaava lainsäädäntö on uudistunut syksyllä 2021. Uuden rahoituslain sekä rahoitus- ja tukikelpoisuusasetuksen myötä esimerkiksi hankkeissa käytettäviin kustannusmalleihin tuli…

8.11.2021 | Ajankohtaista

Uudet luottamushenkilöt pohtivat Huomisen lakeutta

Huomisen lakeus–Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa on työstetty lähes kahden vuoden ajan. Työhön on osallistunut satoja eteläpohjalaisia. Prosessi lähestyy maaliviivaa ja strategialuonnos on ollut…