Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

23.5.2022 | Tiedotteet

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma käyntiin 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA) Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma on hyväksytty komissiossa ja ohjelman toimeenpano on päässyt käyntiin.  Hankehaut…

11.5.2022 | Ajankohtaista

EAKR-hankehaku on auki

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut EAKR-hankehaun. Haussa on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot hakuajoista, hakujen painopisteistä ja tavoitteista näet EURA-järjestelmässä julkaistusta…

20.4.2022 | Ajankohtaista

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma käynnistymässä

Uusi ohjelmakausi on tämän tämänhetkisen arvion mukaan käynnistymässä toukokuun alussa. Hakuilmoitusten julkaisu on mahdollista EURA2021 -järjestelmässä aikaisintaan viikolla 18. − Etelä-Pohjanmaan…

20.4.2022 | Ajankohtaista

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta haettavana

Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettiin maaliskuun lopussa yhteensä 1,677 miljoonaa euroa kansallista aluekehittämisrahaa, eli niin sanottua AKKE-rahoitusta. Kyseessä on tavanomaiseen tasoon nähden poikkeuksellisen…

31.3.2022 | Kynäälyjä-BLOGI

Vipuvartta tarjolla menestyvälle Etelä-Pohjanmaalle

Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyydestä, ruuantuotannosta, provinssirokista, koskenkorvasta, Duudsoneista, pandoista, painista, pesäpallosta, kyläkaupasta, uhosta, periksiantamattomuudesta ja ittellisyydestä. Monille nämä esimerkkinä mainitut asiat nousevat…