Aluekehitys

Kukkaniityn taustalla näkyy tehtaan piippu.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kokonaisuudesta. Valmistelemme niin pitkän tähtäimen strategisia suunnitelmia kuin lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia.

Työstämme suunnitelmat ja ohjelmat laajassa kumppanuudessa maakunnan toimijoiden kanssa, joten toiminnan pohjana on maakunnan yhteinen tahtotila tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa Etelä-Pohjanmaan kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja osaamista sekä saavutettavuutta ja ympäristöä.

Ohjelmatyö perustuu kauaksi kurkottavaan tulevaisuustyöhön, johon kuuluu laaja aluekehittämisen tilannekuvan analysointi. Tilannekuvasta ja maakunnan kehittämisen tavoitteista johdettuja keskustelukysymyksiä käydään vuosittain läpi ministeriöiden kanssa järjestettävissä aluekehittämisen keskusteluissa.

Ohjelmatyön lisäksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. Käytössämme on sekä kansallista että EU:n rakennerahastorahoitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten Leader-ryhmien kanssa, jotka myös myöntävät rahoitusta alueellisille ja paikallisille hankkeille. Tarvittaessa ohjaamme hanketoimijoita eteenpäin eri rahoituslähteisiin. Muita konkreettisia kehittämistoimia ovat vaikuttaminen valtakunnan ja EU-tason päätöksentekoon sekä näihin liittyvä edunvalvonta.

Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitamme maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Ajankohtaista

5.4.2024 | Tapahtumat

Kysy kaavasta! – Maakuntakaavan esittelytilaisuus Vimpelissä

Tervetuloa kuulemaan ja keskusteleman Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta torstaina 25.4. klo 17–19 Kysy kaavasta! -tilaisuuteen Vimpelin kunnantalolle. Tilaisuudessa Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavan valmistelijat esittelevät…

4.3.2024 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan toinen JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille

Etelä-Pohjanmaan toinen JTF-haku on 4.3.-12.4.2024.

23.2.2024 | Tiedotteet

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 23.2.2024

Teuvan ilmastoviisas liiketoiminnan keskittymä etenee Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee suurimmat Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeet. Yhteistyöryhmä puolsi tänään…

22.2.2024 | Kynäälyjä-BLOGI

Valtioneuvosto – Etelä-Pohjanmaa vaatii oikeudenmukaisuutta

Eurooppa on sumuisessa tilanteessa ja tulevaisuus näyttää epävakaalta. Talous on taantumassa ja toistaiseksi merkkejä pikaisesta elpymisestä ei ole. Koemme Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoelämän…

21.2.2024 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan valtiontukialueet vaarassa alentua – toteutuessaan kohtuuton isku elinkeinoelämälle

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 21.2.2024 esityksen Suomen aluetukikartan muuttamisesta. Esityksen mukaan kaikki Etelä-Pohjanmaan tällä hetkellä perustasoa korkeammiksi luokiteltavat tukialueet alennettaisiin. Käytännössä…