Alueidenkäyttö ja liikenne

Ilmakuva lakeusmaisemasta, jossa peltojen keskellä virtaa joki
Kuva: Olli Hietakangas

Alueidenkäytön ja liikenteen tehtäväalueella suunnittelemme maakuntamme tulevaisuutta maankäyttökysymysten ja liikenteen osalta. Tehtävämme on yhteensovittaa näiden teemojen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita sekä huomioida kaikessa suunnittelussa alueellinen, yli kuntarajojen ulottuva näkökulma.

Maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmätyön ja muiden alueellisten kehittämistehtävien kautta vaikutamme Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuteen kauaskantoisesti. Tavoitteenamme on, että Etelä-Pohjanmaa on tulevaisuudessakin elinvoimainen, kilpailukykyinen ja asuinoloiltaan houkutteleva maakunta. Tehtävämme on vaikuttaa siihen, että maakuntaamme kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

Ajankohtaista

13.1.2021 | Kynäälyjä-BLOGI

Miten aluettamme käytetään 2050

Tulevaisuuteen kurkistelu on kiehtova laji. Olen siinä suhteessa onnekas, koska tulevaisuustyö on yksi Etelä-Pohjanmaan liiton leipälajeista. Alueemme kehityksen ohella pohdimme työksemme…

16.12.2020 | Ajankohtaista

Liikennejärjestelmäsuunnittelu kehittyy ja uudistuu

Jokaisella on mielipide liikenteestä. Miten teillä tulisi ajaa, millaisilla ajoneuvoilla siellä kuuluisi tai ei kuuluisi ajaa, mitä mikin liikkumismuoto saisi maksaa ja niin edelleen. Mutta kun tulee…

16.12.2020 | Ajankohtaista

Ympäristöministeriön tuulivoima-avustus vauhdittaa pohjalaismaakuntien energiantuotantoselvityksiä

Energiasektorin voimakas murros ja irrottautuminen fossiilisista polttoaineista koskettaa muiden ohella myös kaikkia pohjalaismaakuntia. Tavoitteet esimerkiksi turpeen energiakäytön vähentämisestä haastavat maakuntamme energiantuotantosektorin…

7.12.2020 | Tiedotteet

Palveluliikenteen uudistettu konsepti voisi elvyttää hiipuneen joukkoliikenteen

Etelä-Pohjanmaan liitto toteutti Lapualla elo-syyskuun aikana projektin, jossa selvitettiin, voitaisiinko kunnan tilaamat ja rahoittamat kuljetuspalvelut järjestää kokonaan tai osittain kutsupohjaisesti palveluliikennettä…