Alueidenkäyttö ja liikenne

Ilmakuva lakeusmaisemasta, jossa peltojen keskellä virtaa joki
Kuva: Olli Hietakangas

Alueidenkäytön ja liikenteen tehtäväalueella suunnittelemme maakuntamme tulevaisuutta maankäyttökysymysten ja liikenteen osalta. Tehtävämme on yhteensovittaa näiden teemojen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita sekä huomioida kaikessa suunnittelussa alueellinen, yli kuntarajojen ulottuva näkökulma.

Maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmätyön ja muiden alueellisten kehittämistehtävien kautta vaikutamme Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuteen kauaskantoisesti. Tavoitteenamme on, että Etelä-Pohjanmaa on tulevaisuudessakin elinvoimainen, kilpailukykyinen ja asuinoloiltaan houkutteleva maakunta. Tehtävämme on vaikuttaa siihen, että maakuntaamme kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

Ajankohtaista

19.4.2021 | Tiedotteet

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 19.4.2021

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman. Päivitetyn suunnitelman tavoitteena on vastata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteisiin.…

16.4.2021 | Ajankohtaista

Avoin työpaikka: Projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnan valmiuksia ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä parantaa…

16.4.2021 | Ajankohtaista

Laajakaistarakentamisen edellytyksiä on tuettava maaseutualueilla

Maaseutualueiden laajakaistarakentamisessa haasteena on kaupallisten operaattoreiden kiinnostuksen puute. Ratkaisuna ovat olleet kuntaomisteiset yhtiöt, joiden pääomittaminen on nostanut kunnille tulevia kustannusvastuita laajakaistarakentamisessa.…

22.3.2021 | Tiedotteet

Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä-liikennekäytävän suunnittelu liikkeelle

Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa käynnistämässä hankearvioinnin valtatielle 18 Alavuden ja Jyväskylän väliselle osuudelle. Väyläviraston rahoittamassa hankearvioinnissa määritellään koko…

16.2.2021 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on valmistunut ja parhaillaan lausuttavana. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan pitkän tähtäimen liikenteen monialainen kehittämispolku.  Uudessa suunnitelmassa on pyritty edeltäjiään vahvemmin huomioimaan kaikki…