Alueidenkäyttö ja liikenne

Ilmakuva lakeusmaisemasta, jossa peltojen keskellä virtaa joki
Kuva: Olli Hietakangas

Alueidenkäytön ja liikenteen tehtäväalueella suunnittelemme maakuntamme tulevaisuutta maankäytön ja liikennejärjestelmän osalta. Tehtävämme on yhteensovittaa näiden teemojen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita sekä huomioida kaikessa suunnittelussa alueellinen, yli kuntarajojen ulottuva näkökulma.

Maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmätyön ja muiden alueellisten kehittämistehtävien kautta vaikutamme Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuteen kauaskantoisesti. Tavoitteenamme on, että Etelä-Pohjanmaa on tulevaisuudessakin elinvoimainen, kilpailukykyinen ja asuinoloiltaan houkutteleva maakunta. Lisäksi tavoitteenamme on, että maakuntaamme kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

Ajankohtaista

8.10.2021 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan liitto: laajakaistarakentamisen kuntien maksuosuudet poistettava

Etelä-Pohjanmaan liitto perää laajakaistarakentamisen kuntien maksuosuuksien poistamista. Asia nostetaan esiin liikenne- ja viestintäministeriölle toimitetussa lausunnossa. Maakuntien liitoilta on pyydetty lausuntoa hallituksen…

7.10.2021 | Tiedotteet

Suomen maakuntajohtajat kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta: Ehjää ei pidä korjata

Maakuntajohtajat esittävät, että kaavoitus- ja rakentamislakia koskeva valmistelu keskeytetään kokonaan. Lakiluonnosta ei ole mahdollista viedä eteenpäin nykymuotoisena tilanteessa, jossa valmistelu on…

30.9.2021 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaa tyytyväinen alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevaan rahanjakopäätökseen

Valtioneuvosto on 30.9.2021 tehnyt kauan odotetun päätöksen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021‒2027 koskevasta alueellisesta rahanjaosta. Alue- ja rakennepolitiikan rahastoja ovat Euroopan…

29.9.2021 | Tiedotteet

Kuulutus: maakuntastrategia ja maakuntaohjelman ympäristöselostus asetetaan nähtäville

Etelä-Pohjanmaan liitto asettaa Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 29.9.–31.10.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävillä pito toteuttaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista…

2.9.2021 | Tiedotteet

Länsi-Suomen maakuntajohtajat korostavat alueensa liikenteellistä asemaa ja kasvupotentiaalia

Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto Väyläviraston investointiohjelmasta Valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2021-2032 (Liikenne12) on Länsi-Suomen suuralueen erityispiirteiden kuvaus. Siinä painottuvat verkottuneisuus kansallisesti ja kansainvälisesti…