Alueidenkäyttö ja liikenne

Ilmakuva lakeusmaisemasta, jossa peltojen keskellä virtaa joki
Kuva: Olli Hietakangas

Alueidenkäytön ja liikenteen tehtäväalueella suunnittelemme maakuntamme tulevaisuutta maankäytön ja liikennejärjestelmän osalta. Tehtävämme on yhteensovittaa näiden teemojen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita sekä huomioida kaikessa suunnittelussa alueellinen, yli kuntarajojen ulottuva näkökulma.

Maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmätyön ja muiden alueellisten kehittämistehtävien kautta vaikutamme Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuteen kauaskantoisesti. Tavoitteenamme on, että Etelä-Pohjanmaa on tulevaisuudessakin elinvoimainen, kilpailukykyinen ja asuinoloiltaan houkutteleva maakunta. Lisäksi tavoitteenamme on, että maakuntaamme kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

Ajankohtaista

23.5.2022 | Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyötä vauhditetaan hankkeen avulla

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt hankkeen, jossa tarjotaan asiantuntija-apua Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa käydään tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa ja järjestetään teemaan…

25.4.2022 | Tiedotteet

Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta Etelä-Pohjanmaalle

Etelä-Pohjanmaalle on valmistunut ilmasto- ja kiertotaloustiekartta, joka toimii apuvälineenä maakunnan ilmastotyössä ja tukee erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset…

20.4.2022 | Ajankohtaista

Missä mennään maakuntakaavan valmistelussa?

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadinnan alkuvaiheeseen kuuluva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022. OAS keräsi ennätysmäärän palautetta, 111 kappaletta, asukkailta, yrityksiltä,…

30.3.2022 | Ajankohtaista

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma on toimitettu ministeriöön

Etelä-Pohjanmaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma on toimitettu ministeriöön. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten…

11.3.2022 | Tiedotteet

Vaasan, Seinäjoen ja Jyväskylän välisissä yhteyksissä on runsaasti kehitettävää 

Tavoitteena vahva panos koko yhteysvälin raideliikenteen ja sen palveluiden kehittämiseen  Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liittojen sekä alueen kuntien ja elinkeinoelämän yhteinen…