Alueidenkäyttö ja liikenne

Ilmakuva lakeusmaisemasta, jossa peltojen keskellä virtaa joki
Kuva: Olli Hietakangas

Alueidenkäytön ja liikenteen tehtäväalueella suunnittelemme maakuntamme tulevaisuutta maankäytön ja liikennejärjestelmän osalta. Tehtävämme on yhteensovittaa näiden teemojen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita sekä huomioida kaikessa suunnittelussa alueellinen, yli kuntarajojen ulottuva näkökulma.

Maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmätyön ja muiden alueellisten kehittämistehtävien kautta vaikutamme Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuteen kauaskantoisesti. Tavoitteenamme on, että Etelä-Pohjanmaa on tulevaisuudessakin elinvoimainen, kilpailukykyinen ja asuinoloiltaan houkutteleva maakunta. Lisäksi tavoitteenamme on, että maakuntaamme kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

Ajankohtaista

29.11.2023 | Tiedotteet

Länsi-Suomi on väylä maailmalle – päärata ja valtatiet turvaavat koko maan huoltovarmuuden

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma on valmistunut. Alueen liikennejärjestelmää tulee kehittää siten, että Länsi-Suomen tie- ja rataverkon pääväyliä priorisoidaan. Pääväylien avulla varmiste-taan Suomen…

28.11.2023 | Kynäälyjä-BLOGI

Ilmastotekoja yhdessä -seminaarin antia

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien yhteisessä ilmastoseminaarissa Härmän kylpylässä 3.11. käsiteltiin ilmastopolitiikkaa, sopeutumista ja energiaratkaisuja. Seminaari järjestettiin toista kertaa ja siitä…

3.11.2023 | Tiedotteet

Pohjalaiskunnat kokoontuivat jälleen ilmastokysymysten äärelle

Toista kertaa järjestettävässä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien ilmastoseminaarissa kokoonnuttiin jälleen keskustelemaan kuntien työstä ilmastonmuutoksen hillitsijöinä. Tämän vuoden seminaarissa katseet kohdistuivat…

24.10.2023 | Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan ilmastonmuutoksen riskianalyysityö käynnistyy

Etelä-Pohjanmaalla laaditaan ilmastonmuutoksen riskianalyysi ja kuntakohtaiset riskikortit. Analyysi kartoittaa alueen merkittävimmät ilmastoriskit ja niiden edellyttämät sopeutumistoimenpiteet. Kunnat voivat hyödyntää yksilöityjä riskikortteja…

25.9.2023 | Tiedotteet

Valtatien 19 kehittämistä jatkettava

Tänään on juhlapäivä kaikille valtatien 19 käyttäjille: Valtatien Seinäjoki-Lapua-kehittämishankkeen 1. vaiheen avajaisjuhlallisuuksia vietetään liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla. Valtatie 19…