Maakuntasuunnitelma ja –ohjelma

Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma ohjaavat alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja.

Henkilö sovittaa yhteen palapelin palasia

Maakuntasuunnitelma

Maakuntasuunnitelmassa määrittelemme vuoteen 2050 saakka ulottuvan maakunnan kehittämisen vision ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Suunnitelman laatimista olemme pohjustaneet laajalla skenaariotyöllä, tulevaisuusdialogilla, työpajoilla ja esimerkiksi nuorille suunnatulla tarinakilpailulla. Skenaariot valmistuivat keväällä 2020.

Valmistelemme uuden maakuntasuunnitelman yhteisessä prosessissa maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian kanssa. Maakuntasuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on maakunnan kehittämistahdon ilmaus. Sen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan toimijoiden yhteistä kehittämisnäkemystä ja suunnata kehittämisresursseja strategisiin kohteisiin. Maakuntaohjelma on pohjana valtionhallinnon eri ministeriöiden kanssa käytäville aluekehittämisen keskusteluille.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 24.8.2020. Siinä kuvataan ohjelman valmisteluprosessi ja kerrotaan, kuinka valmisteluprosessiin ja ohjelman sisältöön voi vaikuttaa sekä miten ohjelman vaikutuksia arvioidaan.

Maakuntaohjelman 2022–2025 hyväksymiskäsittely maakuntavaltuustossa on joulukuussa 2021.

Maakuntaohjelmaprosessia on pohjustanut myös maakuntaohjelman 2018–2021 arviointityö ja siihen liittyvät suositukset. Arviointityö toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan kanssa.