Maakuntastrategia

Uuden maakuntastrategian valmistelu käynnistyy

Maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu ja ohjaa alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntastrategia määrittelee maakunnan pitkän tähtäimen strategiset tavoitteet vuoteen 2050 saakka. Se sisältää maakunnan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet vuosille 2026–2029 eli maakuntaohjelman. Osana Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa asiakirja määrittää myös älykkään erikoistumisen painotuksia ja valintoja, jotka edistävät elinkeinoelämän uudistumista. Strategiaan sisältyy lakisääteinen maakuntaohjelmaosion arvioituja vaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.

Maakuntahallitus on käynnistänyt valmistelun virallisesti hyväksymällä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 18.6.2024. Siinä kuvataan ohjelman valmisteluprosessi ja kerrotaan, kuinka valmisteluprosessiin ja ohjelman sisältöön voi vaikuttaa sekä miten ohjelman vaikutuksia arvioidaan.

Pitkän tähtäimen strategiset linjaukset

Strategian laadinta alkaa määrittelemällä vuoteen 2050 saakka ulottuva maakunnan kehittämisen visio ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Suunnitelman laatimista pohjustamme päivittämällä maakunnan skenaariot. Päivitys valmistuu alkusyksyllä 2024.

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelman tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan toimijoiden yhteistä kehittämisnäkemystä ja suunnata kehittämisresursseja strategisiin kohteisiin. Maakuntaohjelma on pohjana valtionhallinnon eri ministeriöiden kanssa käytäville aluekehittämisen keskusteluille. Maakuntaohjelmaa työstetään vuoden 2025 alkupuoliskolla.

Henkilö sovittaa yhteen palapelin palasia