Hankinnat

Etelä-Pohjanmaan liiton avoimet hankinnat

Tällä sivulla voit tutustua Etelä-Pohjanmaan liitossa käynnissä oleviin avoimiin hankintoihin ja tarjouspyyntöasiakirjoihin. Lisäksi vastaamme täällä tarjouspyyntöihin liittyviin kysymyksiin.


Etelä-Pohjanmaan ilmastonmuutoksen riskianalyysi

Tarjouspyyntö 22.8.2023

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne Etelä-Pohjanmaan ilmastonmuutoksen riskianalyysityöstä. Hankinnan tavoitteena on ennakoida ilmastonmuutoksen alueellisia riskejä sekä
parantaa ja tukea maakunnan ja sen kuntien valmiuksia varautua ja sopeutua
muuttuvaan ilmastoon. Tarjouspyyntö on julkaistu myös julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.

Euroopan unionin osa-rahoituksen logo

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan referenssit on oltava vastaavista tehtävistä. Onko mahdollista saada tarkempi kuvaus siitä, minkä tyyppiset ilmasto- ja riskiaiheiset selvitykset tai muut työt olisivat tulkittavissa tarjouspyynnön sisältöä vastaaviksi tehtäviksi. Pitääkö referenssien liittyä ilmastoriskeihin vai kelpaavatko referensseiksi riskitarkastelua laajemmat ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja varautumiseen liittyvät työt?
Vastaus: Referensseiksi kelpaavat riskitarkastelua laajemmat ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja varautumiseen liittyvät työt. 

Kysymys: Tarjouspyynnössä on kaksi työpajatilaisuutta paikan päällä. Kuinka monta osallistujaa työpajoissa on arviolta?
Vastaus: Työpajojen kohderyhmänä on Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotalousryhmän jäsenorganisaatiot, joita on 38. Oletettavasti työpajojen osallistujamäärä on siten alle 50, mutta tätä on vaikea ennakoida tarkasti.

Kysymys: Tarjouspyynnössä on 4 ohjausryhmän kokousta, joihin konsultti osallistuu. Tarkoittaako tämä paikan päällä, vai voidaanko ohjausryhmän kokouksia pitää etäyhteyksin? Entä Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -ohjausryhmän esittelytilaisuus?
Vastaus: Ohjausryhmän kokouksiin voi osallistua etänä kuten myös ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hankkeen tilaisuuteen.

Kysymys: Voitteko tarkentaa kuntakohtaisen tarkastelun tavoiteltua tarkkuustasoa osioissa c ja e? Odotetaanko esimerkiksi jokaisen kunnan alueelta riskikarttoja ja/tai jokaiselle kunnalle toimenpidesuosituksia?
Vastaus: Etelä-Pohjanmaan ja sen kuntien keskeisimpiä ilmastoriskejä ja haavoittuvuuksia (osio c) ja maakuntaa ja kuntia koskevia suosituksia toimenpiteiksi (osio e) tarkastellaan myös kuntakohtaisesti. Toimenpidesuosituksia pyritään löytämään jokaiselle kunnalle. Riskikarttojen laatiminen kuntakohtaisesti ei ole välttämätöntä jokaisen kunnan osalta, vaan riskien tunnistamisessa voidaan käyttää muita menetelmiä.

Kysymys: Voiko tarjoukseen sisällyttää optioita?
Vastaus: Kyllä voi.