Laajakaista-asioissa kannattaa aktivoitua nyt


Kaivinkone kaivaa uraa laajakaistakaapelille.

Laajakaistan saatavuus on Etelä-Pohjanmaalla merkittävästi heikompaa kuin maassa keskimäärin kattaen vuoden 2019 lopussa 40 prosenttia maakunnan kotitalouksista, kun koko Suomen keskiarvo oli 64 prosenttia. Nyt Etelä-Pohjanmaalla on ryhdytty toimeen valokuiturakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Asian edistämiseksi on käynnistetty monipuolisesti hanketoimintaa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan liitossa on käynnissä laajakaistakiihdytys-hanke, jonka tavoitteena on edistää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista. 

‒ Päätavoitteenamme on edistää vähintään 100 Mbit/s-laajakaistayhteyksien rakentamista ja sitä kautta parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, asukkaiden etätyömahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita, kertoo projektipäällikkö Tapani Tarri Etelä-Pohjanmaan liitosta. 

Etelä-Pohjanmaalla toimivilla Leader-ryhmillä on myös erityisesti kylien laajakaistayhteyksien parantamiseen keskittyvää hanketoimintaa. 

‒ Haluamme tavoittaa erityisesti ne alueet, joissa valokuituverkon kattavuus on huono. Tavoitteenamme on saada valokuitu mahdollisimman monen eteläpohjalaisen yrityksen ja asukkaan saataville, tietoverkkoasiantuntija Mikko Ojainväli sanoo. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut verkkosivuillaan kyselyn, jossa maakunnan asukkaat voivat vinkata tietoverkon katvealueista. Tarri lupaa, että sopivien kontaktien löytyessä liitto voi toimia myös välikätenä ja välittää vastaajille tiedoksi sopivia kontakteja asian edistämiseksi. Kysely löytyy osoitteesta https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/laajakaista-asiat.

Kuituputkea kaivetaan maahan.

Rahoitusta voi hakea useasta lähteestä 

Hanketoimijat haluavat muistuttaa, että rahoituksen hakemisessa kannattaa aktivoitua nyt. Esimerkiksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettaville kyläverkkojen laajakaistainvestoinneille on luvassa 16 miljoonaa euroa. 

‒ Kesäkuun puolivälissä päättyneellä hakukierroksella Etelä-Pohjanmaalta jätettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan vain kaksi hakemusta. Onneksi rahoituksesta on tulossa tänä vuonna vielä toinen hakukierros, jonka hakuaika päättyy 30.9.2021. Tukea voivat hakea esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, osuuskunnat, kunnat ja paikallisoperaattorit, selvittää Ojainväli. 

Lisäksi laajakaistayhteyksien kehittämishankkeiden tukirahoitusta on haettavissa viisi miljoonaa euroa Liikenne ja Viestintäministeriön hallinnoimasta laajakaistatukiohjelmasta. 

‒ Myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittämiseen ja huippunopeiden yhteyksien kehittämiseen on todennäköisesti tulossa 50 miljoonaa euroa, Tarri lisää. 

Sekä Etelä-Pohjanmaan liiton että Leaderin hankkeiden henkilöstöltä voi tiedustella lisää erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. 

Faktaa 

Etelä-Pohjanmaan laajakaistakiihdytys -hanke  

  • Hanketta toteuttaa Etelä-Pohjanmaan liitto, ja se on rahoitettu Alueellisen kehittämisen määrärahoituksella (AKKE)  
  • Hanke kestää 31.05.2022 saakka. 
  • Projektipäällikkönä työskentelee Tapani Tarri. 

Vauhtia valokuituun -hanke 

  • Hanketta toteuttavat Leader Aisapari, Leader Kuudestaan, Leader Liiveri ja Leader Suupohja  
  • Hanke on saanut rahoituksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta, ja se kestää vuoden 2022 loppuun saakka. 
  • Hankkeeseen tietoverkkoasiantuntijoiksi on palkattu Mikko Ojainväli ja Heikki Pellonpää. 

Lisätietoja: 

Etelä-Pohjanmaan laajakaistakiihdytys -hanke 
Projektipäällikkö 
Tapani Tarri 
puh. 040 6412 866 
tapani.tarri@etela-pohjanmaa.fi 

Leader Aisapari 
Tietoverkkoasiantuntija 
Heikki Pellonpää 
Puh. 040 186 7433 
heikki.pellonpaa@aisapari.net  
 
Leader Liiveri 
Tietoverkkoasiantuntija 
Mikko Ojainväli 
puh. 050 553 0997 
mikko.ojainvali@liiveri.net  

Kuvat: Lounea oy