Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 27.10.2023


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Etelä-Pohjanmaalle lähes 14 miljoonaa euroa alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta vuonna 2024

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää vuosittain EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen kohdentamisesta rahoittajaviranomaisille. Yhteistyöryhmä päätti tänään vuoden 2024 rahoituksesta, jonka jakamisesta maakunnassa vastaavat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. MYR linjasi alustavasti myös vuoden 2025 varojen kohdentamisesta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja saadaan maakuntaan ensi vuonna lähes 8,2 miljoonaa euroa. Summasta noin puolet kohdennetaan ELY-keskukselle, joka myöntää varoja pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeilla tuetaan pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, tuottavuutta, resurssiviisasta kasvua sekä TKI-toiminnan lisäämistä.

Toinen puoli EAKR-varoista kohdennetaan Etelä-Pohjanmaan liitolle, joka rahoittaa mm. kuntapohjaisten kehitysyhtiöiden, kuntien, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kehityshankkeita. EAKR-varoja on lisäksi luvassa Seinäjoen kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen toimeenpanoon.

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) varoja kohdentuu maakuntaan puolestaan noin kolme miljoonaa euroa vuonna 2024. Rahaston avulla tuetaan työllisyyden, osaamisen, osallisuuden ja lastensuojelun rakennemallien kehittämistä. Näiden varojen myöntämisestä vastaa kokonaisuudessaan ELY-keskus.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) varoja taasen on tulossa Etelä-Pohjanmaalle noin 2,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 JTF-rahoitus kohdennetaan ELY-keskuksen kautta pk-yritysten tukemiseen sekä liiton rahoittamiin hankkeisiin, joilla lievennetään energiaturpeesta luopumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia.

– Vuoden 2025 rahoituksen määrä on samaa kokoluokkaa kuin ensi vuonna. Rahoituksen jakautumisen on niin ikään kaavailtu noudattavan samoja linjoja molempina vuosina, mutta tilannetta tarkistetaan vuoden 2025 osalta ensi syksynä, aluekehitysjohtaja Heli Rintala täydentää.

Alue- ja rakennepolitiikan varojen käyttöä ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma, jonka toteuttaminen on Etelä-Pohjanmaalla hyvässä vauhdissa. Ohjelman mukaisia, Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvia tukipäätöksiä on tehty tähän mennessä noin 17 miljoonan euron edestä. Hakemuksia on lisäksi parasta aikaa käsittelyssä runsaasti.

Tukea turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvien haittojen lieventämiseen

MYR käsittelee suurimmat maakuntaan suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan mukaiset hankkeet. Yhteistyöryhmä näytti tänään vihreää valoa usealle hankkeelle, jotka etenevät seuraavaksi rahoittajaviranomaisten käsittelyyn.

Turvetuotannon vähentämisellä on Etelä-Pohjanmaalla laajoja haittavaikutuksia. Alueella tarvitaan yritystoiminnan uudistamista ja uutta yritystoimintaa, joiden luomiseen puolestaan tarvitaan uusia tietoja, taitoja ja teknologioita.

MYR hyväksyi tänään jatkovalmisteluun useita sellaisia hankkeita, joiden tavoitteena on lieventää turpeen vähentämisestä koituvia haittoja luomalla edellytyksiä aluetalouden uudistumiselle. Niin ikään käytöstä poistuvien turvealueiden mahdollista jatkokäyttöä selvittäviä hankkeita hyväksyttiin.

Lisätietoja:

  • Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.

Tiedote 27.10.2023 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta.