Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 24.1.2022


Puheenjohtajan nuija.

Heli Rintalasta Etelä-Pohjanmaan liiton aluekehitysjohtaja

Maakuntahallitus päätti valita Etelä-Pohjanmaan liiton aluekehitysjohtajan virkaan KTM Heli Rintalan ja varalle FL Heli Kurikan. Virka täytetään 1.2.2022 alkaen.

Rintala työskentelee tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkönä. Hän on hoitanut aluekehitysjohtajan viransijaisuutta vuosien 2014‒2021 välillä yhteensä lähes neljä vuotta

‒ Rintalalla on hakijoista ehdottomasti vahvin aluekehittämiskokemus. Lisäksi hän tuntee Etelä-Pohjanmaan alueen ja liiton aluekehittämistehtävät erinomaisesti. Hänellä on poikkeuksellisen syvää osaamista alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuudesta, EU-rahoituksen toimeenpanosta sekä siihen liittyvästä hallinnollisesta kokonaisuudesta, kertoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen. 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 16 henkilöä, joista seitsemän kutsuttiin haastatteluun.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638 ja hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910. 

TE-palveluiden siirtoa koskeva selvitys käyntiin

Maakuntahallitus päätti hyväksyä TE-palveluiden siirtoa koskevan selvityksen tekemisen Etelä-Pohjanmaan liiton alueella sekä osallistua selvityksestä koituviin kustannuksiin enintään 10 000 eurolla.

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja monipuolisuutta.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on linjannut, että palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä.

‒ Kuntien päätöksenteon pohjaksi on perusteltua tehdä selvitys, jossa kuvataan tarkemmin siirtyviä tehtäviä, arvioidaan järjestämisvastuun kriteerien mukaisia toteutusvaihtoehtoja ja organisoitumisvaihtoehtoja sekä tarvittavia henkilöstöresursseja, selvittää Peltola.

Selvityksessä on tarkoitus kuulla alueen kaikkia kuntia, otannalla alueen yrityksiä ja työnantajia sekä TE-palveluiden keskeisiä yhteistyötahoja. Tavoitteena on, että selvityksen pohjalta kunnilla olisi hyvät edellytykset tehdä järjestämisvastuun organisoimiseksi aluetta koskevat päätökset.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Sinisen Tien kehittämiselle selkeä tarve

Etelä-Pohjanmaan liitto kannattaa Sininen tie ry:n tavoitetta valtatien 16 jatkamisesta Kyyjärveltä Siilinjärvelle. Tieluokan muutoksella voidaan tavoitella merkittävämpää näkyvyyttä sekä tien hoidon parantamista.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa, että Sinisen Tien kehittämiselle on sekä matkailutienä että raskaan liikenteen poikittaisyhteytenä selvä tilaus. Tie on erityisesti Järvi-Pohjanmaalla toimiville yrityksille tärkeä logistinen reitti muun muassa rannikon satamiin, ja tie onkin valtatie Ylistaron ja Kyyjärven välisellä osuudella. Tien varrelta löytyy useita matkailukohteita muun muassa Lapualta ja Vimpelistä, ja se on alueen asukkaiden merkittävä työmatkaliikenteen väylä.

Suomen Sininen Tie ry:n tavoitteena on saada Sininen Tie Suomessa valtatieksi sen koko pituudelta siten, että Vaasasta Kyyjärvelle johtava valtatie 16 muutetaan Kyyjärveltä Siilinjärvelle ja aina Kuopioon saakka ulottuvaksi. Näin valtatieluokitus tien koko pituudelta täyttyisi.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, maakuntainsinööri Jani Palomäki, puh. 040 688 3187.