Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 25.4.2022


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Selvitys TE-palveluiden siirrosta kunnille valmistui

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Kuntien päätöksenteon pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liitto päätti tammikuussa hankkia selvityksen, jossa kuvataan tarkemmin siirtyviä tehtäviä, arvioidaan järjestämisvastuun kriteerien mukaisia toteutus- ja organisoitumisvaihtoehtoja sekä tarvittavia henkilöstöresursseja. Selvityksen on tehnyt yksikön päällikkö Jari Aaltonen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Tavoitteena on, että selvitystyön pohjalta kunnilla olisi hyvät edellytykset tehdä järjestämisvastuun organisoimiseksi aluetta koskevat päätökset sekä saavuttaa uudistukselle asetettavia tavoitteita.

Selvityksessä suositellaan, että järjestämisvastuun siirron valmisteluun laaditaan toimintasuunnitelma ja aikataulu. Lisäksi esitetään, että muutosprosessiin osallistetaan myös siirtyvien organisaatioiden johtoa ja henkilöstöä, jotta valmisteluprosessi varmistaa onnistuneen siirtymävaiheen ja henkilöstön sitoutumisen. Selvitys kannustaa myös työvoiman saatavuuden turvaamiseen tähtäävän maakunnallisen toimenpidesuunnitelman valmisteluun, mikä tukisi kuntien ja nykyisten työvoimaviranomaisten toimintaa.

Selvityksessä huomioidaan myös, että työvoima-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön rakentamisen valmistelu tulisi aloittaa välittömästi. Lisäksi tulisi määritellä yksityisten palveluntuottajien rooli kuntien työllisyyden hoidon ekosysteemissä.

− Kuntien järjestämisrakenteen ratkaisuissa kannattaisi odottaa hallituksen esityksen käsittelyä eduskunnassa syksyllä 2022. Lausunnolle lähtevä hallituksen esitys on virkamiesesitys. Jos järjestämisrakenteen kriteeristö muuttuu tai poistuu, saattaa se vaikuttaa järjestämisalueiden lukumäärään, Aaltonen muistuttaa.

Selvityksessä on kuultu alueen kaikkia kuntia, otannalla alueen yrityksiä ja työnantajia sekä TE-palveluiden keskeisiä yhteistyötahoja.

Lisätietoja: vt. maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638.

 Antti Saartenojasta innovaatiojohtaja

Maakuntahallitus päätti nimetä Etelä-Pohjanmaan liiton innovaatiojohtajan virkaan FT Antti Saartenojan 1.6.2022 lukien. Innovaatiojohtajan viran täyttäminen liittyy Etelä-Pohjanmaan liiton organisaatiouudistukseen. Saartenoja siirtyy virkaan suunnittelujohtajan tehtävästä.

Suunnittelujohtajan tehtävä julistetaan auki 26.4.2022 alkaen. Maakuntahallitus päätti nimetä vs. suunnittelujohtajaksi Mari Pohjolan siihen saakka, kun uusi suunnittelujohtaja ottaa viran vastaan.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910. 

Etelä-Pohjanmaalle Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta

Etelä-Pohjanmaalle on valmistunut ilmasto- ja kiertotaloustiekartta, joka toimii apuvälineenä maakunnan ilmastotyössä ja tukee erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet.

Ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa määritellään maakunnan toimintaympäristöön sopivat toimenpiteet ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä.

Tiekartan laadinnan tukena on toiminut asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia elinkeino-, tutkimus-, koulutusorganisaatioista sekä julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

Tutustu asiakirjaan (pdf)

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Esitykset korkeakoulusäätiön hallituksen jäseneksi

Maakuntahallitus päätti esittää Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäseneksi Sari Oja-Lipastia ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Satu Ylisiurua-Hemminkiä

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön tarkoituksena on edistää sellaista tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaa, opetusta ja tutkimusta, joka tapahtuu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella tai muuten vaikuttaa myönteisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan kehittymiseen. Säätiön asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.