Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta 5.6.2023


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen 

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2022 toimintamenot olivat 3 948 285 euroa ja toimintatulot 4 075 467 euroa. Liiton talousarvio vuodelle 2022 oli −212 452 euroa. Toteutunut tulos on noin 200 000 euroa arvioitua parempi, jolloin tulokseksi muodostuu 33 839 euroa. 

− Toimintatulot ja samalla myös menot olivat viime vuonna arvioitua suuremmat. Tämä johtui erityisen toimeliaasta vuodesta, jolloin tarvitsimme lisätyövoimaa muun muassa maakuntakaavoituksen ja kulttuurin kehittämistehtäviin. Toisaalta näihin tehtäviin saimme myös ulkopuolista rahoitusta ympäristöministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä, mikä näkyy tulopuolella, selvittää maakuntajohtaja Heli Seppelvirta.  

Maakuntavaltuusto hyväksyi myös Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomuksen sekä henkilöstökertomuksen. 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910. 

Etelä-Pohjanmaan huolena korkeakoulutuksen vähäiset aloituspaikat, työvoimapula sekä väestönkehitys 

Maakuntavaltuusto esitti kokouksessaan huolensa maakunnan väestönkehityksestä sekä osaavan työvoiman saatavuushaasteista. Pandemia, sota Ukrainassa, energian hinta, korkojen nousu ja inflaatio ovat aiheuttaneet epävarmuutta elinkeinoelämässä ja palkansaajien kulutuskäyttäytymisessä. Työvoimapula, rekrytointihaasteet ja työpaikkojen täyttämättä jääminen ovat merkittävä haaste maakunnalle. 

− Työllisyyden ja tuottavuuden kannalta merkittävä rakenteellinen ongelma on, että Etelä-Pohjanmaalla on yhä kaikkein vähiten korkeakoulupaikan vastaanottaneita suhteutettuna 15–24-vuotiaiden ikäryhmään. Ero muihin maakuntiin on kasvanut huomattavasti vuodesta 2010, Seppelvirta sanoo. 

Talouskasvu on Etelä-Pohjanmaalla jatkunut myönteisenä, joskin suhdanneodotukset elinkeinoelämässä ovat poikkeuksellisen matalat.  Työttömyys on pysynyt matalalla tasolla ja maakunnassa on ollut viime vuosina ollut kaikkein eniten avoimia työpaikkoja suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään. 

− Työmarkkinoiden kohtaantotilanne on maakunnassa poikkeuksellisen vinoutunut. Työvoimapula on laaja-alaista, ja se ulottuu ammattityövoimasta aina korkea-asteelle saakka, toteaa Seppelvirta. 

Innovaatiotoiminnan kannalta maakunnassa on pysyviä haasteita, mutta myös valonpilkahduksia. Yksityisen sektorin tutkimus- ja kehityspanostusten kasvu oli yli 20 prosenttia, eli 7,2 miljoonaa euroa, ja Etelä-Pohjanmaalle on suunnitteilla yli seitsemän miljardin euron arvosta tuulivoimapuistoja sekä teollisen mittaluokan aurinkovoimaloita.  

Etelä-Pohjanmaan pk-yritysvaltaisessa elinkeinoelämässä ja maakunnan metalli-, ruoka- ja puutuoteollisuudessa on huomattava potentiaali uudistumiselle ja kasvulle. Koulutustason nostaminen, innovaatiokyvykkyyden ja T&K-toiminnan edistäminen ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä tuottavuuskasvun aikaansaamiseksi.  

Maakuntavaltuusto kuuli kokouksessaan katsauksen innovaatiotoiminnan tilannekuvaan, jota on laadittu vuodesta 2017 saakka. Kokonaisuudessa tarkastellaan laajasti innovaatiotoiminnan panos/tuotos/vaikutus-indikaattoreita, joiden perusteella muodostetaan mahdollisimman ajantasainen tilannekuva. Pyrkimyksenä on kehityskulkuihin vaikuttaminen ja toimintaympäristön kehittäminen. 

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Miika Laurila, puh. 040 6603 733.