Ajankohtaista

30.03.2020

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Koronaviruksella on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Kokosimme alle tietoja siitä, mistä yritys voi hakea apua koronavirustilanteessa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön linkit

Kuvan lähde: https://twitter.com/TEM_uutiset/status/1243592349353197569

 

TEM on koonnut tietoa erikokoisille yrityksille muun muassa siitä, minne yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä poikkeustilanteessa.

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa »

 

Lisäksi TEM:n sivustolta löydät vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä yrittäjän kannattaa tehdä, jos koronavirus aiheuttaa vaikeuksia?
 • Mitä apua valtio tarjoaa yrityksille koronaviruksen aiheuttamissa vaikeuksissa?

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta  »

 

 

ELY-keskuksen linkit

 

Myös ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilta on saatavilla ajankohtaista tietoa lisärahoituksen lisäksi myös muista uusista tukipalveluista, rahoitusmahdollisuuksista ja toimintatavoista. 

 

 

Into Seinäjoen ja Seinäjoen Yrittäjien Kriisin yli -palvelu


Into Seinäjoki ja Seinäjoen Yrittäjät ovat koonneet voimansa yhteen ja auttaa yrityksiä koronan yli ja kohti uutta arkea. Ota yhteyttä ja lue lisäinfoa »

 

 

27.03.2020

Kulttuurialan apurahoja haussa – tavoitteena vastata koronakriisin aiheuttamaan ahdinkoon

Vauhdilla levinnyt koronakriisi koettelee erityisesti kulttuurialaa. Monet tekijät ovat menettäneet hetkessä toimeentulonsa jopa koko kevään ajalta ja pelkäävät perustellusti toimeentulonsa puolesta.
Kokosimme alle avoinna olevia tai pian aukeavia apurahahakuja, joiden kautta jaettava rahoitus on kohdennettu käsillä olevan kriisin vaikutusten taittamiseen.

 

Säätiöiltä ja ministeriöltä yhteensä miljoonien hätäapu kulttuurikentän ahdinkoon – rahoitus jaetaan Taiken kautta

Suuret suomalaiset säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus myöntävät yhdessä nopeaa tukea koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Korona-apuraha on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön työsuunnitelman mukaiseen taiteelliseen työskentelyyn, suunnitteluun ja/tai ammattitaidon ylläpitämiseen. Korona-apurahan suuruus on 3000 euroa, ja se on tarkoitettu 1,5 kuukauden työskentelyyn ajalla 1.5.–31.7.2020. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. Hakuaika: 1.4.2020–15.4.2020 klo 16.00. 

Taiteen edistämiskeskuksen sivuille »

 

Koneen Säätiö avaa taiteilijoille pikahaun kotiresidenssiin

Koneen Säätiöltä voi hakea kolmen kuukauden työskentelyapurahaa taiteilijaresidenssiin, joka tapahtuu taiteilijan omassa kodissa. Residenssi mahdollistaa uusien ideoiden kehkeytymistä ilman painetta teoksen tai projektin valmiiksi saattamiseen. Kolmen kuukauden mittainen kotiresidenssi sisältää kuukausiapurahan sekä verkkotyöalustan ajatusten jakamiselle. Kotiresidenssihaku aukeaa perjantaina 27.3.2020 ja päättyy sunnuntaina 5.4.2020 klo 16.

Koneen Säätiön sivuille »

 

Together Alone – avoin ohjelmahaku

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille. Haun tavoitteena on tukea taiteilijoiden toimeentuloa kriisitilanteessa ja edesauttaa kansainvälisen yhteistyön jatkumista. Instituutit hakevat taiteellisia projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Haku on avoin kaikille luovien alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammattitaiteilijoille, joiden kevään kalenterit tyhjenivät koronaepidemian takia. Instituutit tilaavat valituilta taiteilijoilta tai ryhmiltä projektin, jotka toteutuvat 30.6.2020 mennessä. Yksittäisen projektin Together Alone -rahoitus on 1 500 – 5 000 euroa.
Projektiehdotuksen voi lähettää käsiteltäväksi seuraaviin ajankohtiin mennessä:

1. Deadline ma 30.3. klo 16 mennessä
2. Deadline ma 20.4. klo 16 mennessä
3. Deadline ma 4.5. klo 16 mennessä

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit -sivustolle »

 

Luova Eurooppa -ohjelman hakuaikoihin pidennyksiä

Luova Eurooppa -ohjelman hakuaikoja on pidennetty koronavirustilanteesta johtuen. Uudet hakuajat ovat:

• Yhteistyöhankkeet Länsi-Balkanin kanssa, haku päättyy 28.4.2020
• Music Moves Europe: Co-creation and co-production, haku päättyy 30.4.2020
• Music Moves Europe: Music education and learning, haku päättyy 30.4.2020

 

Tilaa Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin uutiskirje sähköpostiisi: https://www.epliitto.fi/kulttuuri_uutiskirjeen_tilaus

26.03.2020

Kuntien viralliset väkiluvut julkaistu

Tilastokeskus julkaisi 24.3.2020 tiedot Suomen kuntien asukasluvusta 31.12.2019, eli niin sanotut viralliset väkiluvut.

Oheiseen taulukkoon on tuotu tiedot Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien asukasluvuista ja 70 vuotta täyttäneiden asukkaiden määristä sekä edellä mainitun ikäryhmän väestöosuuksista 31.12.2019.

Kuntien asukasluvut (Excel-tiedosto)

 

Asiaan liittyvä tiedote löytyy osoitteesta: http://www.stat.fi/til/vaerak/2019/vaerak_2019_2020-03-24_tie_001_fi.html

19.03.2020

Suomen pääradan kuntoa ja välityskykyä parannettava kiireellisesti

Päärataryhmän oli tarkoitus järjestää 19.3.2020 eduskuntatalossa junaparlamentti, jonka aiheena oli ”Suomi ei saa pysähtyä – päärata tarvitsee rahoitusta”. Nyt kun Suomi on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, on junaparlamentti siirretty syksyyn. Uskomme varmasti, että myös raideliikenne taas elpyy, ja kasvaa.

Päärataryhmä esittää välittömästi toteutettavaksi pääradan kehittämisen suunnittelu- ja investointiohjelman, jonka myötä parannetaan raideliikenteen välityskykyä ja palvelutasoa niin kansainvälisessä, valtakunnallisessa kuin alueellisessa liikenteessä. Kiireisintä on panostaa päärataan Helsingin ja Tornion välillä. Lisäksi ohjelman toteuttaminen edesauttaa maan poikittaisliikenteen kehittämistä ja tavoiteltujen matka-aikojen saavuttamista asemille ja satamiin.

Suomen päärata on osa eurooppalaista rajat ylittävää TEN-T-ydinverkkoa ja tulevaa ydinverkkokäytävää. Päärata on pituudeltaan 810 kilometriä. Siitä 2/3 on yksiraiteista. Vain noin 1/4 radasta voidaan luokitella hyvässä kunnossa olevaksi. Asetettuihin liikennetarpeisiin ja tavoitetilaan nähden puutteista puolet on hyvin merkittäviä.

Suunnittelu- ja investointiohjelma (pdf)

(Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteistyöelin, joka keskittyy sekä kansalliseen vaikuttamiseen että eurooppalaiseen TEN-T-liikenneverkkoon vaikuttamiseen. www.paarata.fi)

 

Lisätietoja antavat:

 

ja muista maakunnista: 

 

19.03.2020

Tietoa koronavirusepidemian huomioimisesta rakennerahastotoiminnassa

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa. Hankkeiden kanssa sovittuja varmennuskäyntejä tullaan siirtämään myöhemmäksi, muita tapaamisia ja neuvotteluita pyritään hoitamaan sähköisesti.  Rahoittaja on varautunut neuvottelemaan muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin ja toiminta-aikaan, jos epidemia aiheuttaa muutostarpeita. Hankesuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, lisätä tai poistaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella rahoittajan kanssa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeiden on mahdollista hakea toteutukseen myös jatkoaikaa, jos viivästyminen on johtunut korona –epidemiasta ja jatkoaika on toiminnallisesti perusteltu. Hankkeiden tulee myös muistaa osallistujien tietojen riittävä dokumentointi, kun järjestetään esim. korvaavia verkkotilaisuuksia. Tuensaajan kannattaa aina olla yhteydessä rahoittajaan, mikäli tilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä, tilanne on muutoin tulkinnanvarainen tai hankkeen tilanne mietityttää muuten vain. 

Tilanteet ja niiden vaatimat toimenpiteet käsitellään tapauskohtaisesti, mutta joustavasti, huomioiden yleinen tilanne. Hankepäätöksen mukaisten, Koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat ESR-ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Tuensaajan tulee aina ensisijaisesti hakea palautusta taholta, jolta matka-, tila- tai muita varauksia on tehty. Tarvittaessa hankkeiden kanssa voidaan sopia välimaksatushakemuksen jättämisestä. 

Hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaikenlaisen asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan liiton asiantuntijoilta: https://epliitto.fi/aluekehitys_yhteystiedot

 

 

Alkuperäinen tiedote julkaistu osoitteessa: https://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/koronavirus-epidemian-huomioiminen-rakennerahastotoiminnassa/maximized

0 kommenttia
17.03.2020

Etelä-Pohjanmaan liiton tehtävät hoidetaan pääosin etäyhteyksin

Toimenpiteet koronaepidemian hillitsemiseksi on otettu käyttöön myös Etelä-Pohjanmaan liitossa. Näillä toimenpiteillä haluamme varmistaa henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme terveyden.

Työntekijämme ovat siirtyneet pääosin etätyöskentelyyn. Ethän kuitenkaan epäröi olla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostitse tai puhelimitse. Työntekijämme ovat tavoitettavissa arkipäivisin ainakin klo 9-15 välillä. Henkilöstömme yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://epliitto.fi/henkilokunta.

Tapaamiset hoidetaan etäyhteyksin – olemme teihin yhteydessä sopimiemme tapaamisten uudelleenjärjestelyistä. Olemme peruneet toistaiseksi kaikki liiton järjestämät tilaisuudet, jotka eivät ole välttämättömiä.

Etelä-Pohjanmaan liitto noudattaa viranomaisten ohjeita. Tällä hetkellä ohjeistus on voimassa 13.4.2020 saakka.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123
 • hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910
13.03.2020

Yleisötilaisuuksia peruttu

Koronavirustilanteen tuoma epävarmuus vaikuttaa myös Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämiin yleisötapahtumiin. Seuraavat tapahtumat, joissa liitto on pääjärjestäjänä tai rinnakkaisjärjestäjänä, on päätetty perua:

 

Mahdollisista korvaavista tilaisuuksista tiedotamme myöhemmin laajasti.

 

13.03.2020

TAPAHTUMA PERUTTU: EU Etelä-Pohjanmaalla, Digitalisaatio, Kauhajoki 17.3.2020

Etelä-Pohjanmaan liitto on päättänyt perua Kauhajoelle ensi tiistaiksi 17.3.2020 suunnitellun EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtuman koronavirustilanteen tuoman epävarmuuden vuoksi. Mahdollisuutta järjestää korvaava tilaisuus myöhempänä ajankohtana selvitetään.

Peruutus koskee seuraavaa tapahtumakokonaisuutta:

 

Kauhajoki: Digitalisaatio 17.3.2020

 • Ajankohta: TAPAHTUMA ON PERUTTU
 • Paikka: SaiEDU/Vuoksi ja Suupohja-Sali
 • Puhujavieraana: europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri


14.00 
Ovet aukeaa yleisölle
14.00 
EU-hankemessut
15:00
 Avaus: Linda Leinonen, Kauhajoen kaupunginjohtaja
15:15 
Pääpuhe, Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko
15:45 
Kuluvan ohjelmankauden vaikuttavuus ja tulevaisuuden näkymät, Heli Rintala, Kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto
16.15 
EU yritysten digitalisaation vauhdittajana, Ari Sivula (SeAMK Tekniikka, TKI-päällikkö)

Tauko ja kahvitarjoilu klo 16.35

17:00 Hankemaistiaisia

  • HyteAI - Tekoäly, mobiili terveysteknologia ja robotiikka hyvinvointialojen uudistajana Etelä-Pohjanmaalla, Jaana Vaininonpää, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
  • Asukkaiden ja kylien digineuvontaa - Kylille III -hanke, Tuija Takamäki, Leader Suupohja

17.15 Paneeli
Panelistit:

  • Linda Leinonen (Kauhajoen kaupunki)
  • Heli Seppelvirta (Etelä-Pohjanmaan liitto)
  • Ari Sivula (SeAMK Tekniikka, TKI-päällikkö)
  • Hanna-Leena Pihlajaniemi (Leader Suupohja, toiminnanjohtaja)
11.03.2020

RETKI PERUTTU: Tutustumisretki uusiutuvan energian ratkaisuihin Tampereelle 31.3.2020

Tutustumisretki peruttu koronavirustilanteen tuoman epävarmuuden vuoksi. Peruutus koskee seuraavaa kokonaisuutta:

 

Taloyhtiöiden edustajille suunnattu tutustumisretki Tampereelle järjestetään tiistaina 31.3.2020. Retkellä tutustutaan uusiutuvan energian ratkaisuihin erilaisissa kohteissa. Matka on ilmainen ja se sisältää kuljetuksen, lounaan ja kahvituksen. Retken järjestää kansainvälinen Co2mmunity-hanke, jossa Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana.

 

Retkikohteita: 

Kerrostalo, Pohjolankatu 18-20, Tampere

○ kaksisuuntainen kaukolämpö ○ maalämpö ○ aurinkoenergia ○ lisälämmöneristys ○ jäteveden lämmöntalteenotto ○ huoneistokohtainen viilennys ○

Leppäkosken sähkö, Ikaalinen

○ aurinkosähkö ○ aurinkolämpö ○ älykäs sisälämpötilan ohjaus ○

Sähköauton latauspiste, Ylöjärvi

○ uuden teknologian pikalatauspiste ○

  

 

Retki on peruttu. 


Lisätietoja:

Päivi Tuisku, Etelä-Pohjanmaan liitto, paivi.tuisku@etela-pohjanmaa.fi / 040 751 1819

2.03.2020

TAPAHTUMA PERUTTU / seminaari: Maaseudun liikkumisen ratkaisut 18.3.2020 klo 12.00-14.00

Valitettavasti joudumme perumaan Maaseudun liikkumisen ratkaisut -seminaarin koronavirustilanteen takia.

Pyrimme järjestämään tilaisuuden toisena ajankohtana, jonka ilmoitamme teille myöhemmin.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Miten voimme parantaa harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta?

Mikä on sote-kuljetusten rooli tulevaisuudessa?

 

Tervetuloa mukaan seminaariimme kuulemaan ja keskustelemaan maaseudun liikkumisen uusista innovaatioista ja muista ajankohtaisista asioista!

Aika: TILAISUUS ON PERUUTETTU

Paikka: Pikkuparlamentti, Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, Helsinki

 

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää EU:n Itämeren alueen Interreg -ohjelman rahoittama kansainvälinen MAMBA-hanke.

MAMBA-hanketta toteuttavat Suomessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Lisätietoja: www.mambaproject.eu   

Tilaisuuteen saapuvia pyydetään varautumaan turvatarkastukseen.

  

 

« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös