Aluesuunnittelun selvitykset

Avoinna olevia kirjoja ja puuvärikyniä pinossa
Selvitykset taustoittavat aluidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua. Kuva: Pixabay

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi on tehty lukuisia selvityksiä. Olemme koonneet selvitykset teemoittain, ja pääset tutustumaan niihin alla olevien linkkien kautta.

Aluerakenne 

Kulttuuriympäristö 

Liikenne 

Ympäristö 

Luonnonvarat ja energia 

Ampumaradat