Aluekehittämiskierros tuotti evästyksiä Etelä-Pohjanmaan strategiatyöhön


Huomisen Lakeus -logo.

Jokakeväiseen tapaan toukokuussa järjestettiin aluekehittämisen kierros yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa. Tällä kertaa tilaisuuksien asiasisältö oli tavallista painavampi, koska meneillään on strategiaprosessi, jossa valmistellaan yhtä aikaa pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelmaa vuoteen 2050, maakuntaohjelmaa vuosille 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategiaa vuosiksi 2021-2027. Nämä yhdessä tulevat muodostamaan Huomisen Lakeus -maakuntastrategiakokonaisuuden. Samalla on käynnistymässä myös mittava Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan uudistustyö.

Lisäksi tilaisuuksien osallistujille tarjottiin tietoa käytettävissä olevasta kehittämisrahoituksesta ja valotettiin uuden EU-ohjelmakauden näkymiä. Tällä hetkellä eletään EU-ohjelmakausien vaihdosten aikaa, mikä tuo mukanaan monia muutoksia. Poikkeuksellista tavanomaiseen vaihdosvaiheeseen verrattuna on, että rahoitusta on edelleen hyvin tarjolla mm. erilaisten elpymisvälineiden takia.

Kokoontumisrajoitusten takia etäyhteyksin järjestettyjä tilaisuuksia oli yhteensä seitsemän. Osallistujille esiteltiin luonnosta maakuntasuunnitelmasta sekä maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian alustavia linjauksia. Tavoitteena oli kuulla kuntien edustajien ja muiden alueellisten toimijoiden näkemyksiä maakunnan keskeisistä kehittämistarpeista ja tarjota heille tilaisuus vaikuttaa ohjelmasisältöihin

Yhteenvetona voi todeta, että eri puolilla Etelä-Pohjanmaata tunnistetaan yhteisiä kehittämisteemoja ja tavoitteita. Huolta kannetaan väestökehityksestä ja maakunnan tasapainoisesta kehittymisestä. Elinvoima tarvitsee vahvistamista maakunnan reuna-alueilla, mutta samalla suuri osa maakunnan yhteisestä vetovoimasta kulminoituu Seinäjoen menestykseen muiden keskuskaupunkien välisessä kilpailussa. Tämä kaksijakoinen näkymä haastaa kaikkia Etelä-Pohjanmaan kuntia etsimään yksituumaisuutta ja keskinäistä luottamusta ja sitä kautta joukkovoimaa maakuntien välisessä kiristyvässä kilpailussa.

Yksimielisiä ollaan siitä, että Etelä-Pohjanmaan tuleva menestys rakentuu osaamisen varaan. Siihen liittyy koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus sekä toisella asteella että entistä vahvemmin myös korkeakoulutuksessa. Osaaminen luo perustan myös yritystoiminnan uudistumiselle. Useissa tilaisuuksissa pohdittiin, miten pystytään synnyttämään kasvun ja uudistumisen halu ja tukemaan yrityksiä uuden teknologian käyttöönotossa tai lisätään ymmärrystä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tärkeydestä. Nämä ovat ratkaisevia kehityskulkuja erityisesti maakunnan valmistavan teollisuuden tuottavuuden näkökulmasta.

Yritysten kehittämiseen ja osaamiseen vahvistamiseen liittyy myös osaava työvoima ja sen saatavuus. Etelä-Pohjanmaalla on jo pitkään ollut pulaa työvoimasta. Eri puolilta maakuntaa kuultiinkin yhteinen näkemys työperäisen maahanmuuton välttämättömyydestä.

Johtopäätös aluekehittämiskierroksen keskusteluista on, että kunnissa tunnistetaan hyvin Etelä-Pohjanmaan kehityksen kannalta ratkaisevat kysymykset. Kierros myös vahvisti, että alustavissa strategialinjauksissa oltiin oikeilla jäljillä. Toimenpiteisiin on myös ryhdytty eri puolilla maakuntaa. Jatkossa isoihin kehittämistarpeisiin voi olla hyvä hakea ratkaisuja yhteistyössä ja yhdistää resursseja paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Maakuntastrategian sisältöjä työstetään vielä alkusyksyyn saakka. Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää 30.8.2021 klo 13 kaikille avoimen Huomisen Lakeus -webinaarin, jossa strategialuonnosta esitellään ja sitä on mahdollista kommentoida. Lisäksi luonnos tulee nähtäville lokakuussa, jolloin kaikilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa sen sisällöistä.

Teksti: Sanna Puumala