Digituen verkoston työ käynnissä


Etelä-Pohjanmaan digituen verkosto pitää tärkeänä, että kaikille maakunnan asukkaille mahdollistetaan digituen perustaito. 

Digituki on sähköisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Viranomaisilla on velvoite tarjota palveluja myös sähköisesti sekä opastaa palvelujen käytössä. Sähköiset palvelut ovat yllättävän asiakaskohtaisia ja joustavia. Niitä tarjotaan ilman aukioloaikoja tai matkustamista. Palvelujen käytön ensimmäiseksi kynnykseksi muodostuu usein älykännykän tai tietokoneen hankinta tai niiden toiminta. Myös kaikkien tarjottavien digitaalisten palveluiden erilaisuus ja jatkuvat muutokset sekoittavat käyttäjiä.  

E-P:n digituen verkosto on koonnut ideoita ja kehittämistoimenpiteitä sähköisten palvelujen käytön helpottamiseksi. Verkoston toiminnan tavoitteena on, että digi-perustaitojen pitää olla kaikille mahdollisia. Lisäsi digituki pitää olla helposti löydettävissä – siellä, missä ihmiset ovat. 

E-P:n liitto koordinoi yhdessä Sedun kanssa verkoston toimintaa. Kunnat (kirjastot, asiointipisteet, ohjaamot, oppilaitokset, kansalaisopistot), Kela, TE-toimisto ja verotoimisto ovat olleet aktiivisia. Arvokasta tietoa työpajoissa jakoivat myös SeAMK, elinkeinoelämä, pankit, digihankkeet, Leader-toimintaryhmät, kansanopistot, ikäihmisten edustus, 4H yhdistykset, Suomen kylät ry, digihankkeet ja kylätoimijat. Osa paikallismediasta on ollut mukana kertomassa pienten kuntien tasokkaista ja monipuolisista digipalveluista. 

Verkoston eri tahojen sähköisten palvelujen esittelyä on jaettu verkostokokoontumisissa. Näin verkoston jäsen tietää yleisemmin, mitä ja millaista palvelua maakunnassa on tarjolla. Seuraava verkostokokoontuminen on perjantaina 23.4, jolloin yksilöllisiä sähköisiä palveluja esittelevät TE-toimisto (TYP- ja Ohjaamo-toiminnat), Kela ja OmaSp.  

Logo, jossa teksti: Valtakunnallisen digitukiverkoston jäsen.

Verkostossa mukana olevan toimijan tunnistat tästä merkistä. 

Tule mukaan E-P:n digituen verkostoon! Digi kuuluu kaikille! 

Projektipäällikkö Lea Palomäki, lea.palomaki@etela-pohjanmaa.fi