EAKR-haku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille


Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku on käynnissä 16.10.–5.12.2023.

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut vuoden 2023 ensimmäisen EAKR-hakujakson 16.10.2023. Hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 5.12.2023 saakka. Haettavana on yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa, joista 1,8 milj. euroa sijoitetaan toimintalinjan 1 erityistavoitteisiin ja 1,3 milj. toimintalinjalle 2.

Hakuilmoitus

Rahoituksella tuetaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen, avointen toimintamallien sekä kokeilu-, pilotointi-, demonstraatio- ja oppimisympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä. Tuettavalla toiminnalla edistetään myös vihreää siirtymää tukevaa TKI-toimintaa, mukaan lukien resurssiviisaus, kierto- ja biotalous ja uudistuva teollisuus.

Haussa ovat avoinna toimintalinjan 1 erityistavoitteet 1.1 TKI-valmiuksien kehittäminen sekä 1.2 Digitaalisuus. Lisäksi toimintalinjan 2 erityistavoitteet 2.1 Energiatehokkuus ja 2.3 Kiertotalous.
Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma-asiakirjan sekä edistää Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukaisia tavoitteita.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden lisäksi voimme rahoittaa myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia, osaamista ja innovointivalmiuksia kehittäviä kone- ja laiteinvestointeja. Investointien tulee pääsääntöisesti liittyä samaan kokonaisuuteen kytkeytyvään kehittämishankkeeseen.

Hakuilmoitukseen pääset tästä linkistä.

Hakuinfo

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Info järjestetään Teams-etäyhteyden avulla maanantaina 30.10.2023 klo 9.00–10.30. Hakuinfossa käydään läpi samaan aikaan auki olevat kaksi JTF-hakua ja yksi EAKR-haku.

Liity etäyhteydellä hakuinfoon tästä linkistä.

Lisätietoja:

  • kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, puh. 040 4807 858
  • kehittämisasiantuntija Minna Nikkari, puh. 040 1801 406.