EAKR-hankehaku on auki


Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on käynnissä 9.12.2022 saakka.

Etelä-Pohjanmaan liitto avasi vuoden 2022 toisen EAKR-hakujakson 24.10.2022 ja hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 9.12.2022 saakka. Haettavana on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Hakuinfo järjestetään Teams-etäyhteyden avulla perjantaina 4.11.2022.

Hakuilmoitus

Haussa ovat avoinna Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiudet (ÄES) sekä toimintalinjan 2 erityistavoitteet 2.1 Energiatehokkuus, 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 2.3 Kiertotalous.

Rahoituksella tuetaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen, avointen toimintamallien sekä kokeilu-, pilotointi-, demonstraatio- ja oppimisympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä. Tuettavalla toiminnalla edistetään myös vihreää siirtymää tukevaa ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvää TKI-toimintaa, mukaan lukien resurssiviisaus, kierto- ja biotalous ja uudistuva teollisuus.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden lisäksi voimme rahoittaa myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia, Etelä-Pohjanmaan maakunnan tavoitteisiin sopivia investointeja. Investointien tulee pääsääntöisesti liittyä samaan kokonaisuuteen kytkeytyvään kehittämishankkeeseen.

Tarkemmat tiedot hausta näet EURA-järjestelmässä julkaistusta Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-hakuilmoituksesta

Hakuinfo

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää kyseistä hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Info järjestetään Teams-etäyhteyden avulla perjantaina 4.11.2022 klo. 9–10.

Etäyhteyslinkki hakuinfoon (Teams)

Seinäjoen kaupunkikehittämisen EAKR-haku

Tällä hetkellä on avoinna myös kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, jossa on haettavana rahoitusta Seinäjoen kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksen toimeenpanoa edistäviin hankkeisiin. Haku päättyy 18.11.2022. Tutustu hakuilmoitukseen EURA-järjestelmässä